Rör inte vår a-kassa

Svaret: Kamp för rättvisa

Publicerad av Per Olsson (författare)

Regeringsförklaringen, som den nye statsministern Fredrik Reinfeldt lade fram i förra veckan, gav ett tydligt besked: Nu blir det mer högerpolitik med målet att skapa en låglönemarknad. Efter socialdemokraternas borgerliga systemskifte följer högeralliansens utvidgade systemskifte. Reinfeldts ministerlista ger besked om detta.

”Utlys en ny rättvisedag”

Publicerad av Frank Pettersson (författare)

”Nu är det upp till bevis för LO:s och fackförbundens ledning”, skriver två kommunalare i Umeå till Kommunal Västerbottens representantskap.

Arbetarkamp mot ”Den enda vägens politik”

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

Carl Bildt är tillbaka. Reinfeldt kalkylerar med att tolv år av först fredsmäkleri och sedan tysnad skulle fått oss att glömma. Men när högerattackerna börjar hagla kommer minnet att hamras fram bland de hundratusentals som under första halvan av 90-talet gång på gång var ute och demonstrerade mot Carl Bildt och hans regering.

”Vår uppgift att ta kamp för medlemmarna”

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Spänningarna växer inför nästa års avtalsrörelser för LO:s och TCO:s medlemmar. Rekordvinster, ökade löneklyftor och den nya regeringens planerade attacker på a-kassan betyder skärpta krav från arbetsplatserna.

Svara med nytt låglöneuppror

Publicerad av

Snart presenterar den nya statsministern Fredrik Reinfeldt sin regering. För första gången sedan 1991 kommer ministrarna från de fyra traditionellt borgerliga partierna – moderaterna, kristdemokraterna, centern och folkpartiet. Efter regeringsbildningen kommer regeringsförklaringen i samband med att riksdagen öppnas 6 oktober.

Nu måste facken rusta för strid

Publicerad av

Att Fredrik Reinfeldt och dennes spinndoktorer lyckades framställa de ”nya moderaterna” som mer jobb- och arbetarvänliga än tidigare är, förutom det djupa missnöjet med Göran Persson och dennes s-regering, en viktig förklaring till högeralliansens valseger. Ändå är det trots Reinfeldts försäkringar om att han respekterar kollektivavtalen och eftersträvar en dialog med LO uppenbart att viktiga delar i den regeringsförklaring och budget som den nya regeringen snart ska lägga fram kommer att ha sin udd riktad mot arbetarna, de arbetslösa och deras fackliga organisationer. Som Grafikernas förbundsordförande Jan Österlind konstaterar är den utlovade a-kassesänkningen och den slopade avdragsrätten för fackföreningsavgiften ”en direkt politisk attack mot fackföreningsrörelsen”.

Sverige efter valet– nya stormar och kriser

Publicerad av Per Olsson (författare)

Valet 2006 innebar en historisk valförlust för socialdemokratin. För första gången sedan 1991 tar de fyra traditionellt borgerliga partierna över regeringsmakten. Socialdemokratins djupa förtroendekris, en följd av högerpolitiken, öppnade vägen för den moderatledda alliansens valframgång.

9 000 för politisk strejk

Publicerad av

Kraven på politisk strejk mot a-kasseförändringarna fortsätter. I dag, måndag, lämnades en namninsamling med drygt 9 300 underskrifter till LO, och fler namnlistor är på väg.

Rör inte vår a-kassa

Publicerad av

Den nya högerregeringen riktar ett dråpslag mot a-kassan som får svåra konsekvenser för alla medlemmar och fackens framtid. Genom sänkta ersättningsnivåer, höjda avgifter med upp till 300 kronor och slopad avdragsrätt för fackföreningsavgiften och a-kassan vill regeringen dumpa lönerna, försvåra våra möjligheter att organisera oss fackligt och minska vårt inflytande på arbetsmarknaden. 

Samtidigt som regeringen sänker skatten för de rika med tiotusentals kronor ska de arbetslösa kunna tvingas att ta jobb som ligger 10 procent under den nya lägsta ersättningsnivån i a-kassan.

Rör inte a-kassan

Publicerad av

 (photo: Eva-Karin Axelsson)