Muren mot flyktingar

3 000 tågade i Prideparaden i Eskilstuna

Publicerad av Louise Strömbäck (författare)

RS politiserade än i övrigt ganska avpolitiserad Springpride. (photo: Per-Åke Westerlund)

RS politiserade än i övrigt ganska avpolitiserad Springpride.

Lördagen den 21 maj firades Springpride i Eskilstuna för tionde året i rad. I paraden deltog runt 3 000 personer. Minst lika många stod vid sidorna och tittade på.

Rött kort åt rasismen

Publicerad av Leo Nobel (författare)

Fler och större mobiliseringar mot rasism och högerpolitiken behöver genomföras även framöver. (photo: Natalia Medina)

Fler och större mobiliseringar mot rasism och högerpolitiken behöver genomföras även framöver.

Den 22 maj demonstrerade det rasistiska nätverket ”Folkets demonstration” på Raoul Wallenbergs Torg i Stockholm. De stod dock inte oemotsagda då antirasister slöt upp till motdemonstration.

S-MP-regeringens stora svek mot flyktingar

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Regeringens lagförslag innebär stora försämringar för och ett enormt svek mot flyktingar. (photo: Mehmet Bilgin / Flickr CC)

Regeringens lagförslag innebär stora försämringar för och ett enormt svek mot flyktingar.

Tre dagar före midsommarafton, den 21 juni, är det meningen att riksdagen ska ta beslut om Sveriges nya murar mot flyktingar. Den stora opinion som finns mot försämringarna ska köras över. Och en ännu större grupp känner inte ens till innehållet i denna attack på asylrätten.

Stoppa ”Folkets demonstration”

Publicerad av Leo Nobel (författare)

Kampen mot rasismen måste trappas upp och samla fler. (photo: Natalia Medina)

Kampen mot rasismen måste trappas upp och samla fler.

Den 22 maj kommer det rasistiska nätverket ”Folkets demonstration” att hålla en rasistisk manifestation mellan kl 13-15 på Raoul Wallenbergs Torg i Stockholm. Antirasister samlas för ett torgmöte med Rött Forum kl 12 innan vi gemensamt går för att stoppa rasisterna.

Krönika: ”Angående mina elever”

Publicerad av Sigbritt Herbert (författare)

Etiopisk säkerhetstjänst hotar Mulu

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Mulu Adebe hotas av utvisning. (photo: Natalia Medina)

Mulu Adebe hotas av utvisning.

Mulu Abebe är en av de mest kända etiopiska flyktingarna i Sverige. Hon har flera gånger hotats av ambassadpersonal som arbetar för regimens säkerhetstjänst. Men för Migrationsverket är en hon bara ett utvisningsärende.

RS kongress 2016: ”Utvisningarna är en chockdoktrin”

Publicerad av RS Luleå (författare), Zahid Baloch (författare), Offensiv (författare)

Elin Gauffin öppnade diskussionen om de svenska perspektiven. (photo: Natalia Medina)

Elin Gauffin öppnade diskussionen om de svenska perspektiven.

– Naomi Klein förklarade en chockdoktrin som att i en kris spä på chocken och på så sätt få igenom nyliberala förändringar. Exakt så agerade Stefan Löfven och regeringen när den brutala omsvängningen i flyktingpolitiken genomfördes i höstas, sade Elin Gauffin under sitt öppninganförande på punkten ”Sverige: perspektiv för bygget av en ny socialistisk rörelse” under Rättvisepartiet Socialisternas kongress.

Fackligt aktiva mot regeringens flyktingpolitik

Publicerad av Louise Strömbäck (författare)

Petri Myllykoski, fackligt aktiv i Kommunal och medlem i RS. (photo: Natalia Medina)

Petri Myllykoski, fackligt aktiv i Kommunal och medlem i RS.

Tre fackligt aktiva har skrivit ett uttalande mot angreppen på asylrätt och kollektivavtal efter S-MP-regeringens svek i flyktingfrågan.

Australien: Flyktingar i fångläger

Publicerad av David Elliot (författare)

I Hongkong kämpar Socialist Action (CWi Hongkong) mot de inhumana flyktinglägrena. Hongkongbaserade Kwokbröderna äger bland annat en del av de inhumana lägrena. (photo: Daniel Garrett)

I Hongkong kämpar Socialist Action (CWi Hongkong) mot de inhumana flyktinglägrena. Hongkongbaserade Kwokbröderna äger bland annat en del av de inhumana lägrena.

De styrande i Australien står för en dyr, hemsk och rasistisk politik. Australien har skickat tillbaka tamiler till den anti-tamiliska regimen i Sri Lanka och vietnameser tillbaka till diktaturen i Vietnam. Många har tillåtits dö i havet.

”Asylrätten måste återställas”

Publicerad av Leo Nobel (författare), Amer Mohammed Ali (författare)

Folkkampanj för Asylrätt fortsätter kampen efter helgens demonstrationer.  (photo: Natalia Medina)

Folkkampanj för Asylrätt fortsätter kampen efter helgens demonstrationer.

Lördag den 23 april hölls en demonstration mot regeringens attacker mot flyktingar på Medborgarplatsen i Stockholm.