Böcker

En bok som inte lämnar någon oberörd

Publicerad av Lisa Qvist (författare)

Boken Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra från 2005 är i högsta grad aktuell. Boken innehåller berättelser om det motstånd som författarna Liza Marklund och Lotta Snickare har mött i sina karriärer på grund av att de är kvinnor.

Kärlek och klasskamp år 1890

Publicerad av Louise Strömbäck (författare)

Boken Frans och Lars – kärlek och klasskamp på 1890-talet är en nyutgiven bok som behandlar 1890-talets Stockholm, där arbetarklassen växte fram i snabb takt, där fackföreningar bildades och tog kamp för högre löner, och där homosexualitet var belagt med fängelsestraff.

Skamfläck – ett knytnävsslag i magen

Publicerad av Sara Lindelöf (författare)

En fantastisk fristående uppföljare till 14 år till salu skildrar tre ungdomar som säljer sex som en form av destruktivt självskadebeteende, för att dämpa sin ångest.

En ursäkt för storbolagens väg till Kina

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Torbjörn Lodén är en av landets främsta experter på kinesisk kultur och en pådrivare för att flera ska lära sig kinesiska. Hans senaste bok är dock tyvärr en manual för hur svenska företag och politiker ska ursäkta sina nära band med den kinesiska diktaturen.

Det stora pensionsrånet

Publicerad av Per Olsson (författare)

Med det nya pensionssystemet som infördes i politiskt samförstånd 1994 gick tryggheten upp i rök. Istället för att säkra en trygg ålderdom blev pensionerna en angelägenhet för finansindustrin. Hur kunde det bli så?, frågar Joel Dahlberg i sin bok Pensionsbluffen (Ordfront Förlag 2012). Dahlbergs bok är ett måste för alla som vill sätta sig in i en av det borgerliga systemskiftets mest omfattande och dramatiska försämringar – pensionsöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna och de traditionellt borgerliga partierna 1994.

”Aldrig mera krig”

Publicerad av Per Olsson (författare)

Adam Hochschilds nya bok Aldrig mera krig. Lojalitet och motstånd 1914–1918 (Ordfront, 2012) har med rätta prisats som en av de bästa krigsskildringarna i modern tid. Den som läser boken kan inte undgå att bli starkt gripen av denna lysande bok.

”De hatade” – om Europas rasistpartier

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Magnus Lintons bok De hatade behandlar rasistiska och högerextrema partier med ett snabbt växande stöd och stor makt, i Ungern respektive Nederländerna. Här finns de idéer och rörelser som odlade fram terroristen Anders Behring Breivik, bokens tredje tema.

De osynliga blir synliga

Publicerad av Anna Löfgren (författare)

Är Sverige ett klasslöst samhälle? Har vi alla samma förutsättningar, eller finns det ett strukturellt förtryck som hindrar människor på samhällets botten att förbättra sin levnadsstandrard? Svaret undgår ingen.

Könspolitiska nyckeltexter

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

Könspolitiska nyckeltexter är en nyutgiven antologi med ett 40-tal texter från 1839 (Carl Jonas Love Almqvists ”Det går an”) till 2002 (Gudrun Schymans s k talibantal) samt nyskrivna kommentarer till varje text. Samlingen lyfter fram den bländande skatt som historien bär på; det är lätt att låta sig både inspireras och reflektera över vad som har hänt och vad som är kvar att göra.

Stålbaden som slukar välfärden

Publicerad av Per Olsson (författare)

”Den gemensamma valutan kan ju inte vara ett värde i sig. Den är ju bara ett medel för att skapa tillväxt, att svaga ekonomier ska komma i kapp starka, att välståndet ökar och sammanhållningen stärks. Men vi har med euron fått raka motsatsen – stagnation, att svaga ekonomier halkar efter, ökad fattigdom och hårda motsättningar – måste man då inte fundera på om euron har en framtid?” Den brännande frågan ställer Björn Elmbrant i sin nya bok Europas stålbad. Krisen som slukar välfärden och skakar euron (Bokförlaget Atlas).