EU och EMU

Kvalificerat lurendrejeri om EU

Publicerad av

Den socialdemokratiska ledningen bedriver med stöd av LO-toppen ett kvalificerat dubbelspel om EU och fackens möjlighet att slå vakt om kollektivavtalen. Frågan är vem de lurar? LO-basen Wanja Lundby Wedin uppges ha fått partistyrelsens stöd för en s-plattform i nästa års EU-val där det krävs att ”nationella regler kring fri förhandlingsrätt, konflikträtt och kollektivavtal ska vara överordnade den fria rörligheten på EU:s inre marknad”.

”Dumpa Lissabon – inte lönen!”

Publicerad av

Uppemot 1 000 personer deltog i LO:s manifestation på Mynttorget i Stockholm den 18 november.

Gruvfack mot EU-fördraget

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Gruvfyran i Malmberget försöker pressa socialdemokraterna att vänta med att skriva under Lissabonfördraget.

Stoppa EU-elitens Lissabonfördrag

Publicerad av

 (photo: )

Torsdag den 20 november tänker riksdagen rösta ja till EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget.

Lissabon EU-grundlag på storföretagens sida

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Mitt i dagens härdsmälta för finansmarknader och nyliberala idéer ska Sveriges riksdag den 20 november rösta för Lissabonfördraget. Inte bara högeralliansen är nu redo att grundlagsfästa en kapitalistisk EU-imperialism med militära ambitioner, där marknadernas fria rörlighet har överordnats alla andra hänsyn – inklusive arbetsrätten och den svenska kollektivavtalsmodellen. Även socialdemokraterna har, trots kravet från LO-kongressen att först invänta Stråthutredningens analys av Lavaldomen, lovat att skriva på.

Gemensamt EU-försvar ökar risken för krig

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Den svenska försvarsmakten har under de tio senaste åren helt utan demokratisk debatt förvandlats till en aktiv stöttepelare för både Natos nya roll utanför Europa och EU:s militarisering. Med Lissabonfördraget blir Sverige även konstitutionellt en del av EU:s utveckling av ”ett gemensamt försvar”, vilket innebär att alliansfriheten upphävs. Tröskeln sänks ytterligare för svenskt deltagande i imperia­listiska krig utanför Europas gränser.

Mer teleavlyssning och Säpohäxjakt

Publicerad av Lina Westerlund (författare)

FRA-lagen, som öppnar upp för en massavlyssning av svenska folket, väckte ett enormt motstånd när den röstades igenom i somras. Nu går riksdagen steget längre med ett nytt övervakningspaket och ett EU-direktiv som får fackföreningarna att resa protester.

”Stoppa angreppen på löntagarna”

Publicerad av Arne Johansson (författare)

LO-ledningen har efter ett fräckt spel för gallerierna, där en mörkning av s-ledningens svek satts före de fackliga rättigheterna, till sist tvingats gå med på en manifestation för kollektivavtalen den 18 november – två dagar innan riksdagens behandling av Lissabonfördraget.

LO:s Lavaltaktik i spillror

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Wanja Lundby Wedins, LO:s och Europafackets Lavaltaktik ligger i spillror. Det står klart sedan EU-kommissionen och arbetsmarknadsministrar från Frankrike, Tyskland, Sverige, Danmark och Luxemburg alla gjort tummen ned för en ändring av EU:s utstationeringsdirektiv och ett socialt protokoll. Och nu växer kraven att agera inom Byggnads, Transport och LO-distrikten.

”En ödesfråga för facken”

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Oron för kollektivavtalens framtid stiger i fackliga kretsar inför Sveriges undertecknande av EU:s Lissabonfördrag den 20 november.