Världsekonomin

Snabbt utför under 2009

Publicerad av

”Världsekonomin står inför ett o­visst år och den värsta recessionen på drygt 60 år – med ökad arbetslöshet, utslagning av företag och risk för deflation. Det nya året kan bli det värsta sedan depressionen på 1930-ta­let”, varnade Svenska Dagbladet den 30 december 2008. Tyvärr är det sant. 2009 blir ett år av kris och den globala kapitalismens kris har bara börjat.

Paket räddar inte jobben

Publicerad av

Fortfarande har den globala ekonomiska krisens djup och allvar inte nått fram – inte till den svenska regeringen och inte till de fackliga ledningarna. Inte på 60 år har världsekonomin ra­sat så snabbt som nu. Nästa år väntas världshandeln minska.

CWI: Socialismen är tillbaka på dagordningen

Publicerad av

Socialism och marxism är tillbaka på dagordningen. Det var budskapet från CWI:s styrelsemöte (IEC) sista veckan i november, i Belgien. CWI, Committee for a Workers’ International (kommittén för en arbetarinternational), är den internationella socialistiska organisation som Rättvisepartiet Socialisterna tillhör.

Lettlands kris förvärras snabbt

Publicerad av Davis Kaza (författare)

IMF (Internationella valutafonden), EU-kommissionen och de nordiska regeringarna ska gå in med krislån för att rädda den lettiska ekonomin från kollaps. Den lettiska staten har redan tvingats förstatliga den näst största banken, Parex banka. Samtidigt förbereder Lettlands regering ett gigantiskt nedskärningspaket för den offentliga sektorn, i samråd med bl a den svenska regeringen.

450 000 skäl för arbetarpolitik

Publicerad av

 (photo: )

År 2010 riskerar antalet arbetslösa att ha ökat till 450 000, varnade finansminister Anders Borg (m) den 17 november.

”En kris av episka mått”

Publicerad av Per Olsson (författare)

G20-gruppen, en sammanslutning av de gamla och nya dominerande kapitalistiska länderna, som möttes den gångna helgen i Washington, USA, enades om fortsatt samordnade krisinsatser. Vidare enades man om en gemensam översyn och reglering av de finansiella marknaderna. Detaljerna i detta globala regelverk ska arbetas fram till nästa toppmöte i april 2009.

Staten räddar Carnegie

Publicerad av

Det kan tyckas som en ödets ironi att den första bank som regeringen Reinfeldt tvingas förstatliga är det skandalomsusade investmentbolaget Carnegie. Det var som bekant Carnegie som skulle bistå regeringen vid utförsäljning av statliga bolag till ett värde av 250 miljarder kronor. Förstatligandet föregicks av att Finansinspektionen (FI) drog in Carnegies banktillstånd.

Ungern: Krispaket med lönestopp och nedskärningar

Publicerad av Stefan Berg (författare)

I början av november tvinga­des EU, IMF (Internationella valutafonden) och Världsbanken bevilja Ungern nödlån för att undvika en statsbankrutt.

Kapitalism i kris – 100 000 jobb bort

Publicerad av

 (photo: )

Trots att antalet varsla­de i oktober i år var lika många som under det svåra krisåret 1992 och trots att Konjunkturinstitutet räknar med att 100 000 jobb försvinner sitter regeringen och rullar tummarna.

En fullskalig kris för den globala kapitalismen

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Finanskrisen sprids nu till en fullskalig ekonomisk kris i hela världen. Ekonomin krymper i USA, EU och Ja­pan, samtidigt som tillväxten bromsas kraftigt i resten av världen. Värst drabbas de fattigaste länderna.