EU och EMU

EU/IMF:s stålbad gör ont värre

Publicerad av Per Olsson (författare)

Ett villkor för att få del i det gigantiska stödpaket som EU och IMF aviserade för drygt en vecka sedan var att euroländer i kris genomför ännu större nedskärningar än de besluta­de. För Spaniens del betydde det ytterligare nedskärningar på 15 miljarder euro utöver ett tidigare nedskärningspaket på 50 miljarder euro.

EU och IMF tar strypgrepp

Publicerad av

Efter dagar av snabbt fördjupad kris som riskerade att leda till en ny global finanskris beslutade EU:s finansministrar i söndags att lansera ett gigantiskt räddningspaket för att om möjligt hejda raset och undvika statsbankrutter samt köpa sig tid. Tillsammans med Internationella valutafonden är EU och Europeiska centralbanken beredda att ge stöd och lånegarantier på motsvarande 750 miljarder euro, men för att få ta del av stödpaketet måste länderna genomföra ännu mer dramatiska nedskärningar än de redan beslutade. Fler euroländer kan därför stå inför en grekisk utveckling – av stegrad masskamp mot stålbaden.

Vilda nedskärningar i Eurokrisens spår

Publicerad av

 (photo: )

7 500 miljarder kronor i dramatiska nödlån från EU, Europeiska Centralbanken och IMF krävdes natten mot måndag för att få ett tillfälligt stopp på finansmarknadernas panik inför de skenande statsskulderna i Grekland, Portugal, Spanien, liksom i hela euroområdet. Det är mer än USA:s stödpaket efter den första bankkrisen.

EU/IMF:s svältkur sänker Grekland

Publicerad av Per Olsson (författare)

Det är nu bara en fråga om när under året som Grekland tvingas ställa in betalningar­na. I början av denna vecka steg marknadsräntan på landets tioåriga statsobligationer till över 9 procent, 6 procent mer än vad exempelvis Tyskland behöver betala för att ta upp nya lån.

Inget ljus i tunneln för euron

Publicerad av Paul Murphy (författare)

Den ekonomiska och sociala kris som har exploderat i Grekland under de senaste månaderna har inte bara avslöjat djupa sociala motsättningar inom det grekiska samhället, utan också fundamentala problem som den europeiska kapitalismen står inför.

Eurokris och storstrejker – EU i gungning

Publicerad av Per Olsson (författare)

När EU:s finansminister på nytt höll toppmöte i början av veckan var det mot bakgrund av att EU och EMU (Ekonomiska och Monetära Unionen) med den gemensamma valutan, euro, som används i 16 länder (eurozonen) befinner sig i sin djupaste kris någonsin. Ekonomiskt brottas EU i allmänhet och eurozonen i synnerhet med stagnerad produktion, växande skuldberg och massarbetslöshet. Politiskt utmanas EU-pamparna av strejker och andra massprotester. Minst 79 miljoner människor (17 procent) inom EU lever under eller på gränsen till fattigdom.

Strejkvåg över Europa mot EU-politiken

Publicerad av Per Olsson (författare)

I förra veckan, den 5 mars, genomfördes en ny generalstrejk mot den socialdemokratiska Pasokregeringens drastiska nedskärningar. Generalstrejken var den andra inom loppet av nio dagar och kommer att följas av en ny storstrejk den 11 mars.

Eurokris skuggar EU:s toppar

Publicerad av

Det var bara några veckor sedan högeralliansens partier med tyst instämmande från många socialdemokrater ansåg att det var dags att återuppliva kravet på en svensk euroanslutning. Folkpartiet lovade till och med att man skulle göra euron till en valfråga. ”En gemensam valuta skulle göra det lättare för svenska företag och människor att resa och verka öv­er de nationella gränserna i ett sammanhållet Europa”, menade exempelvis företrädare för tre av fyra allians­partier på DN Debatt i mitten av januari i år.

Vem vill ha ihoplimmat kött?

Publicerad av Lina Thörnblom (författare)

Ett första beslut av EU har gett klartecken till att vi snart kan köpa ihopklistrade köttslamsor i formen av en hel fi­lé, och till samma pris som en riktig sådan. I Danmark har frågan diskuterats hett men i Sverige är det tyst. Och det är tydligt att köttlimmet bara kan gynna köttindustrin.

Joe Higgins medarbetare – socialister i EU-parlamentet

Publicerad av

 (photo: )

– EU-parlamentet är överraskande opolitiskt. Folk här har en teknisk inställning till politik, utan riktiga debatter. Offensiv har träffat de tre socialister som arbetar i Bryssel för Joe Higgins, CWI:s första ledamot i EU-parlamentet.