Klimat, miljö och sjukdomar

Kapitalismens miljöhot: + 6 grader

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

– Utsläppen av växthusgaser och den globala uppvärmningen är kanske de mest uppenbara argumenten för demokratisk socialism. Kapitalismen är oförmögen att ha något annat än vinsten som första prioritet, sa undertecknad vid en miljödebatt i Kulturens Hus i Luleå den 16 april.

En skogspolitik i (o)takt med tiden

Publicerad av Joel Eriksson (författare)

Ökad produktion, kalhyggen, nya trädslag och avverkning på tidigare skyddad mark är huvudinnehållet i regeringens skogsproposition En skogspolitik i takt med tiden. Att dess synsätt präglas av hur man på kortas möjliga tid skapar mest pengar syns tydligt då huvudmålet är ökad produktion av biomassa.

Hungerkravaller i matkrisens spår

Publicerad av

Galopperande matpriser har den senaste tiden lett till svält och matkravaller i Asien, Afrika och Latinamerika/Karibien. Enligt Josette Sheeran, direktör för FN:s matprogram, finns det idag ”854 miljoner svältande som blir 4 miljoner fler varje år. Vi står inför det tajtaste utbudet av mat i modern historia. För världens mest sårbara, prissätts helt enkelt maten bortom deras räckvidd”. Priset på ris har fördubblats sedan årsskiftet, medan priset på vete på ett år ökat med 130 procent, inklusive en prisökning på 10 procent i fredags.

Stora Enso: ”Brasiliens nya kolonisatörer”

Publicerad av Kristofer Lundberg (författare)

Stora Enso lägger ned fabriker i Finland och Sverige trots att fabrikerna går med vinst. Istället satsar man på låglöneländer som Brasilien och Uruguay. Där struntar man i lokala lagar och bestämmelser.

RS i Umeå kräver folkomröstning om trafiklederna

Publicerad av Frank Pettersson (författare)

– En centrumtunnel är bättre än båda ringlederna tillsammans, säger Jan Hägglund, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå.
Det är skälet till att vi nu lämnat in en motion till kommunfullmäktige som kräver en folkomröstning.

EU-toppmötet och klimathotet

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Klimathotet skulle vara den viktigaste frågan på EU:s toppmöte i Bryssel den 13-14 mars. Men när röken lagt sig och politikerna tagit sina limousiner till flyget var slutresultatet istället nya löften om att ”skydda” de energislösande storföretagen.

Umeå: Manifestation mot landets näst sämsta luftkvalitet

Publicerad av Philipp Nerger (författare)

Den 15 mars anordnade Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå en miljömanifestation, som del av sin klimatkampanj.

Enkla metoder skulle kunna spara mycket energi

Publicerad av Roger Sandström (författare)

På 20 år har elförbrukningen fördubblats i de svenska hushållen.

Klimatet kräver en satsning på tågtrafiken

Publicerad av Patrik Brännberg (författare)

Att en storsatsning på tågtrafik är nödvändig för att minska växthusutsläppen är känt sedan länge. Flyget har 100 gånger större klimatpåverkan per passagerare än tågtrafik.

Miljömålen kräver planering

Publicerad av Joel Eriksson (författare)

Utsläppshandel, höjd skatt på koldioxid och kraftig utbyggnad av järnvägstrafiken är delar av det 300 sidor långa dokument som klimatberedningen tagit fram. Det långsiktiga målet som det vetenskapliga rådet och alla partier i klimatberedningen är eniga om är en utsläppsminskning med 75 till 90 procent fram till år 2050.