Världsekonomin

Grönt ljus för diktaturkramare

Publicerad av

Telia Soneras vd Lars Nyberg sparkades i förra veckan från sin post. Med det vill ägarna – svenska staten är störste ägaren med 37,53 procent av aktierna följt av den finska staten som äger 11,7 procent få det att se ut som om man agerar.

Banksvindel i repris

Publicerad av

”Storbankerna gör allt större vinst på kundernas räntor. Bara under det senaste kvartalet tjänade Swedbank nästan 5,5 miljarder kronor på gapet mellan inlånings- och utlåningsräntor”, skrev Metro den 31 januari.

Ingen sol över Obama

Publicerad av

 (photo: )

Vad är mindre populärt än kackerlackor, trafikköer och bilhandlare? Enligt en färsk opinionsmätning (av publicpolicypoling.com den 8 januari 2013), är svaret den amerikanska kongressen (senaten och representanthuset). Om man ser till kongressens totalhaveri i budgetfrågorna är det inte svårt att förstå.

En blick in i nästa år

Publicerad av

Många av 2012 års händelser låter oss ana hur 2013 kommer att gestalta sig. Det kommer att bli ett år av kronisk instabilitet, med nya krishärdar samtidigt som de gamla förblir osläckta. Det som kallas eurokrisen fortsätter att stå i förgrunden.

Ingen kris för bankdirektörerna

Publicerad av

”Det räcker med att tillräckligt många kunder samtidigt ställer den förbjudna frågan ’Kan jag få mina pengar?’ för att sänka vilken bank som helst”. De ständigt återkommande bankkriserna är ett tema i ekonomikrönikören Andreas Cervenkas bok Vad är pengar? Han skriver att bankkriser är ”lika vanliga som förkylningar”.

Unik maktkamp i toppen och ekonomin bromsar in

Publicerad av Vincent Kolo (författare)

 (photo: )

Överkapacitet och en växande skuldbörda förvärrar Kinas ekonomiska problem och begränsar regeringens politiska valmöjligheter. Utrensningen av Bo Xilai, det så kallade kommunistpartiets (KKP) höjdare i Chongqing, tidigare i år markerade en vändpunkt i Kinas moderna historia. Den regeringskris och hårda interna maktkamp, som avsättningen av Bo var ett uttryck för, sker mot bakgrund av att ekonomin bromsar in och växande oro om en ”hårdlandning”. Den nya ekonomiska och politiska situation utgör en väldig utmaning för landets avgående ledning runt presidenten Hu Jintao och premiärministern Wen Jiabao.

Global kapitalism mot en ny nedgång?

Publicerad av Lynn Walsh (författare)

Framtidsutsikterna för den globala kapitalismen är dystra. Det finns sedan april/maj i år växande indikationer på att en ny nedgång i världsekonomin är i antågande.

Marknadens diktatur och högerpolitik skapar nya kriser

Publicerad av Per Olsson (författare)

När EU:s finansministrar hade ännu ett toppmöte för drygt två veckor sedan i Köpenhamn var temat: Återhämtning från krisen – den ekonomiska utvecklingen efter skuldkrisen. 

Ett Klondike som trotsar krisen?

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

De senaste åren har Norrbotten toppat både tillväxt- och investeringssiffror för hela Sverige. Många hoppas att åren av utflyttning och ekonomisk utarmning är över. Helt klart är situationen annorlunda än förr, men grunden för tillväxten är bräcklig och kopplad till i längden ohållbara obalanser i världsekonomin.

Explosiv ojämlikhet

Publicerad av

De växande inkomstklyftorna har under proteståret 2011 exploderat som en central politisk fråga, först globalt och med en viss försening kanske även i Sverige. Ökade klyftor pekas i den Global Risks Report som härom veckan gavs ut av World Economic Forum ut som det mest akuta hotet mot den rådande världsordningen. ”För första gången på generationer tror många människor inte längre att deras barn kommer att uppnå en högre levnadsstandard är de själva”, säger WEF:s vd Lee Howell, som tillägger att problemet är särskilt akut i de industrialiserade länderna som ”historiskt har haft högt självförtroende”.