Marxism

”Leo Trotskij är en av 1900-talets stora personligheter”

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Björn-Erik Rosin, som i 22 år arbetat som utrikeskorrespondent för Svenska Dagbladet i Paris, har under de senaste fyra åren ägnat en stor del av sin tid åt att översätta Pierre Broués mäktiga Trotskij – en biografi, en tegelsten på 992 sidor som nu i maj kommit ut på Carlssons förlag.

Trotskij mot Stalin

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Pierre Broué tar oss med på en historisk resa som börjar med Lev ”Ljova” Davidovitj Bronsteins födelse 1879 på en ukrainsk bondgård och tonårens tidiga kamp för att förstå marxismen och entusiastiska försök att organisera Södra Rysslands arbetarförbund under 1890-talets uppvaknande. Något som snart ledde till fängelse och förvisning till Sibirien, Trotskijs debut som skribent och första flykt till exil.

Rosenberg, Marx & krisen

Publicerad av

I tisdagens (den 14 juni) Dagens Nyheter skriver Göran Rosenberg att Karl Marx är en tänkare i tiden, men att han själv numera anser att marxismen är död. Men Rosenberg erkänner utan omsvep att den globala krisen 2008-2009 gav Marx rätt i dennes analys av kapitalismen och dess inre motsättningar. Med hänvisning till Marx skriver Rosenberg helt riktigt att även efter att världsekonomin nu vänt uppåt kvarstår ”instabiliteten i finanssystemet och osäkerheten i den globala ekonomin består och rentav förstärks – och därmed krisen för kapitalismen”.

Trotskijs kamp – en inspirationskälla

Publicerad av John Tumpane (författare)

70 år sedan mordet på Leo Trotskij

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Den 20 augusti 1940 högg Stalins lejde mörda­re, Ramon Mercader, Leo Trotskij med en ishacka i huvudet. Trotskij slogs som ett lejon mot mördaren och hindrade fler slag (mördaren var också utrustad med pistol och kniv). Men ishackans träff var för svår – ett dygn senare avled han.

Leo Trotskij 1879-1940

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Föddes 1879. Blev politiskt aktiv som 17-åring 1896. Fängslad och sänd i exil 1898, varifrån han rymde 1902.

Trotskismen – marxism i vår tid

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

I början av 1920-talet hoppades bolsjevikerna fortfarande att det fattiga och krigshärjade Ryssland skulle få understöd av segrande revolutioner i andra, mer utvecklade länder. När detta inte hände utvecklades en byråkratisk kast inom staten och bolsjevikpartiet självt. Dess talesman blev Josef Stalin.

Stalinismen – vad hände med arbetarstaten?

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Den groteska diktaturen i Sovjetunionen, som kallade sig ”kommunistisk” och ”socialistisk”, är fortfarande högerns viktigaste argument mot socialism. Men vad hände i Sovjet? Vilken sorts samhälle var det?

Vänsteroppositionens kamp

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Stalin kunde definitivt konsolidera sin regim först efter ett decennium av ensidigt inbördeskrig. Trotskij och vänster­oppositionen hade starka rötter och stöd inom den ryska arbetarklassen.

Den permanenta revolutionen

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Den ryska revolutionen 1917 innehåller lärdomar även för idag, inte minst för revolutioner i den före detta koloniala världen. Likheterna med Ryssland är stora i länder med svag kapitalism, där en liten klick jordägare dominerar på landsbygden, med o­lösta nationella frågor och där arbetarklassen är i minoritet.

Underteman