Klimat, miljö och sjukdomar

Moralism förklädd till vetenskap

Publicerad av

Karin Wallmark.  (photo: AnnaMaria Berggren Ericsson)

Karin Wallmark.

På DN:s debattsida den 22 juni har en grupp läkare och barnmorskor ett debattinlägg om att kondom inte skyddar mot könssjukdomar. Istället förs krav fram på avhållsamhet och parrelationer. Det är förstås högervridet svammel.

Elhybridbilar kan minska koldioxidutsläppen

Publicerad av Davis Kaza (författare)

Tekniken för morgondagens personbilar finns idag. Så kallade plug-in elhybrider skulle kunna minska koldioxidutsläppen från transporterna med 50 procent. I kombination med en satsning på utbyggnad av vindkraften kan plug-in-elhybrider vara ett viktigt steg mot att kraftfullt minska bilismens klimatpåverkan.

Avregleringarnas pris – rekordhöga elpriser

Publicerad av Krister Ahrén (författare)

Inom några år kommer Sverige att ha ett stort överflöd av el, men det kommer inte att innebära någon lindring för hushållen. Elpriserna kommer att ligga kvar på skyhöga nivåer.

Tvärstopp för investeringar i ny elproduktion

Publicerad av Krister Ahrén (författare)

Den svenska elproduktionen skulle idag till stor del kunna bygga på förnyelsebara energikällor. Istället ledde avregleringen till tio förlorade år. När nu elbolagen börjar investera igen satsar man på … kärnkraft och gas!

Hushållen betalar elbolagens jättevinster

Publicerad av Krister Ahrén (författare)

Förra året gjorde de tre stora elbolagen i Sverige – Vattenfall, Eon och Fortum – en vinst på sammanlagt 45 miljarder kronor. Ändå får hushållen betala miljardstöd till elbolagen för att de ska bygga mer miljövänliga kraftverk.

Demokratisk plan för hållbar utveckling

Publicerad av Krister Ahrén (författare)

Det finns få områden i samhället där behovet av att bryta storföretagens makt och ersätta den med en demokratisk planering är tydligare än inom elbranschen.

Miljöbrott i Umeå – nio gånger om!

Publicerad av Jan Hägglund (författare)

I åratal har makthavarna tillåtit att luften i Umeå centrum försämrats. När det gäller halten av kväveoxid har antalet överskridanden av miljökvalitetsnormen (MKN) ökat i en skrämmande takt:

Den världsomfattande matkrisen

Publicerad av Peluola Adewale (författare)

Den 31 mars strömmade omkring 2 000 fattiga ut på gatorna i Cote D’Ivoire på Elfenbenskusten under ropen ”Vi är hungriga” och ”Det är för dyrt att leva”, i protest mot de ökande matpriserna och påfallande höga levnadskostnaderna. Protesterna i Elfenbenskusten uttryckte på ett talande sätt misären hos de hundratals miljoner människor som har knuffats ännu djupare ner i fattigdom av den pågående globala matkrisen.

Dyrare matkasse äter upp magra löneökningar

Publicerad av Per Olsson (författare)

Under det senaste året har matpriserna stigit med 6,8 procent, bensinen har blivit 1 krona dyrare och boräntan har gått upp. De ökade priserna äter upp de magra löneökningarna.

Socialism svaret på kris och klimathot

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

SOCIALISM betyder verklig demokrati, att majoriteten tar makten från direktörer, spekulanter och deras högavlönade politiker. Beslut som handlar om arbete, levnadsstandard, miljö m m drivs inte längre av jakten på växande vinster för aktieägare och storföretag. Socialismen är internationell, genom samarbete över gränserna istället för utsugning och krig. Utvecklingen i Sverige de senaste 20 åren har gått åt fel håll – tidigare välfärdsreformer har rivits med växande klyftor som resultat. Det finns ett stort missnöje under samhällsytan. Alternativet till dagens kapitalistiska politik är en kämpande arbetarrörelse med ett program för socialism.