Böcker

Jan Guillou i ny bok om ”mitt skrivande liv”

Publicerad av Erland Gadde (författare)

Jan Guillou har i höst kommit ut med sin självbiografi Ord­ets makt och vanmakt. Det är en intressant läsning han bjuder på.

Global nedräkning

Publicerad av Per Olsson (författare)

Global nedräkning är en bok som vill fungera som en väckarklocka. Klimathotet och den ekonomiska krisen kastar mörka skuggor över mänsklighetens framtid. Utan ett avgörande trendbrott är inte framtiden möjlig.

Afrikas och Asiens kolonisering

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

På 20 år, mellan 1880 och 1900, koloniserade Europas stormakter i genomsnitt en miljon kvadratkilometer i Afrika årligen, det vill säga 2-3 gånger Frankrikes yta. Bak­om denna extrema imperia­listiska expansion låg jakten på råvaror, marknader, makt och prestige.

Vägen till folkmord: Rwanda 1994

Publicerad av Ulrika Waaranperä (författare)

­­”Man kan inte räkna med det internationella samfundet om man inte är rik. Och vi är inte rika.” Så sa Rwandas blivande handelsminister åren efter folkmordet 1994. Han syftade på Västs ovilja att skjuta till investeringspengar för Rwandas återuppbyggnad, men citatet är också giltigt för Västs ovil­ja att lyfta så mycket som ett finger för att avstyra folkmordet i Rwanda. Den blivande handelsministern talade med Paul Gourevitch, författaren till boken Vi vill upplysa er om att vi kommer att dödas imorgon tillsammans med våra familjer.

”Imperiet” – en stridsskrift mot EU

Publicerad av Per Olsson (författare)

Boken Imperiet – en studiebok om EU kom ut strax in­nan högerregeringen tog över EU:s ordförandeklubba. Och kan EU-ordförandeskapet stimulera fler till att läsa denna kortfattade och slagkraftiga skrift är det bara bra.

Inte alla, bara några får följa med

Publicerad av Bilbo Göransson (författare)

Snart går vi utan er är inte ett hot om att lämna socialdemokraterna, titeln till trots. Men i den brokiga samlingen artiklar, e-post, dikter, tillbakablickar, anekdoter, dagboksinlägg och seriestrippar som går under beteckningen ”brev till Socialdemokraterna” och utgör bokens olika kapitel, finns en del guldkorn att hämta för den som vill få en inblick i vad en del medlemmar tycker om Socialdemokraternas och dess ungdomsförbund SSU:s högerkurs de senaste decennierna.

Inspirerande bok om Engels liv

Publicerad av Per Olsson (författare)

Den brittiska journalisten John Greens har skrivit en storslagen biografi, Engels: A Revolutionary Life, över Friedrich Engels. Tillsammans med Karl Marx lade Engels den politiska och teoretiska grund på vilken den socialistiska arbetarrörelsen kunde växa.

I bödlarnas fotspår

Publicerad av Ulrika Waaranperä (författare)

”När jag steg in i huset såg jag bakåt och såg hur fångarna föll som om man skulle ha slagit ner dem med lie”. Så berättar ett av de vittnesmål från finska klasskriget 1918 som Aapo Roselius sammanställt i sin nyutkomna bok I bödlarnas fotspår.

Befria oss från EU istället

Publicerad av Per Olsson (författare)

Det var med spänning som man började läsa Per Gahrtons nya bok Befria EU. Gahrton har länge varit en av de mest kän­da EU-motståndarna. Hans tidigare böcker om EU har varit en rik källa av fakta och argument mot EU och EMU.

Mästerligt om skyttegravskriget

Publicerad av Per Olsson (författare)

Det måste sägas direkt: Peter Englunds bok Stridens skönhet och sorg – första världskriget i 212 korta kapitel är en både lysande och skrämman­de berättelse.