Miljö, jordbruk och sjukdomar

Sjukdomar belyser uppenbar ojämlikhet

Publicerad av Jon Dale (författare)

”Bli inte gravid” är rådet från regeringarna, istället för att lägga resurser på att lösa problemet. (photo: Presidencia El Salvador / Flickr CC)

”Bli inte gravid” är rådet från regeringarna, istället för att lägga resurser på att lösa problemet.

Ebolaepidemin i västra Afrika hade inte deklarerats vara över innan nästa epidemi bröt ut.

Förödande utbrott av zikaviruset

Publicerad av Isabel Keppler (författare)

Brasiliens nedskärningspolitik förvärrar zikaepidemin då vård och information om sjukdomar inte görs tillgängligt för de som behöver det. (photo: Conred / Flickr CC)

Brasiliens nedskärningspolitik förvärrar zikaepidemin då vård och information om sjukdomar inte görs tillgängligt för de som behöver det.

Det förödande utbrottet av zikaviruset, bara sex månader innan OS i Brasilien, har ännu en gång tydliggjort regeringens och de stora läkemedelföretagens oförmåga att skydda allmänhetens hälsa.

Avstamp för fortsatt klimatkamp

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Kampen för att rädda klimatet måste fortsätta i såväl Sverige som i resten av världen. (photo: Michael Lehmann / Flickr CC)

Kampen för att rädda klimatet måste fortsätta i såväl Sverige som i resten av världen.

Att över 100 deltagare slöt upp på KlimatSveriges möte i ABF-huset i Stockholm den 14 januari vittnade om ett starkt intresse för fortsatt klimatkamp. Det var till och med fler än som deltog på förberedelsemötena strax innan klimatmanifestationen den 29 november och klimatmötet i Paris. Liknande möten hölls samma dag i Göteborg och i Malmö.

Kapitalismen smälter bort Arktis

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

Arktis smältande is beror på temperaturförändringar och påverkar väder- och klimatmönster över hela världen. Även djurlivet kring Arktis hotas. (photo: Allan Hopkins / Flickr CC)

Arktis smältande is beror på temperaturförändringar och påverkar väder- och klimatmönster över hela världen. Även djurlivet kring Arktis hotas.

I den senaste rapporten av National Research Council of the National Academies fastslås att den arktiska havsisen smälter i en rekordartad takt och att det påverkar de globala klimat- och vädermönstren.

Röster från klimatkampens Paris

Publicerad av Elin Gauffin (författare), Sebastian Salazar (författare)

Många var intresserade av CWI:s politik. (photo: )

Många var intresserade av CWI:s politik.

Under demonstrationerna i Paris fick vi möjlighet att prata med personer från många olika organisationer om kampen, framtiden och möjligheterna att rädda planeten från en annalkande klimatkatastrof.

Resedagbok från Paris

Publicerad av Anders Ekström (författare)

En av många aktioner under COP21. (photo: )

En av många aktioner under COP21.

Många RS-medlemmar for till Paris för att vara med i klimatdemonstrationerna. Nedan följer en resedagbok från en av de ditresta.

Gräsrötterna fick sista ordet

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

Gräsrötterna var den starkast lysande stjärnan under COP21. (photo: )

Gräsrötterna var den starkast lysande stjärnan under COP21.

Den 12 december demonstrerade uppemot 15 000 vardera i två stora manifestationer i Paris mot klimathotet och politikernas oförmåga att hantera frågan. Det var mycket kraftfulla protester som till slut uppnådde sitt mål, att gräsrötterna skulle få sista ordet. Men som makt­ordningen ser ut idag nämndes manifestationerna knappt alls i media.

Trafikverket stoppar klimatrapport som vill se minskad bil- och lastbilstrafik

Publicerad av

Skandalöst nog stoppade Trafikverket en klimatrapport från myndigheternas egna tjänstemän då den ville se en minskad bil- och lastbilstrafik. (photo: Yvonne Palm Lundström)

Skandalöst nog stoppade Trafikverket en klimatrapport från myndigheternas egna tjänstemän då den ville se en minskad bil- och lastbilstrafik.

Trafikverkets ledning stoppade en klimatrapport som myndighetens egna tjänste­män hade utarbetat eftersom den drog slutsatsen att bil- och lastbils­trafiken måste minska kraftigt för att nå målet att fossila bränslen ska vara helt utfasade 2030. Trafikverkets ledning var å regeringens vägnar rädd för de ”obekväma politiska beslut” som detta skulle innebära, enligt Sveriges Radio Ekot den 11 december. Istället för minskad bil- och lastbilstrafik och att börja en omställning av transportsektorn satsar regeringen och Trafikverket på tunga vägsatsningar som Förbifart Stockholm och andra stora motorvägsprojekt.

Provborrning i urskog av LKAB

Publicerad av

Bergstaten har nu gett LKAB tillstånd att i vinter provborra efter malm inom ett naturskogsreservat och Natura 2000-område nära Kaitum. Girjas sameby har protesterat eftersom provborrningarna stör renbetet i området under den tiden och har begärt att borrningarna ska ske under sommartid istället. Det har dock länsstyrelsen sagt nej till eftersom det kan ha för stor påverkan på skogen.

Akutlarm i Kina – kvävs i smog

Publicerad av Dikang (författare)

Merparten av de större städerna i Kina drabbas regelbundet av smogattacker. Det är en symbol för krisen som vår planet står inför.  (photo: )

Merparten av de större städerna i Kina drabbas regelbundet av smogattacker. Det är en symbol för krisen som vår planet står inför.

När förhandlare i Paris närmade sig de sista dagarna av klimattoppmötet blev den kinesiska huvudstaden Peking paralyserad av ett nytt avgasmoln som frambringade det första ”röda larmet” i staden. Hälften av Pekings alla privatbilar stod stilla och skolor, byggarbetsplatser och vissa fabriker fick order om att hålla stängt. Lokalbefolkningen och miljöexperter kritiserade regeringens långsamma reaktion – avgashalterna var ännu högre under den föregående veckans ”orangea larm”, men färre åtgärder vidtogs.