Klimat, miljö och sjukdomar

Nya rön om hälsofarlig luft

Publicerad av Patrik Brännberg (författare)

Boende vid E4:an i Umeå löper dubbelt så stor risk att drabbas av astma och 36 procent större risk att drabbas av lungcancer än boende i stans utkanter.

Nu fortsätter miljökampen

Publicerad av Jan Hägglund (författare)

 (photo: Emma Åberg)

Gasmaskaktionen var en del av den kampanj ”för bättre luft och mindre växthusgaser – i Umeå och globalt” som Rättvisepartiet Socialisterna (RS) startade 2007. I aktionen deltog ungdomar från RS, men även fältbiologer och andra som vill kämpa mot de allt värre miljöhoten.

Stor potential för vindkraft

Publicerad av

Den största potentialen för förnyelsebar energi i Sverige finns i vindkraften, en energiform vars andel av den totala energiproduktionen har vuxit snabbt i hela Europa under många år.

Miljökampanj mot utsläpp i Umeå

Publicerad av Philippe Nerger (författare)

– Istället för gigantiska satsningar exempelvis på militär forskning borde man investera resurser i forskning om alternativa energikällor.

Utsläppshandel ingen lösning

Publicerad av Joel Eriksson (författare)

EU har satt upp ett mål på att minska utsläppen med 20 procent fram till år 2020.

Miljökampanj på inskrivningsveckor

Publicerad av Davis Kaza (författare)

Rättvisepartiet Socialisterna startade terminen på universitetet under inskrivningsveckorna. Vi arbetade med vår kampanj för renare luft och minskade växthusgasutsläpp i Umeå och globalt. – Det var roligt att träffa nya och gamla studenter, säger Philipp Nerger, utbytesstudent från Tyskland och medlem i RS, som deltog under kampanjveckorna.

Kärnkraften på framfart i Sverige

Publicerad av Stefan Berg (författare)

Trots att svenska folket tackade nej till kärnkraft i 1980 års folkomröstning, satsas nu mer pengar än någonsin på vidareutvecklingen av kärnteknik.

Transportsamordning minskar utsläppen

Publicerad av Davis Kaza (författare)

Varje dag kommer det nya rapporter om växthuseffektens påverkan på miljö och människor. Samtidigt har världens makthavare träffats på Bali och kommit överens om – ingenting! Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Umeå, har startat en lokal miljökampanj.

Apokalyps om miljön

Publicerad av Joel Eriksson (författare)

Andreas Malms bok Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent är en megafon för de forskare som befinner sig i frontlinjen, de som borrar iskärnor på Antarktis, de som studerar orkaner i Atlanten och de som vandrar på den sibiriska tundran.

Vad hände på klimatmötet på Bali?

Publicerad av

FN:s klimatmöte i Bali, som samlade representanter från 190 länder, har i två veckors tid diskuterat en färdplan inför ett avtal för att minska utsläppen av växthusgaser. Efter en segdragen förhandling där det mesta av betydelse tagits bort, kunde de närvarande skriva under en vag kompromiss som ska utgöra grund för fortsatta förhandlingar fram till nästa möte i Köpenhamn 2009. Kompromissen var möjlig efter att USA i elfte timmen sagt ja till förhandlingar.