Rör inte vår a-kassa

”Alla var positiva”

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Fackförbundet ST vid Luleå tekniska universitet har i ett uttalande uppmanat TCO att tillsammans med LO ”utlysa en landsomfattande protestdag med politisk strejk och massdemonstrationer den 14 december”. Offensiv har talat med Robert Lundqvist om sitter i ST:s klubbstyrelse om reaktionen på uttalandet.

Umeå: Volvoarbetarna kräver politisk strejk

Publicerad av Joel Eriksson (författare)

För två veckor sedan antog ett välbesökt klubbmöte på Volvo Umeverken ett uttalande med krav på att regeringen drar tillbaka de förslag som nu hotar a-kassan. Till IF Metall riktades en begäran om politisk strejk, senast i samband med riksdagsbeslutet. Man kräver också att IF Metall verkar för att LO ställer sig bakom strejken.

Uttalande för fackmöten och arbetsplatser

Publicerad av

Den nya högerregeringen riktar ett dråpslag mot a-kassan som får svåra konsekvenser för alla medlemmar och fackens framtid. Genom sänkta ersättningsnivåer, höjda avgifter med upp till 300 kronor och slopad avdragsrätt för fackföreningsavgiften och a-kassan vill regeringen dumpa lönerna, försvåra våra möjligheter att organisera oss fackligt och minska vårt inflytande på arbetsmarknaden.

Regeringsattack mot arbetarskyddet

Publicerad av Paula Dahlberg (författare)

Nu tar Metallfacket vid SSAB i Luleå täten i ett upprop mot regeringens planer på nedläggningen av Arbetslivsinstitutet samt de minskade anslagen till Arbetsmiljöverket. Samtidigt som regeringen la fram förslaget om den förändrade a-kassan lades ett beslut om att minska Arbetsmiljöverkets anslag med 157 miljoner de kommande åren samt att Arbetslivsinstitutet skall läggas ner. Arbetslivsinstitutet bedriver omfattande forskning kring arbetslivet i dag.

Fackeltåg i Östergötland

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Östergötland blir först ut med att organisera stora a-kasseprotester. Den 16 november anordnar de fackliga organisationerna fackeltåg i både Norrköping, Linköping och Motala.

Massprotester och politisk strejk

Publicerad av

Den nya högerregeringen får – om än hittills mest i ord – massiv kritik för sin attack på a-kassan, som av LO:s representantskap kallas en ”klasspolitik, inte jobbpolitik” som leder till ”ett successivt systemskifte på arbetsmarknaden”. Under regeringens hearing på måndagen varnade också såväl LO, TCO och SACO som a-kassorna själva för nya köer av socialbidragstagare och kaos på arbetsmarknaden, då datasystemen inte hinner ställas om till den 1 januari. Till och med arbetsgivarna inom Sveriges kommuner och landsting varnar för att kommunerna inte klarar den kraftiga ökning de förutser av dem som tvingas begära försörjningsstöd – t ex färdiga studenter och deltidsanställda som utestängs från a-kassorna av hårdare kvalifikationskrav – utan ökade statsbidrag.

Nu växer kraven på politisk strejk

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Protesterna växer mot högerregeringens attack på a-kassan. Från fackföreningar i hela landet haglar uttalanden, namnlistor och krav på kraftfulla protestaktioner från LO och TCO. Långt utanför syndikalisterna i SAC – som inte bara tänker varsla sina egna 7 000 medlemmar utan alla 2,5 miljoner löntagare om politisk strejk den 15 november – höjs också röster för maximala massprotester.

Alliansens kvinnofällor

Publicerad av Ulrika Waaranperä (författare)

I Sverige tjänar kvinnor 82 procent av mäns lön, eller i genomsnitt 4 500 kronor mindre varje månad. Det är sju gånger så vanligt att kvinnor avstår från att gå ut ensamma. Bara en våldtäktsanmälan av hundra leder till fällande dom.

Ett hårt slag mot lågavlönde

Publicerad av Ulrika Waaranperä (författare)

Efter hearingen med Näringsdepartementet måndagen den 30 oktober, kallade a-kassornas samorganisation (SO) till presskonferens.

Förlorar flera tusen kronor

Publicerad av