Världsekonomin

Kapitalismen i kris

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

 (photo: Paul Mattsson)

”För fem år sedan skulle det varit så gott som otänkbart att Financial Times skulle ha en artikelserie om ’Capitalism in crisis’”. Det skrev ekonomiprofessorn och den tidigare finansministern i USA, Lawrence Summers, i det inlägg han tillfrågats om i denna världens kanske viktigaste kapitalistiska dagstidning.

Hela havet stormar i höst

Publicerad av

Den kris som präglat den globala kapitalismen sedan 2008 har nu gått in i en ny nedåtgående fas.
– Världsekonomin är på väg in i en ny farozon, varnade Världsbankens chef Robert Zoellick under den gångna helgen.
Augusti blev en svart månad för världens aktiebörser och september har startat med nya börsras.

Kapitalism i återvändsgränd ger börsras och skuldkris

Publicerad av Per Olsson (författare)

Sedan slutet av juli har världens aktiebörser skakats av flera stora ras och augusti har rubricerats som en svart månad. ”Denna vecka förlorade investerarna [börsspekulanterna] allt sitt hopp”, summerade Financial Times den vecka som avslutades helgen 20-21 augusti. Det viktigaste skälet bakom börsoron är rädslan för en ny global kapitalistisk kris. Enligt den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley är USA och Europa farligt nära en recession (ekonomisk nedgång).

”Stökig höst”– även i Sverige

Publicerad av

Det blir en ”stökig höst”, menade finansminister Anders Borg när han till sist tvingades bryta sin tystnad och kommentera de senaste dagarnas globala börsfrossa. Men enligt Borg skulle det bara bli ”stökigt” i andra länder.
– Sverige har en utgångspunkt som präglas av stabilitet... Vad det [den finansiella oron] har för implikationer för svensk ekonomi och för budgeten återstår att se men hushållen ska inte räkna med några finanspolitiska åtstramningar, vi har marginaler, sa Borg för att i nästa andetag ge en brasklapp att det kanske skulle bli aktuellt att skjuta upp ”en del reformer”, läs skattesänkningar.

Kapitalets diktatur bakom global kris

Publicerad av

 (photo: )

Panik och kaos härjar på världens aktiebörser. Politiker och kapitalister medger att de inte har någon förklaring, än min­dre en lösning på krisen.

”Hela marken är i gungning”

Publicerad av

Förra veckans globala börsfall fortsatte när världens aktiebörser öppnade på nytt i måndags. Stockholmsbörsen föll med 5,2 procent, det största raset sedan 2008. Sedan årsskiftet har den svenska aktiebörsen den 8 augusti fallit med dryga 20 procent.

Skuldkris i kapitalismens mecka

Publicerad av

I år är det tredje året i rad som den federala budgeten i USA går med ett underskott som överstiger tusen miljarder dollar, motsvarande drygt 10 procent av BNP. Statsfinanserna har nu nått det tidigare bestämda lånetaket på 14 300 miljarder dollar. Enligt finansdepartementet kan statsfinanserna klara sig fram till den 2 augusti innan landet måste sluta betala löner till offentligt anställda eller ställa in betalningarna på statsskulden.

Tiden rinner ut för EU/IMF

Publicerad av

Albert Einstein lär ha sagt att ”Galenskap är att göra samma sak om och om igen, och förvänta sig ett an­nat resultat”. Med dessa ord inleder Financial Times välkände kolumnist Martin Wolf sin träffsäkra kommentar till de nya krispaket som ”trojkan” – EU, Internationella valutafonden (IMF) och Europeiska centralbanken (ECB) – har påtvingat Grekland. Mer av samma misslyckade politik är vad ”trojkan” kräver.

Tid för alleuropeisk generalstrejk

Publicerad av

Den 7 december ska det irländska parlamentet fatta beslut om den nedskärningsbudget som innebär att 15 miljarder euro ska ”sparas” under de komman­de fyra åren. Drastiska nedskärningar och skattehöjningar är ett villkor för att EU och Internationella valutafonden ska bevilja landet nödlån på uppemot 85 miljarder euro. Mer än en tredjedel – 35 miljarder euro – ska användas för att stötta det kollapsade irländska banksystemet som staten tvingats rädda till enorma kostnader.

Irland: ”En demonstration räcker inte – utlys generalstrejk”

Publicerad av

Enligt ICTU, irländska LO, var det över 100 000 som demonstrerade i Dublin den 27 november mot regeringens, EU:s och IMF:s krispaket. Demonstrationen måste bli början till en massiv kam­panj mot jobb- och välfärdsslakten. Utlys en generalstrejk innan den 7 december, manar Socialist Party (CWI på Irland).