Miljö, jordbruk och sjukdomar

Falska jubel om Parisavtalet

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Avtalet som slöts var allt annat än planeten till fördel. (photo: )

Avtalet som slöts var allt annat än planeten till fördel.

USA:s president Barack Obama, andra toppolitiker, flera miljöorganisationer och media kallar det klimatavtal som 196 länders regeringar har antagit i Paris som en historisk ”vändpunkt för världen”. Chefen för FN:s miljöprogram Achim Steiner menar till och med att det är det viktigaste internationella avtal som någonsin har slutits. Det är dessvärre fullständigt omöjligt att dansa med i dessa valser. Eller som klimatforskningens 74-­årige nestor James Hansen säger, ”Det är verkligen ett bedrägeri, ett fuskverk utan handling, bara löften”.

Förbered för ny kamp i Gállok/Kallak

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Kampen i Kallak har pågått under lång tid och regeringen skulle ha gett besked om bearbetningskoncession denna höst, men ännu har inget beslut fattats. (photo: )

Kampen i Kallak har pågått under lång tid och regeringen skulle ha gett besked om bearbetningskoncession denna höst, men ännu har inget beslut fattats.

Avgörandet närmar sig vad gäller regeringens beslut i frågan om en gruva i Gállok/Kallak, några mil nordost om Jokkmokk. Efter en hård kamp under lång tid har regeringen sagt att deras avgörande om bearbetningskoncession eller inte ska komma under hösten. Ännu har inget beslut kommit och många väntar med oro på besked.

Omställningen till ett hållbart transportsystem måste börja nu

Publicerad av Ammar Khorshed (författare)

Hela transportsektorn måste ställas om för att stoppa en stor del av utsläppen, men politiken går inte åt det hållet. (photo: epSos.de)

Hela transportsektorn måste ställas om för att stoppa en stor del av utsläppen, men politiken går inte åt det hållet.

Kantstensparkering för bilar eller bredare cykelbana? Klimattoppmötet i Paris är i full gång och en drastisk omställning av samhället är helt nödvändig. Transporterna är en av de stora miljöbovarna, men en omställning av systemet står dessvärre inte på politikernas dagordning. 

Rädda klimatet – kämpa för socialism

Publicerad av Committee for a Workers’ International (författare)

Rättvisepartiet Socialisterna och CWI, den international vi är en del av, deltar i klimatrörelser över hela världen. (photo: Lina Rigney Thörnblom)

Rättvisepartiet Socialisterna och CWI, den international vi är en del av, deltar i klimatrörelser över hela världen.

Socialism, organisering och gräsrotskamp är en absolut nödvändighet för att rädda klimatet. Det är huvudbudskapet som Committee for a Workers’ International för fram under COP21 i Paris. Nedan följer ett nedkortat uttalande som kommer att spridas i Paris.

De rika står för utsläppen

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

Skatteavdrag och subventioner för den fossila bränsleindustrin, tillsammans med vansinniga nya motorvägsbyggen, visar kapitalets och politikernas täta band till varandra. (photo: Illustration: Trafikverket)

Skatteavdrag och subventioner för den fossila bränsleindustrin, tillsammans med vansinniga nya motorvägsbyggen, visar kapitalets och politikernas täta band till varandra.

En ny rapport från Oxfam vid namn Extreme Carbon Inequality visar hur de allra rikaste står för den största delen av världens koldioxidutsläpp. Den slår även fast att klimatförändringarna och den ekonomiska ojämlikheten är ”oupplösligt sammanvävda”.

Klimataktivister på väg mot Paris COP21

Publicerad av Elin Gauffin (författare), Leo Nobel (författare)

Oskar Igeland. (photo: Elin Gauffin)

Oskar Igeland.

Nu är klimataktivister från hela världen på väg till Paris för protester utanför klimattoppmötet, inklusive tre bussar från Sverige. Vi befinner oss på en av Klimatsveriges bussar och pratar med några av de som är på väg ner.

4 000 för klimatet i Stockholm

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

4 000 i Stockholm, som var en av över 2 500 orter som demonstrationer ägde rum på. (photo: )

4 000 i Stockholm, som var en av över 2 500 orter som demonstrationer ägde rum på.

Den 29 november samlades hela världen till demonstrationer för att rädda klimatet. I Stockholm slöt 4 000 upp i klimatmarschen.

”Vi vill ha solkraft nu!”

Publicerad av Amer Mohammed Ali (författare)

Göteborg slöt upp för klimatet. (photo: Marouf Aziznejad)

Göteborg slöt upp för klimatet.

Uppemot 4 000 slöt upp för att demonstrerade för klimatet i Göteborg.

”Ändra systemet – inte klimatet!”

Publicerad av Offensivs redaktion (författare)

En klimatvänlig värld kan inte åstadkommas utan att kapitalets makt bryts. (photo: Shubert Ciencia / Flickr CC)

En klimatvänlig värld kan inte åstadkommas utan att kapitalets makt bryts.

För alla de miljoner människor runt om i världen som har förstått allvaret i klimatfrågan kommer de närmaste veckorna att vara oerhört frustrerande. Allt pekar mot att det avtal som kommer att undertecknas i Paris, om det överhuvudtaget blir ett avtal, kommer att vara helt otillräckligt för att få till stånd det trendbrott som krävs. Kunskapen om klimatförändringarna finns, de tekniska lösningarna för att snabbt och effektivt minska utsläppen är tillgängliga – så varför har så lite hänt i praktiken?

785 000 världen runt för klimatet

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

Från Tyskland till Australien och Indien ägde demonstrationer för klimatet rum. (photo: Compact / Flickr CC)

Från Tyskland till Australien och Indien ägde demonstrationer för klimatet rum.

785 000 människor på 2 300 platser i 175 länder demonstrerade för klimatet den 29 november enligt organisationen 350.org. I Paris var demonstrationen, som hade som mål att samla minst 400 000 människor, förbjuden. Den 29 november blev en historiskt stor dag för klimatrörelsen och i kontrast till krigsrubriker, terrordåd och ökande utsläpp en skinande kraft för en grönskande framtid.