Kamp mot kvinnoförtryck

Abortförbud är ingen kompromiss

Publicerad av Malgorzata Danicka (författare)

Tiotusentals har i Polen tagit till gatorna mot de föreslagna ytterligare inskränkningarna mot aborträtten under de senaste veckorna. (photo: )

Tiotusentals har i Polen tagit till gatorna mot de föreslagna ytterligare inskränkningarna mot aborträtten under de senaste veckorna.

År 1993 införde det polska parlamentet en lag som förbjöd abort. Den massiva oppositionen mot detta, med 1,7 miljoner namnunderskrifter med krav på en folkomröstning, ignorerades. Lagen ses som en slags belöning till den polska katolska kyrkan för att de gav sitt stöd till det nya politiska systemet. Lagen framställdes som ”en kompromiss”, men inga kvinnor ingick i förhandlingarna.

Hundratusentals i protest mot våldet mot kvinnor i Mexiko

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

”Vi vill vara vid liv” var parollen för demonstrationerna. (photo: )

”Vi vill vara vid liv” var parollen för demonstrationerna.

Hundratusentals kvinnor i 40 städer i Mexiko tog till gatorna den 24 april mot mäns våld mot kvinnor, det dödliga våldet mot kvinnor samt mot att kvinnor och studenter har ”försvunnit”. Man samlades under parollen ”Vivas Nos Queremos” (Vi vill vara vid liv).

Vi vägrar tryckas ned!

Publicerad av Amanda Taavo Hellström (författare)

Stor ökning av antalet sjukskrivningar inom kvinnodominerande yrken

Publicerad av Louise Strömbäck (författare)

Sedan 2010 har antalet sjukskrivningar ökat med nästan 70 procent. Värst är det för kvinnor och inom kvinnodominerade yrken som vård och omsorg.

Tusentals i protest mot strängare abortlagar i Polen

Publicerad av Alternatywa Socjalistyczna (CWI Polen) (författare)

Tusentals för rätten till fri abort. (photo: Alternatywa Socjalistyczna)

Tusentals för rätten till fri abort.

Indien: 16-årig flicka våldtogs och brändes till döds

Publicerad av Louise Strömbäck (författare)

I slutet av år 2012 blev en 23-årig kvinna brutalt gruppvåldtagen och mördad på en buss i den indiska staden Delhi, vilket ledde till en enorm reaktion bland Indiens kvinnor och män om att ta kampen mot våldtäktskulturen. Nyligen har en 16-årig flicka dött efter att en man våldtog henne och sedan satte eld på henne, också i Delhi.

8 mars: Värme, kärlek och kamp

Publicerad av Elin Gauffin (författare), Noshen Shokor (författare), Amanda Taavo Hellström (författare), Kristofer Lundberg (författare)

Studenter mot Rasism tågar genom centrala Stockholm. (photo: Lina Rigney Thörnblom)

Studenter mot Rasism tågar genom centrala Stockholm.

Den 8 mars gick miljontals världen över ut på gator och torg för att visa sitt stöd för kampen mot sexism, patriarkat och könsmaktsordning. I Sverige fanns Rättvisepartiet Socialisterna på plats på en rad orter.

Socialistisk feminism 8 mars

Publicerad av

 (photo: Natalia Medina)

Socialistisk feminism år 2016 handlar om allt från fortsatt kamp mot våld mot kvinnor till att stödja undersköterskornas lönekrav. Att stå upp mot högervridningen i den politiska toppen av samhället och framförallt att organisera kamp.

Haninge: Viktig motion mot förtryck i hederns namn

Publicerad av Mattias Bernhardsson (författare)

Under våren kommer Rättvisepartiet Socialisternas (RS) motion, ”Åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn”, upp till diskussion och beslut i Haninge kommunfullmäktige. Alla utom ett av de 19 åtgärdsförslagen ämnar de styrande i S, MP och C att stoppa, vilket visas av tjänstemännens remissvar som närmast går att likna vid politiska beställningsverk.

”Varför ska man anmäla om man inte tas på allvar?”

Publicerad av Natalie Nordén (författare), Eithar Al-Edwan (författare)

Många kvinnor som har blivit utsatta för sexuellt våld känner att det inte är någon idé att anmäla förövaren. (photo: Hayley Bouchard / Flickr CC)

Många kvinnor som har blivit utsatta för sexuellt våld känner att det inte är någon idé att anmäla förövaren.

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anmäldes 20 300 sexualbrott under 2014– en ökning med 15 procent jämfört med 2013. Mörkerantalet är svårt att uppskatta. Offensiv har träffat tre kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt för att få en tydligare bild av verkligheten.