Miljö, jordbruk och sjukdomar

Ett helt otillräckligt klimatkliv

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Regeringens budget är långt ifrån tillräcklig vad gäller klimatåtgärder. (photo: Ninni Andersson, Regeringskansliet)

Regeringens budget är långt ifrån tillräcklig vad gäller klimatåtgärder.

Klimatet påstås vid sidan av jobben och skolan ha högsta prioritet i den budget som regeringen har lagt fram. Men när det kommer till kronor och ören är det istället slående att det inbillade hotet från Putin prioriteras högre.

”Omöjligt” att klara 2 °C?

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Demokratisk socialism en akut nödvändighet för att rädda den enda planeten vi har. (photo: Garry Knight / Flickr CC)

Demokratisk socialism en akut nödvändighet för att rädda den enda planeten vi har.

Världens ledande politiker kommer inför det ödesdigra toppmötet om klimatet i Paris (COP 21) att göra allt för att ge intryck av att ha den globala uppvärmningen under kontroll och därmed undvika ett liknande fiasko som i Köpenhamn 2009. Men fakta sparkar bakut.

Klimatprotesthelg om Stockholms trafikval

Publicerad av Arne Johansson (författare)

När klimatrörelsen i Stockholm tar fart inför de stora demonstrationer som planeras landet och världen runt den 29 november och i Paris den 12 december är det kampen mot Förbifart Stockholm och för en utbyggnad av kollektivtrafik före motorvägar som blir den första och kanske även den största strids- och symbolfrågan. Utan att Förbifart Stockholm begravs kan Sveriges klimatmål knappast uppnås.

Kampen räddade Ojnareskogen

Publicerad av Therese Svensson (författare)

Gräsrötternas kamp var det som ledde fram till att Ojnareskogen nu bevaras. (photo: Wikimedia Commons)

Gräsrötternas kamp var det som ledde fram till att Ojnareskogen nu bevaras.

Regeringen har nu utlyst Ojnareskogen till ett natura 2000-område, som är EU:s nätverk av särskilt skyddsvärda områden. Sedan år 2005 har striden pågått mellan miljöaktivister och företaget Nordkalks planer på ett stort kalkbrott i Ojnareskogen.

LO mellan mammon och planeten

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Det är inte för miljön som LO-basen talar. (photo: Nathalie Sundesten Landin)

Det är inte för miljön som LO-basen talar.

Tre månader innan toppmötet i Paris råder det ännu i Sverige en tryckande tystnad i klimatfrågan. Förutom LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldssons undertecknande av en partsinlaga skriven av Svenskt Näringsliv och LRF, som mest går ut på att skydda industrin från tuffa klimatkrav.

Klimatkampanj för kollektivt trafikval i Stockholm

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Olika organisationer slöt upp för att diskutera vad som kan göras inför klimattoppmötet i Paris. (photo: Natalia Medina)

Olika organisationer slöt upp för att diskutera vad som kan göras inför klimattoppmötet i Paris.

Deltagare från ett dussintal organisationer och nätverk i Stockholm, varav många klimat- och miljöaktivister men också fackligt aktiva inom kollektivtrafiken, möttes torsdagen den 25 juni i Husby träff. Det diskuterades om vad som kan göras gemensamt för att trappa upp kampen i Stockholm inför det stora klimattoppmötet i Paris i slutet av året.

Kapitalismen förhindrar grön energiomställning

Publicerad av Per Olsson (författare)

Vindkraftverkens vinster hamnar ofta hos storföretagen och inga regler finns som gör att en del av vinsten hamnar i området där vindkraftparkerna byggs som fallet är i andra länder. (photo: axelivarsson / Flickr CC)

Vindkraftverkens vinster hamnar ofta hos storföretagen och inga regler finns som gör att en del av vinsten hamnar i området där vindkraftparkerna byggs som fallet är i andra länder.

Möjligheterna att snabbt ställa om energiproduktionen i Sverige till förnyelsebara energikällor som inte orsakar klimatutsläpp har aldrig varit bättre. Men ändå stapplar utvecklingen framåt. Inte så konstigt när det är årsredovisningar och kvartalsrapporter som styr investeringar som får effekter för många årtionden framöver.

Klockan tickar för den biologiska mångfalden

Publicerad av Per Johansson (författare)

 (photo: )

Enligt en ny studie har 130 000 djurarter – sju procent av alla kända djurarter – utrotats till följd av mänsklig aktivitet. ”Vi befinner oss mitt i ett massutdöende där en mycket stor andel av alla djur, växter och svampar riskerar utplånas”, kommenterade Metro den 9 juni. Vad innebär detta för den biologiska mångfalden och vilken påverkan har detta på mänsklighetens framtid?

Östersjön ett förorenat hav

Publicerad av Therese Svensson (författare)

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav, men de åtgärder som görs är långt ifrån tillräckliga. (photo: )

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav, men de åtgärder som görs är långt ifrån tillräckliga.

Östersjön är ett av världens sjukaste hav och det behövs drastiska åtgärder för att komma tillrätta med problematiken. Övergödning, kemikalier, hårt överfiske och bottendöd är konsekvenser av människans påverkan på havsmiljön.

Kanada fast i oljesand

Publicerad av Bill Hopwood (författare)

Kanada har världens tredje största oljereserv, främst i form av oljesand som orsakar gigantiska skador på miljön. Bilden visar ett av de enorma oljesandfälten i delstaten Alberta. (photo: kris krüg / Flickr CC)

Kanada har världens tredje största oljereserv, främst i form av oljesand som orsakar gigantiska skador på miljön. Bilden visar ett av de enorma oljesandfälten i delstaten Alberta.

Flera av etablissemangets politiker ger en läpparnas bekännelse till att den globala uppvärmningen behöver bromsas. Men Kanadas konservative premiärminister Stephen Harper, som försvarar fossilkapitalismen, bryr sig inte. Hans politik har gjort att Kanada nu är den femte största exportören av kolväten i världen.