Muren mot flyktingar

Luleå: Stort Pridetåg trots hällregn

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Tusentals tågade i Prideparaden i Luleå. (photo: Yonggang Cui)

Tusentals tågade i Prideparaden i Luleå.

Som första Pride i Sverige efter terrordådet i Orlando gick Luleå Pride av stapeln förra helgen. Om det inte hade varit för mer eller mindre konstant regnande under de tre dagarna hade vi säkert sett ett rekorddeltagande. Ändå var Prideparaden massiv, och Rättvisepartiet Socialisternas kampanj för hbtq-flyktingar lockade stort intresse.

En förödande flyktinglag införd

Publicerad av Robert Bielecki (författare), Sebastian Salazar (författare)

Hundratals slöt upp utanför riksdagen för att protestera mot regeringens inhumana flyktingpolitik. (photo: Natalia Medina)

Hundratals slöt upp utanför riksdagen för att protestera mot regeringens inhumana flyktingpolitik.

Den 21 juni beslutade riksdagen att anta den horribla flyktinglagen som innebär ett frontalangrepp mot flyktingar. De möttes dock av en arg protest.

24 människor tvingas på flykt varje minut

Publicerad av Per Olsson (författare), Louise Strömbäck (författare)

Hälften av världens flyktingar är barn. (photo: Kimmie Taylor)

Hälften av världens flyktingar är barn.

Aldrig har så många män­niskor varit på flykt som nu. I slutet av 2015 hade antalet flyktingar i världen ökat till 65,3 miljoner, jämfört med 59,5 miljoner bara tolv månader tidigare.
Hälften av världens flyktingar är barn.

I marginalen: "LO-ordförande i högerburen"

Publicerad av Per Olsson (författare)

Låt hbtq-flyktingar stanna!

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

De nya förödande asyllagarna, som riksdagen ska fatta beslut om den 22 juni, kommer att slå extra hårt mot hbtq-flyktingar. (photo: Natalia Medina)

De nya förödande asyllagarna, som riksdagen ska fatta beslut om den 22 juni, kommer att slå extra hårt mot hbtq-flyktingar.

Massakern i Orlando är ytterligare ett exempel på de hot som hbtq-personer fortfarande lever under och även om framsteg görs i vissa länder ökar också förtrycket i andra. Att den svenska regeringen tillsammans med högerpartierna i det läget allvarligt inskränker asylrätten är inget annat än ett svek mot hbtq-flyktingar och hela hbtq-rörelsen.

Inhuman behandling av ensamkommande

Publicerad av Lina Rigney Thörnblom (författare)

Den 11 juni anordnade Folkkampanj för Asylrätt ytterligare en demonstration mot Sveriges inhumana flyktingpolitik. (photo: Natalia Medina)

Den 11 juni anordnade Folkkampanj för Asylrätt ytterligare en demonstration mot Sveriges inhumana flyktingpolitik.

Human Rights Watch (HRW) kritiserar Sverige för det bristfälliga omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn. Deras nyss utgivna rapport Att söka skydd nämner bland annat utebliven vård och gode män utan kunskap.

Försvara asylrätten

Publicerad av Temesgen (författare)

Kampen för rätten till asyl fortsätter. (photo: Natalia Medina)

Kampen för rätten till asyl fortsätter.

Artikel 1 i FN:s flyktingkonvention definierar en flykting som en person som ”i en välgrundad rädsla för förföljelse på grund av sin etnicitet, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning, befinner sig utanför det land vari han är medborgare samt är ur stånd eller på grund av sådan fruktan som har nämnts […] icke önskar återvända dit.”

Asylseger efter två år av oro och stress

Publicerad av Natalia Medina (författare)

Den långa kampen gav resultat! (photo: Natalia Medina)

Den långa kampen gav resultat!

I juni 2014 flydde Dahua med sin fru Maye från Kina till Sverige. Efter två års kamp har de äntligen blivit beviljade permanent uppehållstillstånd.

Medelhavet – Fort Europas dödliga vallgrav

Publicerad av Per Olsson (författare)

EU:s skärpta flyktingpolitik skördar allt fler offer. Under sista veckan i maj drunknade 800 flyktingar i Medelhavet. Under årets första fem månader drunknade över 2 500 flyktingar i Medelhavet som har blivit Fort Europas dödliga vallgrav.

Island: Protesterna över – ilskan består

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Ett kokande missnöje råder mot den korrupta eliten på Island. (photo: Natalia Medina)

Ett kokande missnöje råder mot den korrupta eliten på Island.

Sedan de enorma protesterna mot den isländska regeringen och dess koppling till Panamaskandalen började har protesterna successivt minskat i storlek. De senaste veckorna har protestarrangörerna Jaeja ställt in två protester och därmed mer eller mindre helt demobiliserat rörelsen. Ilskan är dock fortfarande stor och det är mycket möjligt att protester snart bryter ut igen.