Riks

Libanon: Facket manar till masskamp mot nerskärningar

Publicerad av

Nu fylls Beiruts gator återigen av demonstranter. Många av dem har deltagit i de senaste veckornas protester mot Sinioras västvänliga regering som inleddes redan före jul. Men protesterna mot nerskärningar och privatiseringar har nu bilvit mer organiserade.

Umeå: vänsterpartiet lät sig köpas

Publicerad av Ingrid Eriksson (författare)

Rättvisepartiet Socialisterna visade i en insändare i Västerbottenskuriren (VK) att bl. a vänsterpartiet lät sig köpas av sossarna i samband med fördelningen av platser i styrelser och nämnder i Umeå kommun den 27/11 2006! VK:s journalist drar, i sak, samma slutsats som vi. Detta i en artikel den 8 november. Artikeln hade den talande rubriken ”v och mp får extra platser i belöning”. VK redogör för vad belöningen består av. Vi ska också berätta om priset.

God jul

Publicerad av

Veckans möten

Publicerad av

9 000 för politisk strejk

Publicerad av

Kraven på politisk strejk mot a-kasseförändringarna fortsätter. I dag, måndag, lämnades en namninsamling med drygt 9 300 underskrifter till LO, och fler namnlistor är på väg.

Demonstration 9 november i Umeå

Publicerad av

 (photo: Lisa Eklöf)

”Reinfeldt våra pengar tar – politisk strejk vårat svar” och ”sverigedemokrater – rasismens advokater” skanderade 250 personer i fackeltåget mot högerpolitik och rasism i Umeå den 9 november. Stämningen var på topp i en av de första breda protesterna mot försämringarna i a-kassan. Fackeltåget var ett enhetsinitiativ arrangerat av Enad Vänster, Elevkampanjen, Iranska föreningen, Islamiska föreningen i Västerbotten, Islamiska kvinnoföreningen, Kommunistiska partiet, RKU, Rättvisepartiet Socialisterna, Socialistiska partiet, Ung Vänster, US och Vänsterpartiet.

Ungernrevolten 1956

Publicerad av Per Olsson (författare)

 (photo: )

Ungernrevolten 1956. Tolv dagar som skakade världen, skriven av den brittiske journalisten Victor Sebestyen, är långt ifrån den bästa som skrivits om Ungernrevolten. Men den kan ändå rekommenderas, eftersom den kastar nytt ljus över främst imperialismens hållning till Ungernrevolten. Efter andra världskriget styrdes Ungern av en stalinistisk regim, som upprättats efter att den sovjetiska Röda armén, efter oerhört blodiga strider, besegrat Nazitysklands styrkor och fördrivit de ungerska fascister som fått makten av Hitler.

Rör inte vår a-kassa

Publicerad av

Den nya högerregeringen riktar ett dråpslag mot a-kassan som får svåra konsekvenser för alla medlemmar och fackens framtid. Genom sänkta ersättningsnivåer, höjda avgifter med upp till 300 kronor och slopad avdragsrätt för fackföreningsavgiften och a-kassan vill regeringen dumpa lönerna, försvåra våra möjligheter att organisera oss fackligt och minska vårt inflytande på arbetsmarknaden. 

Samtidigt som regeringen sänker skatten för de rika med tiotusentals kronor ska de arbetslösa kunna tvingas att ta jobb som ligger 10 procent under den nya lägsta ersättningsnivån i a-kassan.

Rör inte a-kassan

Publicerad av

 (photo: Eva-Karin Axelsson)

Tre nya kommunala mandat för RS

Publicerad av

Rättvisepartiet Socialisterna tog viktiga steg framåt i valet, som på riksplanet dominerades av högeralliansens seger.