Världsekonomin

Borg stryper Lettland

Publicerad av

Det blir allt tydligare vilka det är som stryper Lettland: Anders Borg och de svenska bankerna. Bakom dem står EU, som på ekonomiministermötet i Göteborg i förra veckan ställde hårda ultimatum till den lettiska regeringen. ”Det internationella samfundets tålamod är mycket begränsat”, sade finansminister Anders Borg, som ledde mötet.

Ett år efter Lehmankraschen

Publicerad av

I tisdags var det precis ett år sedan investmentbanken Lehman Brothers ställde in betalningarna. Det var den största konkursen i USA:s historia. Lehman Brothers påskyndade det globala krisförloppet och efter bara någon månad var världsekonomin i ett tillstånd av fritt fall.

Är krisen över?

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

”Det kommer allt fler tecken som tyder på en ljusning i landets ekonomi”. ”Allt fler svenskar räknar med bättre ekonomiska utsikter”. Två rubriker i Dagens Nyheter de senaste veckorna som speglar en ny ton hos politiker och media.

Protester mot isländska banker

Publicerad av Mattias Bernhardsson (författare)

Massiv ilska har mött förslaget som tvingar Island att återbetala mångmiljardbelopp till Storbritannien och Nederländerna efter bankkollapsen för ett år sen. Torsdagen den 13 augusti demonstrerade 3 000 islänningar utanför parlamentet med budskapet att folk inte vill betala för vad banker och spekulanter orsakat.

Kapitalismens kris – RS och AI:s svar

Publicerad av Johanna Evans (författare)

Lägrets sista stormöte handlade om kapitalismens kris – Rättvisepartiet Socialisternas och ArbetarInitiativets svar. Krisens bördor vältras över på arbetare och fattiga. Mot detta ställde mötet in siktet på demonstrationen i Stockholm den 15 september, samma dag som riksdagen öppnas.

Fritt fall utan bottenkänning

Publicerad av

Den svenska kapitalismen fortsätter att rasa utför. Det handlar om ett fritt fall utan bottenkänning. Särskilt hårt drabbas exportindustrin.

Rädda välfärden – förstatliga bankerna och bilindustrin

Publicerad av

Krisen för de svenska bankerna till följd av Swedbanks och SEB:s svindlande affärer i Baltikum tillspetsas. När Lettland nu står på statsbankruttens rand och en devalvering rycker allt närmare i alla de baltiska stater­na kommer kreditförlusterna att explodera i de svenska bankerna.

EU-ländernas kris fördjupas

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Den historiska ekonomiska världskrisen slår allt hårdare i Europa. De baltiska staterna och Ukraina är nära bankrutt. Arbetslösheten har redan tre- och fyrdubblats i flera länder.

Ljus som snabbt släcks

Publicerad av

Det finns ljus i mörkret. Så löd budskapet från Ben Bernanke, chefen för den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, för några veckor se­dan. Detta budskap har sedan upprepats av många beslutsfattare och ekonomiska kommentatorer världen över.

Kamp för socialism – sparka direktörerna

Publicerad av

 (photo: )

Kapitalismens bankrutt märks i en oemotsvarad global slakt på jobb och välfärd.