Rör inte vår a-kassa

LO och TCO måste samla till massiva och landsomfattande protestaktioner

Publicerad av

Tema: Rör inte vår a-kassa

Till LO, TCO och hela fackföreningsrörelsen
Till Regeringen för kännedom

Den nya högerregeringen riktar ett dråpslag mot a-kassan som får svåra konsekvenser för alla medlemmar och fackens framtid. Genom sänkta ersättningsnivåer, höjda avgifter med upp till 300 kronor och slopad avdragsrätt för fackföreningsavgiften och a-kassan vill regeringen dumpa lönerna, försvåra våra möjligheter att organisera oss fackligt och minska vårt inflytande på arbetsmarknaden. Samtidigt som regeringen sänker skatten för de rika med tiotusentals kronor ska de arbetslösa kunna tvingas att ta jobb som ligger 10 procent under den nya lägsta ersättningsnivån i a-kassan. Då startar en lönedumpning som underminerar våra kollektivavtal och skapar en låglönemarknad.

Vi uppmanar därför alla fackförbund, avdelningar, klubbar och sektioner inom LO och TCO att snarast samla hela fackföreningsrörelsen till massiva protestaktioner mot regeringens försämring av a-kassan och förberedelser för strid i avtalsrörelsen.

Vi föreslår:

• Att vår fackförening omedelbart ska ta intiativ till en kampanj för lokala tvärfackliga demonstrationer och andra protestaktioner som ska pågå fram till riksdagsbeslutet den 20 december.

• Att LO och TCO ska utlysa en landsomfattande protestdag med politisk strejk och massdemonstrationer den 14 december – ett datum då LO ska genomföra en manifestation i Stockholm.

• Att vi i avtalsrörelsen ska vara beredda till strejk för våra krav på rejäla lönelyft och kraftiga förbättringar av lägstalöner och kvinnolöner.----------------------------------------------------------------------------
SKRIV UNDER UPPROPET HELA ARBETSLAGET ELLER SOM DEN LOKALA FACKKLUBBEN ELLER SOM ENSKILDA

ARBETSPLATS_____________________________________________
NAMN___________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
SKICKA (per brev, fax eller e-post) TILL ER FACKFÖRENING, BÅDE TILL AVDELNINGSSTYRELSEN OCH TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN.
SKICKA ÄVEN TILL
LO (LO-styrelsen, 10553 Sthlm, alt: mailbox@lo.se) ELLER
TCO (TCO-styrelsen, 11494 Sthlm,alt: tco@tco.se) ELLER
SACO (SACO-styrelsen, box 2006, 10315 Sthlm, alt: kansli@saco.se)
SKICKA ÄVEN EN KOPIA TILL: Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin, Näringsdepartementet, 10333 Sthlm alt: registrator@industry.ministry.se