Skola och barnomsorg

Karneval 2.0 för Luleås skolor

Publicerad av RS Luleå (författare)

Ännu en gång tågade Luleå mot kommunens planer på att lägga ned flera skolor. (photo: Yonggang Cui)

Ännu en gång tågade Luleå mot kommunens planer på att lägga ned flera skolor.

Ytterligare ett steg i Luleås skolkamp togs lördagen den 19 mars då samordningsgruppen ”Hela kommunen ska leva och lära” arrangerade Karneval 2.0. Gruppens två karnevaler har varit de mest kreativa, folkliga och välorganiserade demonstrationerna i Luleå på decennier.

Skolan i Luleå gör lärarna sjuka

Publicerad av Liv Shange (författare)

Fler lärare och övrig skolpersonal krävs, men istället skjuter ledningen i Luleå kommun skolan i sank. (photo: Liv Shange)

Fler lärare och övrig skolpersonal krävs, men istället skjuter ledningen i Luleå kommun skolan i sank.

Arbetsmiljöverkets inspektioner av skolan i Luleå visar på allvarliga risker för personal och elever. I Luleå kommuns medarbetarenkät för år 2015 uppger 69 procent av skolpersonalen att de har upplevt stressymptom på grund av arbetet under det senaste året. Allt talar för att en stor satsning på ökad grundbemanning och ökad lärartäthet behövs. Men att utöka personaltätheten ligger inte i fokus för Barn- och utbildningsnämnden som, uppbackad av kommunstyrelsen, istället koncentrerar sig på att driva igenom ”Framtidens skola”.

”Lyssna på folket: Skolorna kvar!”

Publicerad av Liv Shange (författare)

Den långa kampen för att rädda skolorna i Luleå är långt ifrån över. (photo: RS Luleå)

Den långa kampen för att rädda skolorna i Luleå är långt ifrån över.

Lördag den 19 mars går ett stort karnevalståg för skolorna återigen genom Luleå, nu under rubriken: Lyssna på folket: Skolorna kvar!

”Vad ska vi ha? Kläppen kvar!”

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Kampviljan sprider sig till allt fler. I Sunderbyn protesterade man den 26 februari för att ha kvar Kläppenskolan. (photo: Jonas Brännberg)

Kampviljan sprider sig till allt fler. I Sunderbyn protesterade man den 26 februari för att ha kvar Kläppenskolan.

Samtidigt som Socialdemokraterna i Luleå fortsätter sitt försök att driva igenom det svårt sargade förslaget ”Framtidens Skola” med nedläggningar av sju skolor har kampviljan spridit sig ordentligt under den senaste veckan. Förra fredagens protest mot nedläggningen av Kläppenskolan i Sunderbyn visar hur stridsviljan har skruvats upp.

BUN håller fast vid stordriftsplanerna – men kampen fortsätter

Publicerad av Liv Shange (författare)

Trots de massiva protesterna mot Framtidens Skola tog Barn- och utbildningsnämnden (BUN) i Luleå på måndagen ställning för att rulla vidare med nedläggningarna och omställningen till stordrift.

Luleå: Polis mot barnens skolprotest

Publicerad av Liv Shange (författare)

Barn och föräldrar skrämmer politikerna i Luleå som därför kallade in polisen. De räds verklig demokrati och masskamp. (photo: Yonggang Cui)

Barn och föräldrar skrämmer politikerna i Luleå som därför kallade in polisen. De räds verklig demokrati och masskamp.

När Barn- och utbildningsnämnden (BUN) i Luleå tog ställning för att stänga sju skolor och tio förskolor vägrade de ledande politikerna att lyssna på de barn och vuxna som drabbas av beslutet. Istället ringde de polisen.

Kampen räddar fler skolor i Luleå

Publicerad av Liv Shange (författare)

Envetet har kampen fortskridit och har gett ännu en delseger då två skolor räddas från nedläggning. Kampen fortsätter för att rädda alla hotade skolor. (photo: RS Luleå)

Envetet har kampen fortskridit och har gett ännu en delseger då två skolor räddas från nedläggning. Kampen fortsätter för att rädda alla hotade skolor.

Under trycket från massiva protester mot de föreslagna skolnedläggningarna i Luleå kommun har skolpolitikerna nu dragit tillbaka nedläggningshotet mot de två byskolorna i Klöverträsk och Vitå.

”Fem mils enkel skolväg från sex års ålder är oacceptabelt”

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Går förslaget igenom kommer barn från sex års ålder att tvingas till orimligt långa bussresor för att ta sig till skolan. (photo: Jonas Brännberg)

Går förslaget igenom kommer barn från sex års ålder att tvingas till orimligt långa bussresor för att ta sig till skolan.

Hur känns det att åka skolbuss fem mil enkel väg till skolan? Det fick politiker i Luleå kommun veta när arbetsgruppen för Vitåskolan bjöd in till “skolbussafari” onsdagen den 3 februari.

Svartöstan: Största mötet hittills laddade för fortsatt skolkamp

Publicerad av Liv Shange (författare)

– Vår kamp har redan gett resultat, konstaterades på det hittills största protestmötet för Svartöstadsskolan. (photo: Anja Örn)

– Vår kamp har redan gett resultat, konstaterades på det hittills största protestmötet för Svartöstadsskolan.

Tisdagen den 2 februari samlades över hundra föräldrar och Svartöstadsbor i Svartöstadsskolans matsal för att lägga upp strategi och taktik för den fortsatta kampen för att rädda skolan från nedläggning.

Barnens remissvar: stäng inte våra skolor!

Publicerad av Liv Shange (författare)

Över 10 meter långt blev barnens remissvar. (photo: Liv Shange)

Över 10 meter långt blev barnens remissvar.

Tisdagen den 19 januari samlades föräldrar och barn från några av skolorna som hotas av nedläggning enligt Luleå kommuns förslag ”Framtidens Skola” för att räcka över barnens remissvar till Barn och Ungdomsnämndens ordförande Carina Sammeli (S). Den stora frågan barnen hade till Sammeli var ”VARFÖR?”.