Världsekonomin

Svensk ekonomi rasar snabbt mot en ny kris

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

Den ekonomiska krisen i Sverige tilltar. Ekonomerna skriker att det värsta är över varje gång det inte är fritt fall neråt. Men när kapitalismen går in i kris innebär det massförstörelse av produktion, jobb och människors levnadsvillkor.

Nya kriser skakar Europas maktelit

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Länge påstod de flesta ekonomer att Europa och Sveri­ge inte skulle drabbas lika hårt som USA av den ekonomiska nedgången. Men nu har krisen slagit till på allvar. Spanien, Danmark, Irland, England – kampen är hård om vilket land i Europa som har drabbats hårdast.

Bankkollaps på Wall Street

Publicerad av

För bara ett år sedan kunde de fem stora investmentbankerna på Wall Street ge order till regeringar världen över om den ekonomiska politiken. Nu har tre av dem kollapsat. Återverkningarna kommer att vara stora och långvariga.

Som ett sjunkande skepp

Publicerad av

Det statliga övertagandet av de amerikanska bolånejättarna Fannie Mae och Freddie Mac är sannolikt historiens mest omfattande kapitalistiska räddningsinsats. ”Det fanns inget alternativ än att de facto nationalisera Fannie Mae och Freddie Mac. Den amerikanska regeringens agerande förhindrade en global finansiell kollaps”, kommenterade Financial Times i sin huvudledare i tisdags med instämmande från de flesta andra kapitalistiska kommentatorer. Den omedelbara reaktionen på Bushadministrationens och den amerikanska centralbankens (Federal Reserve) ingripande blev en kraftig uppgång på världens aktiebörser.

Svensk kapitalism i utförsbacke

Publicerad av

Det ekonomiska läget i Sverige försämras snabbt till följd av den globala nedgången. ”Svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur”, konstaterade Konjunkturinstitutet (KI) i sin senaste rapport som blev offentlig i förra veckan. Både exporten och den inhemska konsumtionen dämpas, vilket, enligt KI, betyder att den ekonomiska tillväxten blir knappt 1 procent i år och 2009.

Tunga moln över svensk ekonomi

Publicerad av

 (photo: )

I sommar har den internationella ekonomiska krisen på allvar nått Sverige. Ekonomin växte bara med 0,15 procent första kvartalet i år, för att helt stagnera med nolltillväxt andra kvartalet. Det kan jämföras med regeringens prognos för ett år: +3,2 procent under 2008.

Vem sa att det värsta är över?

Publicerad av Vincent Kolo (författare)

USA:s största bolånejättar står på randen till kollaps och en djupare ekonomisk nedgång hotar.

Matkrisen ett ”tyst massmord”

Publicerad av Per Olsson (författare)

Matkrisen förvärras och priserna stiger brant uppåt. På ett år har priset på ris och majs ökat med 70 procent. Svälten ökar. 

Rekordmånga dollarmiljonärer i världen

Publicerad av Per Olsson (författare)

Antalet dollarmiljonärer i världen ökade till tio miljoner under 2007. Även de superrika blev fler och rikare. Trots finanskris och konjunktursvacka fortsatte de rika att öka sina inkomster under förra året.

Världsekonomin:Är det värsta redan över?

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

”Finanskrisen, vart tog den vägen? Faran för en finansiell kollaps är passerad, men många problem återstår”. Johan Schück, ekonomisk kommentator i Dagens Nyheter, reflekterade stämningen bland kapitalistiska ”experter” när han skrev detta den 23 maj.