Kamp mot kvinnoförtryck

”Vinsthetsen slår hårdast mot kvinnor”

Publicerad av Per Olsson (författare)

 (photo: )

– Välfärden och jämställdhet hänger ihop på väldigt många plan. Lite förenklat kan man förklara det med att en majoritet av dem som jobbar i välfärden är kvinnor och det är också framförallt kvinnor som får dra det tyngsta lasset när välfärden inte fungerar. Det säger Sanna Tefke som jobbar inom Stockholms privatiserade hemtjänst, fackligt förtroendevald i Kommunal och en initiativtagare till nätverket Välfärd ut­an vinst, i denna Offensivintervju.

”Det handlar om begränsad frihet”

Publicerad av Minela Mahmutovic (författare)

Kampanjen Vägra Kallas Hora har fått en bra start sedan uppstartandet av kampanjen i Göteborg i december 2012. Nu har även elevorganisationen Elevkampanjen i Luleå startat upp Vägra Kallas Hora. Flera elever är intresserade av att delta i kampanjen och inser att det finns ett stort behov av kampanjen idag.

Inkomstgapet mellan kvinnor och män växer igen

Publicerad av Katja Raetz (författare)

 (photo: )

Under åren 2010-2011 har gapet mellan kvinnors och mäns inkomster ökat igen. Skillnaden mellan mäns och kvinnors inkomster har under lång tid nästan stått stilla. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) låg den sammanräknade förvärvsinkomsten för kvinnor i yrkesverksam ålder på 79,3 procent av mäns inkomst 2011. Som bäst under 2000-talet var kvinnornas andel 79,7 procent år 2009. Jämfört med siffran från 1991 (72,3 procent) har utvecklingen tagit några ytterst små steg mot en utjämning av lönerna.

Trakasserier banar väg för grovt våld

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

Kvinnor förtrycks över hela världen för att de är kvinnor. Det brutalaste uttrycket för denna könsmakt är våldet. Sedan tusentals år har män använt våld för att behålla sin makt i familjen, kontrollera kvinnor och kvinnors sexualitet.

Global kamp mot det sexuella våldet

Publicerad av

 (photo: )

På fredag är det den 8 mars, Internationella kvinnodagen. Ska vi tro inledningen på 2013 blir det här kvinnornas år. Runt om i världen har kvinnor rest sig mot det sexuella förtrycket och tagit kamp för rätten till sina egna kroppar.

För jämlikhet och socialism

Publicerad av Ulrika Waaranperä (författare)

 (photo: )

Denna artikel publicerades första gången i Offensiv nr 739, den 7 mars 2007. Vi återger artikeln för att såväl påminna om den kamptradition som 8 mars representerar som det historiska genombrott som den socia­listiska oktoberrevolutionen i Ryssland 1917 innebar för den globala kvinnokampen.

Två år efter revolutionen – är sexismen på uppgång i Egypten?

Publicerad av Aysha Zaki (författare)

 (photo: )

Sexuellt våld och attacker mot kvinnliga demonstranter i Egypten har det rapporterats om allt oftare under de senaste veckorna och månaderna. Över 20 rapporter har gjorts om våldtäkter och att kvinnor sexuellt trakasserades på Tahrirtorget i Kairo mitt under massprotesterna på revolutionens tvåårsdag, den 25 januari. Detta på en plats som identifieras som säker mark, där kvinnor har spelat en ledande roll i den kamp mot förtryck och fattigdom som fällde diktatorn Mubarak.

Med sikte mot 8 mars

Publicerad av

8 mars blir en start för Vägra Kallas Hora-kampanjen på skolorna i Luleå. Vi kommer både ha demonstration och ett möte efteråt för att diskutera mer om hur kampen kan gå vidare, berättar Linn Mäkelä från Elevkampanjen.

Med fokus på förövarna

Publicerad av Lina Westerlund (författare)

 (photo: )

”Fokus på förövarna, inte på den utsatta”, var en av talkörerna i den 100 personer starka demonstration som med mäktigt trumspel från Rrriot Samba i täten drog genom Sundbyberg förra söndagen.

Hälften av alla mord på kvinnor kunde ha stoppats

Publicerad av Anna Löfgren (författare)

En ny undersökning av Stiftelsen Tryggare Sverige visar att hälften av de mord som begicks på kvinnor under 2010-2011 skulle ha kunnat undvikas ”med ett mer proffessionellt agerande från olika aktörers sida”.