• Uppemot 500 hyresgäster protesterade mot de lyxrenoveringar som Svenska Bostäder planerar i Husby. (photo: Nils Kaza)

  Massiva protester i Husby

  Minst 500 husbybor demonstrerade på torsdag kväll mot Svenska Bostäders planerade lyxrenoveringar och rivningar av flerfamiljshus på Trondheimsgatan som modell för hela Järvalyftet samt mot nedläggningen av Dalhagsskolan,...

 • (photo: )

  Ska bara rika ha råd att bo?

  Svenska bostäders planerade lyxrenovering av ett kvarter i Husby, Trondheimsgatan 26-32, som modell för ”Järvalyftet” – en extreme makeover av hela Järvaområdet – väckte från första stund bestörtning bland hyresgästerna. Mycket...

 • Pakistan: Tiden rinner ut för desperat Musharraf

  Pakistan har under hela år 2007 präglats av politisk kris och öppna motsättningar inom samhällets topp. Undantagstillståndet den 3 november markerade en ny vändning i krisen. Det var en hårt trängd general Musharraf som med...

 • Höglandsskolan räddas

  En vecka efter att det blivit känt att Höglandskolans gymnasium i Bromma (Stockholm) skulle läggas ner backar politikerna.

 • (photo: )

  Demonstration mot Göran Johanssons förslag

  Göran Johansson (s) kommunstyrelsens uttalanden i media de senaste dagarna om krav på att utvisa alla flyktingar som kommit till Sverige illegalt har skapat en stark motreaktion, idag demonstrerade man utanför kommunstyrelsens...

 • RS i TV-debatt

  Är svenska fackföreningar för mesiga? Borde det vara mer strejker och protester som i Frankrike och nyligen i Finland?

 • (photo: )

  Ensamstående och barn drabbas värst

  När ramarna för högerregeringens budget antas av riksdagen den 21 november är det två grupper av lågavlönade som drabbas allra värst av attackerna på t ex a-kassan och sjukförsäkringen: de ensamstående mammorna och deras barn...