Övrigt

Socialism är svaret

Publicerad av

Kampen mot rasism och kapitalism är global. I nästa nummer av Offensiv kommer en insamling för Rättvisepartiet Socialisternas internationella organisation Committee for a Workers’ International (CWI) att lanseras. Syftet är att samla in pengar till CWI:s världskongress i december.

I marginalen

Publicerad av

En fråga som samtliga riksdagspartier undvek i valrörelsen var att bankerna och storbolagen åter redovisar rekordvinster – på lönernas och den offentliga sektorns bekostnad. Det var en talande tystnad. I år beräknas börsbolagens vinster sluta på dryga 300 miljarder kronor, ett totalresultat som slår 2007 års vinstrekord.

I Afghanistan för att kriga

Publicerad av Lina Westerlund (författare)

”Det är dels ett karriärssteg, dels ett äventyr”. ”Personligen åkte jag inte av politiska skäl. Det är erfarenheten och äventyret…” Så uttrycker sig två av de unga danska soldater som filmaren Janus Metz och fotografen Lars Skree har följt i Afghanistan under ett halvår.

Varat och varan krossar myter

Publicerad av Ulrika Waaranperä (författare)

Ibland ges prostitutionen ett existensberättigande bara genom att påstås vara världens äldsta yrke. Med samma slags logiska kullerbyttor kan man – och det görs faktiskt – rättfärdiga surrogatmödraskap: Bibelns Hagar var världens första surrogatmoder då hon bar och födde sitt barn åt Isak och hans hustru Sara. Boken Varat och varan tar död på alla liknande myter och ställer dem mot verklighetens skoningslösa utnyttjande av kvinnors kroppar.

Nya medlemmar: ”Därför gick jag med i Rättvisepartiet Socialisterna”

Publicerad av Kristofer Lundberg (författare), Lina Westerlund (författare)

Sara Ehrlund Boss som sitter i fullmäktige för Vänsterpartiet i Marks kommun har valt att gå med i RS. I samma stund som Sara gick med har även fler medlemmar värvats i kommunen. Malva Tyllström är ny medlem i RS Haninge.

RS-framgång i valet

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) gick framåt i samtliga sex kommuner som partiet ställde upp i. De fem kommunala mandaten – 3 i Luleå och 2 i Haninge – försvarades med ett ökat röstetal. Dessutom klarade RS 1,1 procent i landstingsvalet i Norrbotten, vilket ger gratis valsedlar i detta och nästa val.

Göteborg: Nära 900 röster

Publicerad av Kristofer Lundberg (författare)

Rättvisepartiet Socialisterna gjorde sitt bästa val någonsin i Göteborg med 876 röster. Minst lika viktigt var att partiet fick sju nya medlemmar och många fler intresserade, samt blivit mycket känt. RS medlemmar är berättigat stolta över resultatet.

I marginalen

Publicerad av

Veckan innan valet aviserade moderatstyret i Täby att man ämnade skicka en delegation till USA för att få tips om vad man skulle göra med kommunens hemlösa. Det var naturligtvis inte en omsorg om hemlösa som fått socialtjänsten att vilja åka till USA, utan det var mer den egna omsorgen man tänkte på. Om hjärtat klappade för de hemlösa skulle man kunna börja med att ge kommunens tio hemlösa mat och bostad.

RS starkt framåt i Luleå

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Med 2 180 röster i kommunen, 4,5 procent av de avlagda rösterna, har RS röstetal i Luleå ökat med knappt 20 procent sedan valet år 2006. Partiet försvarar sin position i styrkefästena, men har framförallt har vunnit nya väljare i nya områden. Ett kraftigt ökat valdeltagande gjorde dock att möjligheten till ett fjärde mandat uteblev.

Västernorrland: Vårdslakt blev S och V-styrets fall

Publicerad av Per Johansson (författare)

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet förlorade makten i Västernorrlands läns landsting. De förlorade på sina rekordstora vårdnedskärningar.

Underteman