Världsekonomin

Sverige och världen

Publicerad av

Socialisters kamp för att förändra världen börjar här och nu, med att gräva där vi står. Men denna kamp är omöjlig utan ett internationalistiskt perspektiv. Kollapsen för stalinismen, de diktatoriska nationella planekonomierna i Sovjet och Östeuropa, samt de socialdemokratiska nationella modellernas sammanbrott (”den svenska modellen”) visar att det inte finns någon nationell utväg.

”Marknaden mot kaos”

Publicerad av

Problemen hopar sig för den globala kapitalismen och pessimismen breder ut sig. I augusti hette det att bolånekrisen och kreditfrossan på sin höjd orsakat ett hack i den ekonomiska tillväxten, men tre månader senare har även tidigare optimistiska kapitalistiska bedömare fått ändra uppfattning: ”Vi har sedan mitten av augusti varit optimister. Men nu hyser vi allvarliga tvivel på de fundamentala tillväxtutsikterna som en följd av den pågående och fördjupade finanskrisen och centralbankernas uppenbara motvilja att sänka räntorna när inflationsriskerna fortfarande hotar”, skrev exempelvis investmentbanken Morgan Stanley i ett nyhetsbrev häromveckan. Morgan Stanley uppmanade därför ”sina kunder att sälja aktier och invänta en recession”.

Börsras, oro och radikalisering

Publicerad av

Fredagens börsras i USA, på 20-årsdagen av det 22-procentiga raset under den ”svarta måndagen” den 19 oktober 1987, satte hela världens aktiemarknader i ny gungning. I Sverige började det redan tisdagen innan, då en överraskande svag kvartalsrapport påbörjade ett ras för Ericsson, Sveriges då högst värderade börsföretag, på över 30 procent – i kronor över 100 miljarder – under en vecka av många vinstvarningar i både USA och Europa. Som vanligt är det små- och pensionssparare som drabbats allra värst.

Bolånekrisen följs av global kreditfrossa

Publicerad av Per Olsson (författare)

Det som började som en bolånekris i USA har utvecklats till en global finanskris, som främst uttrycks i kreditåtstramning – det blir svårare och dyrare att låna. Kreditåtstramningen tenderar att kväva ekonomin och minska den globala ekonomiska tillväxten. ”Sommarens utveckling kan mycket väl vara det första kapitlet i en lång tårfylld saga... fortsätter huspriserna och dollarn att rasa kan det ge upphov till panik”, varnade Financial Times i en kommentar den 4 oktober.

När korthuset rasar samman

Publicerad av

Bilderna av köande småsparare utanför det brittiska bolåneinstitutet Northern Rock i helgen påminde om fotografierna från USA efter kraschen på Wall Street i oktober 1929. Efter helgen var Northern Rock – Storbritanniens femte största bolåneinstitut – i än djupare kris. Detta trots den brittiska centralbankens räddningsinsats i fredags.

31 500 miljarder kronor utraderade

Publicerad av Laurence Coates (författare)

Hur allvarlig är turbulensen på de globala aktiemarknaderna? Kan riksbankernas åtgärder, som när USA sänkte utlåningsräntan, återställa lugnet?

Hedgefonder – krisens smittbärare

Publicerad av Laurence Coates (författare)

I sin klassiska studie Imperialismen som kapitalismens högsta stadium skrev Lenin: ”Översatt till ett mänskligt språk betyder detta: kapitalismens utveckling har fortgått så långt, att varuproduktionen, som visserligen ännu ”härskar” såsom förut och alltjämt räknas såsom grundvalen för hela hushållningen, i verkligheten redan är underminerad och huvudparten av profiterna inhöstas av finansmanipulationernas ’genier’”. Sedan dessa ord skrevs har finanskapitalets dominerande roll tagits till absurda nivåer. Exempelvis hedgefonderna, som är ett relativt nytt fenomen, använder en rad strategier, från att satsa för eller mot aktier, valutor eller råvaror till mer komplexa strategier med investeringar i ”derivat” eller att finansiera uppköp av företag.

Börs- och bolånekrisen bara början

Publicerad av

Världens aktiebörser har när detta skrivs tillfälligt hämtat andan efter den senaste veckans dramatiska börsras. Oron utlöstes av spridningseffekterna från krisen för USA:s osäkra bolån, sk subprimelån utan säkerhet.

Världens militärutgifter ökar snabbt

Publicerad av Per Olsson (författare)

Världens militärutgifter ökade med 3,5 procent mellan 2005 och 2006. Förra året steg världens militärutgifter till drygt 1 200 miljarder dollar. En hisnande summa som motsvarar mer än 8 400 miljarder kronor.

Världsekonomin: Lugnet före stormen

Publicerad av Per Olsson (författare)

Den globala högkonjunkturen går nu in på sitt sjätte år och prognoserna pekar mot fortsatt hög ekonomisk tillväxt. Enligt IMF, Internationella valutafonden, växer världsekonomin med 4,9 procent i år efter att ha vuxit med hela 5,4 procent i fjol, den högsta tillväxttakten på 30 år.