Skola och barnomsorg

”Fem mils enkel skolväg från sex års ålder är oacceptabelt”

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Går förslaget igenom kommer barn från sex års ålder att tvingas till orimligt långa bussresor för att ta sig till skolan. (photo: Jonas Brännberg)

Går förslaget igenom kommer barn från sex års ålder att tvingas till orimligt långa bussresor för att ta sig till skolan.

Hur känns det att åka skolbuss fem mil enkel väg till skolan? Det fick politiker i Luleå kommun veta när arbetsgruppen för Vitåskolan bjöd in till “skolbussafari” onsdagen den 3 februari.

Svartöstan: Största mötet hittills laddade för fortsatt skolkamp

Publicerad av Liv Shange (författare)

– Vår kamp har redan gett resultat, konstaterades på det hittills största protestmötet för Svartöstadsskolan. (photo: Anja Örn)

– Vår kamp har redan gett resultat, konstaterades på det hittills största protestmötet för Svartöstadsskolan.

Tisdagen den 2 februari samlades över hundra föräldrar och Svartöstadsbor i Svartöstadsskolans matsal för att lägga upp strategi och taktik för den fortsatta kampen för att rädda skolan från nedläggning.

Barnens remissvar: stäng inte våra skolor!

Publicerad av Liv Shange (författare)

Över 10 meter långt blev barnens remissvar. (photo: Liv Shange)

Över 10 meter långt blev barnens remissvar.

Tisdagen den 19 januari samlades föräldrar och barn från några av skolorna som hotas av nedläggning enligt Luleå kommuns förslag ”Framtidens Skola” för att räcka över barnens remissvar till Barn och Ungdomsnämndens ordförande Carina Sammeli (S). Den stora frågan barnen hade till Sammeli var ”VARFÖR?”.

Gräsrötterna svarar skolbyråkrater

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Rejäl press sattes på Carina Sammeli (S) när barnens remissvar överlämnades under tisdagen den 19 januari. (photo: Matilda Eriksson)

Rejäl press sattes på Carina Sammeli (S) när barnens remissvar överlämnades under tisdagen den 19 januari.

I ett dräpande remissvar till förslaget om att lägga ned nio skolor och elva förskolor i Luleå har Samordningsgruppen för de olika skolkampanjgrupperna gett svar på tal.

Rond två i Luleås skolkamp

Publicerad av Liv Shange (författare)

Efter en massiv demonstration och en kampanj som har tvingat fram eftergifter går nu kampen för Luleås skolor in i nästa fas. (photo: Jonas Brännberg)

Efter en massiv demonstration och en kampanj som har tvingat fram eftergifter går nu kampen för Luleås skolor in i nästa fas.

Det ”skarpa förslaget” för ”Framtidens Skola”är nu klart i Luleå. I enlighet med S eftergift till skolkampen just innan jul, har högstadiet tagits ut ur förslaget. Vad som återstår är nedläggning av nio skolor och elva förskolor, medan utredning ska fortgå om ytterligare förändringar.

Viktig delseger för skolkampen i Luleå

Publicerad av RS Luleå (författare)

Nedskärningsivriga S i Luleå är rejält pressade av rörelsen underifrån för att rädda skolorna och har tvingats till eftergifter. Kampen behöver nu fortsätta under vintern för att skrota alla nedskärningsplaner.  (photo: )

Nedskärningsivriga S i Luleå är rejält pressade av rörelsen underifrån för att rädda skolorna och har tvingats till eftergifter. Kampen behöver nu fortsätta under vintern för att skrota alla nedskärningsplaner.

Mindre än en vecka före julafton fick barn, föräldrar och personal på Hertsöskolan och Kråkbergsskolan i Luleå en mycket efterlängtad och lugnande julklapp. Efter månader av kamp och protester kallade Socialdemokraterna i Barn- och utbildningsnämnden till presskonferens och meddelade att de berörda högstadieskolorna inte ska läggas ned. Än hotas dock många skolor och förskolor och där intensifieras kampen när tjänstemännens slutgiltiga förslag lanseras den 7 januari.

Skolan under högerns döda hand

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

Utvecklingen är tydlig: Det blir inte bättre för vare sig personal eller elever i skolan. (photo: Matthias Tunger)

Utvecklingen är tydlig: Det blir inte bättre för vare sig personal eller elever i skolan.

I takt med fortsatt högerpolitik fortsätter den svenska skolan att lida. Minskad likvärdighet, lärare som inte vill jobba i ”utsatta” områden och en allt sämre arbetsmiljö för såväl personal som elever är resultatet.

”Vi kräver: Bryt segregationen!”

Publicerad av Arne Johansson (författare)

”Vi måste höja rösten för en helt annan, solidarisk och jämlik samhällsutveckling”, menade mötet på. (photo: Sebastian Olsson)

”Vi måste höja rösten för en helt annan, solidarisk och jämlik samhällsutveckling”, menade mötet på.

”Nu är det hög tid för oss förortens folk att återigen själva höja rösten för en helt annan, solidarisk och jämlik samhällsutveckling”. Så löd slutklämmen i det upprop som antogs av årets sista Järva Café-möte i Husby träff med ett 60-tal deltagare.

Luleå: Enig landsbygdskommitté sågar ”Framtidens Skola”

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Den tvärpolitiska Landsbygdskommittén i Luleå kommun sågar i ett uttalande Barn- och utbildningsförvaltningens ”underlag” som föreslår nedläggning av totalt ett 30-tal skolor och förskolor under en tioårsperiod. ”Frågan berör såpass många människor nu och i framtiden och är alldeles för viktig för att kommunen ska gå vidare och fatta beslut med så undermåligt material”, skriver Landsbygdskommittén, och ”framför enhälligt [...] att inget beslut ska tas baserat på det underlag som kallas ’Framtidens Skola’”. Inom S uppstår nu allt mer tveksamheter till förslaget.

1 000 i mäktigt tåg för Luleås skolor

Publicerad av Liv Shange (författare)

Finemang uppslutning i Luleå mot kommunens drakoniska nedskärningar mot skolverksamheten. (photo: Robert Almqvist)

Finemang uppslutning i Luleå mot kommunens drakoniska nedskärningar mot skolverksamheten.

Uppslutningen var massiv när arbetsgrupperna för att försvara de omkring 20 skolor och förskolor i Luleå som hotas av nedläggning kallade till en första gemensam manifestation. Omkring tusen personer demonstrerade sin starka vilja för att kämpa för skolorna i ett mäktigt karnevalståg.