Böcker

Bodströms myglande med makten

Publicerad av Per Olsson (författare)

Den förre justitieministern Thomas Bodström (S) gör i sin bok Inifrån. Makten, myglet, politiken (Norstedts förlag) bokslut över vad han kallar sina tio år i politiken. Boken fylls med episoder, ihågkomster och kommentarer om allt mellan himmel och jord. Allt detta blandas med vad som yppats och hänt under en blöt kväll.

Revolution på 4 000 meters höjd

Publicerad av Kristofer Lundberg (författare)

Revolutionen på 4 000 meters höjd – rapport från Bolivia är Murbruk Förlags senaste bidrag i böcker om den revolutionära process som utspelar sig på den latinamerikanska kontinenten. Leandro Schclarek Mulinari är författaren till kanske den bästa bok som Murbruk gett ut.

Arvet efter Mubarak

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

Arvet efter Mubarak är speciell. Det är inte var dag det kommer en bok om de socia­la rörelser som leder fram till en revolution precis när det händer. Utgivningsdatumet klev artigt åt sidan och lät Mubaraks fall gå före för att sedan invänta i några veckor och se efter hur landet låg.

”Bästa kriminalromanen sedan Millenniumtrilogin”

Publicerad av Sara Lindelöf (författare)

De nybyggda villorna i Stenvik ligger mitt emellan Sten­brottet, där trollen sägs bo, och Alvaret där älvorna lever. Gränsen mellan älvorna och trollen går vid det röda stråket i kalkstensklippan, Blodläget, och det har alltid fört olycka med sig att bo mellan de två världarna.

”Europas skam” – en angelägen bok

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Lisa Bjurwalds Europas skam är en angelägen bok. I aktuella reportage beskrivs Jobbiks väpnade Ungerska Garde, Lega Nord i Italien, en rasistmarsch med EDL (English Defence League) i England med flera. Lisa Bjurwald intervjuar bland andra nazistledare i Tjeckien och Schweiz, samt en ledare för Dansk Folkeparti.

Resa i Sharialand

Publicerad av Lina Westerlund (författare)

 (photo: )

Journalisten Tina Thunander från Malmö har under tre re­sor till Saudiarabien fått en unik inblick i islams supermakt. Genom personliga mö­ten och egna upplevelser lyckas hon ge en detaljrik bild av kvinnors liv som varvas med fakta om landets historia, samhälle och religion.

Nazisternas tåg genom Sverige

Publicerad av Per Olsson (författare)

Sverige under andra världskriget är en fråga som ständigt väcker debatt. En rad olika böcker, avhandlingar och forskningsprojekt har belyst frågan och avslöjat att den svenska regeringen gjorde omfattande eftergifter till Nazityskland samt att hetsen mot kommunister och socialister åtminstone delvis var en följd av denna eftergiftspolitik. I en ny bok, ”Att bo granne med ondska”, tar sig författaren Klas Åmark, som nästan hela sitt vuxna liv forskat kring Sverige och andra världskriget, an uppgiften att generalisera och sammanfatta vad som tidigare skrivits om Sveriges relationer till Nazityskland. Det är en mycket informativ bok på dryga 700 sidor. Men omfånget till trots finns betydligt mer att berätta om exempelvis kapitalistklassens och hovets förhållande till Nazityskland.

Skicklig, samhällskritisk poesi av Boss

Publicerad av Ruben Derkert (författare)

Syndikalisten Emil Boss släpper sin första diktsamling. Det är en spännande resa i en skildring av arbetsplatser och Stockholms södra förort­er.

Vad betyder Olof Palme nu?

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Vad betyder Olof Palme nu? När hans röst ibland hörs ur någon radioapparat är det en annan tid, förfluten tid. Men denna andra tid har styrkan att bryta in i min egen tid så att den blir främmande, så att vi kan se den tydligare.

”Vems liv offrar man?”

Publicerad av Lina Thörnblom (författare)

Vi matas ofta med information om hur kvinnor från så kallade hederskulturer tving­as till giftermål eller tvingas följa familjens önskningar och krav för att inte bli utstötta – men mannens del glöms bort, eller nämns bara som den förtryckande faderns eller broderns del.