Miljö, jordbruk och sjukdomar

”Landet blir förstört”

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Ingen barriär finns som hindrar det förorenade vattnet att forsa ut i finska Talvivaara. (photo: Antti Lankinen / stoptalvivaara.org)

Ingen barriär finns som hindrar det förorenade vattnet att forsa ut i finska Talvivaara.

– Inget i Talvivaara har fungerat som planerat, vilket har lett till en katastrof. Dammarna blev snabbt överfyllda och de har tvingats släppa ut förorenat vatten i naturen. Hela tiden dyker nya problem upp som ska prövas av myndigheterna.

Upprop: Pressoffensiv för medieutveckling och människorätt

Publicerad av Victoria Rixer (författare)

I år går 442 346 röstberättigade förstagångsväljare till val. I en tid då demokrati och människorätt utmanas av en växande fascistisk rörelse i Sverige och Europa bör medierna sätta särskilt ljus på de antirasistiska, feministiska och klimatradikala rörelserna, som inte sällan agerar utanför politikens mittfåra och mainstreammedias synfält. Pressen kan och bör inta en frontposition i försvaret av det öppna, solidariska samhället och allas rätt till liv, hälsa, säkerhet och frihet.

Vattenfall – europeisk miljöbov

Publicerad av Per Olsson (författare)

I fjol släppte Vattenfall ut 88,4 miljoner ton koldioxid. (photo: Dergenaue /de.wikipedia CC)

I fjol släppte Vattenfall ut 88,4 miljoner ton koldioxid.

I mitten av mars, bara två veckor innan FN:s klimatpanel varnat för att klimat- och miljökrisen är på väg att utvecklas till en global katastrof av krigiska mått, meddelade Vattenfalls styrelse att man nästan halverar satsningarna på att bygga vindkraftverk. Istället ska Vattenfall främst satsa på sina nuvarande kol- och kärnkraftverk eftersom det anses ”lönsamt”. Vattenfalls ökade utsläpp i fjol var nästan dubbelt så mycket som Sveriges utsläpp 2013. 

Profit främst i frihandelsavtal mellan USA och EU

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Paul Murphy, CWI-medlem i EU-parlamentet, har länge riktat skarp kritik mot frihandelsavtalet TTIP. (photo: Mathieu Cugnot)

Paul Murphy, CWI-medlem i EU-parlamentet, har länge riktat skarp kritik mot frihandelsavtalet TTIP.

Har ni hört talas om TTIP? Det är i alla fall den osexiga benämningen på ett länge mörklagt men i högsta grad kontroversiellt transatlantiskt frihandelsavtal mellan USA och EU, som det nu förhandlas om.

IPCC: Klimatkatastrof stundar

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

Luftföroreningarna över Los Angeles och resten av världen kommer bara att bli tätare om utvecklingen fortsätter på samma klimatförödande spår som nu. (photo: )

Luftföroreningarna över Los Angeles och resten av världen kommer bara att bli tätare om utvecklingen fortsätter på samma klimatförödande spår som nu.

Klimatpanelen IPCC:s nya rapport, som utkom den 31 mars, visar återigen på den extremt ohållbara utvecklingen som råder i världen vad gäller klimatet.

Fennovoima möttes av protester

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

 (photo: )

När det finska arbets- och näringsdepartementet och bolaget Fennovoima kom till Luleå i veckan för att informera om sitt planerade kärnkraftbygge i Pyhäjoki, på finska sidan av Bottenviken, möttes man av protester. Oron har inte blivit mindre av att bolaget har bytt leverantör till ryska Rosatom, som också blir storägare i bolaget.

Extremt väder och kärnkraft dubbla hot mot Indien

Publicerad av Pete Dickenson (författare)

 (photo: Bhopal Medical Appeal / Flickr CC)

Effekterna av miljö- och klimatkrisen tvingar arbetare och de fattiga till motstånd världen över, då de fattigaste länderna drabbas hårdast.

RS-förslag i Haninges klimat- och energistrategi

Publicerad av RS Haninge (författare)

Varutransporter i Haninge ska numera samordnas, något som Rättvisepartiet Socialisterna har krävt i flera år. (photo: )

Varutransporter i Haninge ska numera samordnas, något som Rättvisepartiet Socialisterna har krävt i flera år.

Samordning av varutransporter, biogas av sopor, klimatsmart byggande, energisparåtgärder och solceller på kommunala fastigheter stärker klimatarbetet i Haninge.

Northlands smutsiga kris

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

Gruvbolagen exploaterar mark och naturresurser och gör föga i efterbehandlingsarbetet. (photo: )

Gruvbolagen exploaterar mark och naturresurser och gör föga i efterbehandlingsarbetet.

Northland Resources järnmalmsgruva utanför Pajala framstod för drygt ett år sedan fortfarande som flaggskeppet för en gruvboom som skulle kunna skapa jobb och ljusare framtidsutsikter i glesbygdskommuner från Norrbotten ned till Småland. Idag har bolaget istället blivit ett tydligt exempel på de ekonomiska, sociala och miljömässiga risker när hanteringen av råvarutillgångar styrs av extremt instabila och nervösa marknadskrafter.

Gruvboomens baksida

Publicerad av Sebastian Olsson (författare)

Över 50 personer deltog på Arne Müllers seminarium om gruvboomens baksida. (photo: Natalia Medina)

Över 50 personer deltog på Arne Müllers seminarium om gruvboomens baksida.

Författaren Arne Müller berättade på mötet den 29 januari om sin granskning av gruvbranschen. Müller förklarade vilka enorma värden det handlar om och hur snabbt nya gruvor byggs.