• (photo: )

  Batonghögern stoppar inte terrorn

  Efter den fruktansvärda händelsen Drottninggatan i Stockholm den 7 april har förslagen från regering och högerpartier duggat tätt om ”hårdare tag” med bland annat fler poliser och jakt på papperslösa flyktingar

 • (photo: )

  Postanställda säger ifrån

  Lördag den 22 april kl 12 samlas de anställda till en demonstration på Mynttorget, där också den allmänhet som vill se en fungerande service inbjuds att delta

 • (photo: Finansdepartementet)

  Inte mycket till satsningar

  I tisdags presenterade regeringen sin vårändringsbudget. Vid sidan av den välkomna skattesänkningen för många av landets pensionärer är ökade anslag till polis och militär de största utgiftsökningarna

 • (photo: )

  Rött digitalt forum

  Rött Forum har ordnat framgångsrika och högaktuella seminariedagar/forum på vårkanten de två senaste åren. Den 29 april äger Rött Digitalt Forum rum i Hedénsalen i ABF-huset i Stockholm.

 • Den nya regeringens egna agenda bekräftade nödvändigheten av Lenins teser. (photo: )

  Aprilteserna: All makt åt sovjeterna

  Lenins ”aprilteser” var ett förslag till handlingsprogram för bolsjevikpartiet vilket kom att bli avgörande då dess sammanfattande paroll om ”All makt åt sovjeterna” vann majoritet över hela Ryssland