Vården

”Det är en reaktion från både personal och patienter”

Publicerad av Leif Holmgren (författare)

Äntligen har diskussionen kommit igång om dagens krisartade situation i sjukvården som råder i hela landet.

Vad lära av Ådalens massiva vårdkamp?

Publicerad av Per Johansson (författare), Stefan Lundqvist (författare)

Lärdomarna är många från Ådalens massiva vårdkamp. (photo: Stefan Lundqvist)

Lärdomarna är många från Ådalens massiva vårdkamp.

– I riksmedia är det väldigt korta och ytliga rapporter. Så motiverade SVT-reportern Anna-Klara Bankel förra veckans avsnitt av ”Riket”, som gav en röst åt en befolkning som har rest sig mot nedskärningarna. Offensiv och RS har följt, stött och deltagit i samtliga demonstrationer, och vill här dela med oss av våra lärdomar av kampen för vården i Ådalen.

”Det här är startskottet”

Publicerad av Katja Raetz (författare)

 (photo: )

Den 4 september kommer det att hållas demonstrationer för sjukvården på minst 20 orter i Sverige. Lotta Dickman och Päivi Vilkkavaara, båda sjuksköterskor, är två av initiativtagarna. Vi träffas för en intervju efter att ha målat banderoller inför demonstrationen i Stockholm.

Nej till gräddfiler & privatiseringar

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Samtidigt som landets hälso- och sjukvård går på knäna med ofta hälsovådligt långa väntetider och farligt tröttkörd personal sker en explosiv ökning av vård inom ramen för privata sjukvårdsförsäkringar.

Akut brist på sjukbäddar

Publicerad av Johan Sand (författare)

 (photo: Public domain)

De landsomfattande vårdprotesterna den 4 september är inte orsakade av en slump. De senaste åren har antalet vårdplatser på sjukhus stadigt minskat runt om i Sverige, trots att vi internationellt redan ligger i botten av jämförbara länder när det gäller vårdplatser.

”Allas lika rätt till bra vård är hotad i grunden”

Publicerad av Mattias Bernhardsson (författare)

 (photo: Natalia Medina)

Ett vårduppror växer fram i landet. Under parollen ”Slut på rean – en annan vård är möjlig”­ manas det till protester den 4 september över hela landet mot den ohållbara situationen inom vården.

Huddersfield: Upp till kamp för akuten

Publicerad av Michael Forster (författare)

I veckan utannonserade den brittiska högerregeringen att NHS (den offentliga avgiftsfria sjukvården) ska gå igenom fler stora nedskärningar och sjukhusnedläggningar genom sin så kallade ”Hållbarhetsomvandlingsplan” (STP). Detta har skakat om hela arbetarrörelsen.

”Strejka för vården – rädda NHS”

Publicerad av Zoë Brunswick (författare)

Allt fler går ut i kamp för att försvara den offentliga sjukvården NHS i England. (photo:  Paul Mattsson)

Allt fler går ut i kamp för att försvara den offentliga sjukvården NHS i England.

Den offentliga, avgiftsfria sjukvården (National Health Service, NHS), som instiftades för nästan 70 år sedan, är en av den brittiska arbetarklassens största landvinningar. Bakom NHS födelse fanns viljan att göra upp med mellankrigstidens sjukdomar, hunger och fattigdom.

Historiskt avtal på Charitésjukhuset i Berlin

Publicerad av Sozialistische Alternative (författare)

I fyra år kämpade personalen på universitetssjukhuset Charité, ett av Europas största sjukhus, i Berlin under ledning av en stridbar fackklubb för ett kollektivavtal som också innehöll en minimibemanning på sjukhusets avdelningar.

Slut upp för vården den 4 september

Publicerad av Minela Mahmutovic (författare), Anton Lindbäck (författare)

Vårdsituationen för såväl personal som patienter blir hela tiden allt mer ohållbar. (photo: )

Vårdsituationen för såväl personal som patienter blir hela tiden allt mer ohållbar.

”Slut på rean – en annan vård är möjlig!” är parollen för den landsomfattande protestdagen för vården den 4 september. Med allt färre resurser och ohållbar arbetsmiljö drabbas patienter såväl som personal kontinuerligt hårdare. Behovet är akut för en starkare och större rörelse mot nedskärningar och privatiseringar av vården.