Kamp mot kvinnoförtryck

Stor ökning av antalet sjukskrivningar inom kvinnodominerande yrken

Publicerad av Louise Strömbäck (författare)

Sedan 2010 har antalet sjukskrivningar ökat med nästan 70 procent. Värst är det för kvinnor och inom kvinnodominerade yrken som vård och omsorg.

Tusentals i protest mot strängare abortlagar i Polen

Publicerad av Alternatywa Socjalistyczna (CWI Polen) (författare)

Tusentals för rätten till fri abort. (photo: Alternatywa Socjalistyczna)

Tusentals för rätten till fri abort.

Indien: 16-årig flicka våldtogs och brändes till döds

Publicerad av Louise Strömbäck (författare)

I slutet av år 2012 blev en 23-årig kvinna brutalt gruppvåldtagen och mördad på en buss i den indiska staden Delhi, vilket ledde till en enorm reaktion bland Indiens kvinnor och män om att ta kampen mot våldtäktskulturen. Nyligen har en 16-årig flicka dött efter att en man våldtog henne och sedan satte eld på henne, också i Delhi.

8 mars: Värme, kärlek och kamp

Publicerad av Elin Gauffin (författare), Noshen Shokor (författare), Amanda Taavo Hellström (författare), Kristofer Lundberg (författare)

Studenter mot Rasism tågar genom centrala Stockholm. (photo: Lina Rigney Thörnblom)

Studenter mot Rasism tågar genom centrala Stockholm.

Den 8 mars gick miljontals världen över ut på gator och torg för att visa sitt stöd för kampen mot sexism, patriarkat och könsmaktsordning. I Sverige fanns Rättvisepartiet Socialisterna på plats på en rad orter.

Socialistisk feminism 8 mars

Publicerad av

 (photo: Natalia Medina)

Socialistisk feminism år 2016 handlar om allt från fortsatt kamp mot våld mot kvinnor till att stödja undersköterskornas lönekrav. Att stå upp mot högervridningen i den politiska toppen av samhället och framförallt att organisera kamp.

Haninge: Viktig motion mot förtryck i hederns namn

Publicerad av Mattias Bernhardsson (författare)

Under våren kommer Rättvisepartiet Socialisternas (RS) motion, ”Åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn”, upp till diskussion och beslut i Haninge kommunfullmäktige. Alla utom ett av de 19 åtgärdsförslagen ämnar de styrande i S, MP och C att stoppa, vilket visas av tjänstemännens remissvar som närmast går att likna vid politiska beställningsverk.

”Varför ska man anmäla om man inte tas på allvar?”

Publicerad av Natalie Nordén (författare), Eithar Al-Edwan (författare)

Många kvinnor som har blivit utsatta för sexuellt våld känner att det inte är någon idé att anmäla förövaren. (photo: Hayley Bouchard / Flickr CC)

Många kvinnor som har blivit utsatta för sexuellt våld känner att det inte är någon idé att anmäla förövaren.

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anmäldes 20 300 sexualbrott under 2014– en ökning med 15 procent jämfört med 2013. Mörkerantalet är svårt att uppskatta. Offensiv har träffat tre kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt för att få en tydligare bild av verkligheten.

Välkommet nej till surrogatmödraskap

Publicerad av Lina Rigney Thörnblom (författare)

 (photo: Thomas van Ardenne / Flickr CC)

I ett samhälle med ökande klassklyftor kan inte surrogatmödraskap tillåtas utan att riskera att kvinnor utnyttjas på grund av sin ekonomiska situation. Därför gläds RS åt att regeringens särskilda utredare säger nej till någon form av surrogatmödraskap i Sverige.

Rätt till heltid måste bli normen

Publicerad av Emma Öman (författare)

Inom de skattefinansierade välfärdsyrkena, exempelvis förskolan, är ofrivillig deltid normen. (photo: Cramo Group / Flickr CC)

Inom de skattefinansierade välfärdsyrkena, exempelvis förskolan, är ofrivillig deltid normen.

Andelen visstidsanställningar bland arbetaryrken i kommunsektorn har ökat från 23 till 30 procent mellan år 2009 till 2014 visar siffror från Kommunal.

Historisk kvinnokamp även idag

Publicerad av Liv Shange (författare), Astrid Berglund (författare)

Jackie Henderson talar på en demonstration för kvinnors frigörelse i Kanada, 1970. (photo: )

Jackie Henderson talar på en demonstration för kvinnors frigörelse i Kanada, 1970.

Det är ungefär hundra år sedan det som vi idag kallar för första vågens kvinnorörelse skakade om Europa och Sverige. Då var rösträtten och kampen för att organisera kvinnliga arbetare de stora frågorna. Den tidens avgörande kamprörelser och vad som följde årtiondena efteråt förändrade Sverige dramatiskt och innebar stora förbättringar för kvinnor. Men idag monteras välfärdssystemen ned och könsmaktsordningen och klassamhället har stärkts igen. En ny våg av kamp behövs.