Attendo, Carema och riskkapital: Ut ur vården; lämna det ni stal!

Publicerad av Louise Strömbäck

Tema: Kamp mot kvinnoförtryck, Vård och omsorg

Välfärd utan vinst, på Mariatorget i Stockholm 8 mars. (foto: )
Välfärd utan vinst, på Mariatorget i Stockholm 8 mars.

Under den internationella kvinnodagen den 8 mars höll Rättvisepartiet Socialisterna tillsammans med närverket Välfärd utan Vinst en manifestation på Mariatorget, för att därefter gå i ett demonstrationståg till Slussen där den årliga demonstrationen som anordnas av 8 mars-kommittén samlades.

På Mariatorget samlades runt 100 personer, och fem kvinnor höll inspirerande tal. Sanna Tefke, aktiv inom Kommunal och i Rättvisepartiet Socialisterna, berättade att det pris på 7 miljarder som Attendo förväntas få vid en försäljning skulle räcka till 20 000 årslöner för vårdbiträden. Välfärd utan Vinst kräver en minskad belastning för anställda inom den offentliga sektorn, men med bibehållen lön.

En annan talare på Mariatorget var Talajeh Nassiri, student och medlem i Shora, som berättade om papperslösas situation i Sverige, där kvinnor är hårdast drabbade då de vid sjukdom eller graviditet inte har någon inkomst alls att försörja sig på. Talade gjorde även Barbara Brädefors, medlem i SKP, Katja Raetz, sjuksköterska och medlem i RS, och Afsane, medlem i Iranska flyktingars Riksförbund.

När demonstrationståget gick från Mariatorget mot Slussen stannade de först vid SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) kansli, där Sanna Tefke och Välfärd utan vinst överlämnade ett uttalande till Lennart Hansson, sektionschef på SKL, med kravet att stoppa privatiseringarna av vård, omsorg, skola, kollektivtrafik m.m.

Demonstrationståget från Slussen var större än i fjol. Sammanlagt deltog runt 2000 personer i tåget, som gick till Medborgarplatsen där tal hölls och artister uppträdde med sång och musik.

Louise Strömbäck


Uttalandet till SKL:

Välfärd utan vinst

Till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Nog av vårdskandaler. Stoppa privatiseringarna av vård, omsorg, skola, kollektivtrafik m m. ­ Nu säger vi ifrån:

Mot vinst i vård, omsorg, skola och kollektivtrafik: Våra skattepengar pumpas idag in i riskkapitalbolag som bland annat Carema för att sedan placeras i skatteparadis istället för att användas till bättre kvalitet i välfärden.

Mot friskoleeleändet och de privata skolbolagens vinstjakt, som utarmar den kommunala skolan

Mot att kommunerna i Sverige har rätt att sälja driften av kollektivtrafiken till privata företag utan att ställa reella krav på kvalitet och säkerhet för resenärer. De anställdas arbetsförhållanden åsidosätts till stor del till förmån för vinster och utdelning till ägarna.

Mot slöseriet av våra gemensamma resurser: Kommuner och landsting köper idag varor och tjänster (städning, fastighetsskötsel, konsulter etc) från privata entreprenörer för orimligt höga summor som istället skulle kunna användas till fler arbetstillfällen, bättre arbetsvillkor och bättre service.

Vi kräver därför:

  • Återkommunalisera alla delar av välfärden; skola, omsorg, kollektivtrafik etc.
  • Reellt inflytande för brukare och personal i alla sektorer av välfärden.
  • Bättre arbetsförhållanden och rejäla lönelyft för oss som tar hand om och utbildar barnen, vårdar äldre och sjuka, kör bussen, släcker bränder och som helt enkelt bär upp hela samhället.
  • Fasta jobb och rätt till heltid för den som vill.

 Stockholm den 8 mars