EU-valet 2009

Rädda välfärden – förstatliga bankerna och bilindustrin

Publicerad av

Krisen för de svenska bankerna till följd av Swedbanks och SEB:s svindlande affärer i Baltikum tillspetsas. När Lettland nu står på statsbankruttens rand och en devalvering rycker allt närmare i alla de baltiska stater­na kommer kreditförlusterna att explodera i de svenska bankerna.

AI på torgdebatt i Östersund

Publicerad av

”Stoppa massakern på hemtjänsten”

Publicerad av Lucia Collazos (författare)

ArbetarInitiativet genomförde den 28 maj en lyckad protest mot den planerade nedskärningen i Rinkeby-Kistas hemtjänst. En plan som, om den genomförs, i praktiken skulle kunna betyda att nästan 50 procent av tjänsterna i hemtjänsten försvinner.

Stort stöd till ArbetarInitiativet i asyldebatt

Publicerad av

Den 27 maj arrangerade Asylrörelsen i Norrbotten en debatt om flyktingpolitiken. Cirka 70 asylsökande och an­dra slöt upp för att lyssna. I panelen fanns förutom ArbetarInitiativet alla riksdagspartier utom Centerpartiet.

Piratpartiet lovar att stödja högerns och etablissemangets partier

Publicerad av Nils Kaza (författare)

Piratpartiet (PP) fortsätter att gå framåt i opinionsundersökningarna inför EU-valet den 7 juni. Men att ett enfrågeparti som PP blir inröstat i EU-parlamentet är inte myck­et värt för personer som slåss för fri fildelning och ett samhälle fritt från FRA-lagar och annat som kränker den personliga integriteten.

7 skäl att rösta på ArbetarInitiativet

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

Varför ArbetarInitiativet (AI) i EU-valet? Offensiv ger de viktigaste skälen i punktform.

EU-valet: Rösta på ArbetarInitiativet

Publicerad av

 (photo: )

– ArbetarInitiativet är mer än bara en kampanj – vi ställer upp i EU-va­let. Rösta på ArbetarInitiativet.

Då spårar det ur

Publicerad av Johanna Evans (författare)

I propositionen Konkurrens på spåret, presenterad av infrastrukturminister Åsa Torstensson (C), föreslår regeringen fri konkurrens på järnvägen. Beslut om regeringens proposition i ärendet väntas i juni.

Valkampanj från norr till söder

Publicerad av Lina Westerlund (författare)

Torgmöten, dörrknackning, flygbladsutdelning och affischering ger bra resultat i ArbetarInitiativets valkampanj. Det är dock en kampanj i mediaskugga, med enorm gratis publicitet för de etablerade partierna.

Luleå med ryggen mot SD

Publicerad av

Måndagen den 25 maj besök­te Sverigedemokraterna Luleå. Omkring femtio personer samlades för att protestera mot rasisterna och ArbetarInitiativet deltog i protesten. På grund av missuppfattningar angående tiden blev inte protesten så stor som den hade kunnat bli.