Världsekonomin

Protestvåg mot stålbad i Sydeuropa

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

”Marknaden ylar efter blod – Portugal och Spanien är de nya måltavlorna”, skriver ekonomiinstitutet Capital Economics. Förra torsdagen inleddes kraftiga börsfall i Grekland, Spanien och Portugal. Under hela januari har den finansiella oron ökat när det blivit allt tydligare i vilket skick ekonomin är i staterna i södra Europa. Finansmarknadens och EU:s krav har mötts av nedskärningspaket från regeringarna och växande protester underifrån.

Kapitalismens alla springnotor

Publicerad av Per Olsson (författare)

”Ända sedan jag arbetade med och mycket i Latinamerika har jag hyst ett smått masochistisk dragning till finanskriser”, skriver nationalekonomen och skribenten Stefan de Vylder i inledningen till sin nya bok Världens springnota och vägen framåt. Boken handlar alltså om finanskriser i allmänhet och den senaste krisen i synnerhet.

Grekland på väg mot kollaps

Publicerad av Per Olsson (författare)

När EU:s finansministrar möts i veckan kommer krisen i Grekland att stå högst på dagordningen. Precis som i fallet med Lettland innan kräver EU, Internationella valutafonden (IMF) och det globala finanskapitalet att den grekiska regeringen genomför drastiska nedskärningar och sänker arbetarnas löner. Grekland är dessutom under stark press från eurozonens övriga regeringar.

Island i uppror mot återbetalningskrav

Publicerad av Kristofer Lundberg (författare)

Det massiva motståndet mot att betala motsvarande 140 000 kronor per invånare till Storbritannien och Nederländerna har lett till en ny politisk kris på Island. Det blir nu folkomröstning om bankavtalet den 20 februari. Skrämselkampanjen och utpressningen från de kapitalistiska stormakterna har re­dan inletts.

”Det stora bankrånet”

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Eftersom tv-nyheterna alltid berättar hur det går med aktierna på börsen är det lätt att tro på myten om att ”alla” tjänar på aktier. Men i själva verket handlar det om propaganda för ökade orättvisor. Här är fakta: År 1995 var den sammanlagda vinsten på ak­tie- och fastighetsförsäljning i Sverige 15 miljarder kronor. År 2007 hade denna vinst 13-dubblats till 200 miljarder kronor. Av dessa gick 198 miljarder kronor till den rikaste tiondelen av befolkningen.

Bankerna plundrar kunderna

Publicerad av Per Olsson (författare)

Bankerna fortsätter att tjäna mer och mer på sin utlåning i Sverige. Genom dyrare krediter här hemma försöker bankerna kompensera för stigande kreditförluster i exempelvis Baltikum och Ukraina.

1,2 miljarder människor i världen lever i svält

Publicerad av Per Olsson (författare)

Drygt 1,2 miljarder människor tvingas nu leva i kronisk undernäring och extrem fattigdom. Det är fler än någonsin tidigare.

Borg stryper Lettland

Publicerad av

Det blir allt tydligare vilka det är som stryper Lettland: Anders Borg och de svenska bankerna. Bakom dem står EU, som på ekonomiministermötet i Göteborg i förra veckan ställde hårda ultimatum till den lettiska regeringen. ”Det internationella samfundets tålamod är mycket begränsat”, sade finansminister Anders Borg, som ledde mötet.

Ett år efter Lehmankraschen

Publicerad av

I tisdags var det precis ett år sedan investmentbanken Lehman Brothers ställde in betalningarna. Det var den största konkursen i USA:s historia. Lehman Brothers påskyndade det globala krisförloppet och efter bara någon månad var världsekonomin i ett tillstånd av fritt fall.

Är krisen över?

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

”Det kommer allt fler tecken som tyder på en ljusning i landets ekonomi”. ”Allt fler svenskar räknar med bättre ekonomiska utsikter”. Två rubriker i Dagens Nyheter de senaste veckorna som speglar en ny ton hos politiker och media.