Världsekonomin

Protester mot isländska banker

Publicerad av Mattias Bernhardsson (författare)

Massiv ilska har mött förslaget som tvingar Island att återbetala mångmiljardbelopp till Storbritannien och Nederländerna efter bankkollapsen för ett år sen. Torsdagen den 13 augusti demonstrerade 3 000 islänningar utanför parlamentet med budskapet att folk inte vill betala för vad banker och spekulanter orsakat.

Kapitalismens kris – RS och AI:s svar

Publicerad av Johanna Evans (författare)

Lägrets sista stormöte handlade om kapitalismens kris – Rättvisepartiet Socialisternas och ArbetarInitiativets svar. Krisens bördor vältras över på arbetare och fattiga. Mot detta ställde mötet in siktet på demonstrationen i Stockholm den 15 september, samma dag som riksdagen öppnas.

Fritt fall utan bottenkänning

Publicerad av

Den svenska kapitalismen fortsätter att rasa utför. Det handlar om ett fritt fall utan bottenkänning. Särskilt hårt drabbas exportindustrin.

Rädda välfärden – förstatliga bankerna och bilindustrin

Publicerad av

Krisen för de svenska bankerna till följd av Swedbanks och SEB:s svindlande affärer i Baltikum tillspetsas. När Lettland nu står på statsbankruttens rand och en devalvering rycker allt närmare i alla de baltiska stater­na kommer kreditförlusterna att explodera i de svenska bankerna.

EU-ländernas kris fördjupas

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Den historiska ekonomiska världskrisen slår allt hårdare i Europa. De baltiska staterna och Ukraina är nära bankrutt. Arbetslösheten har redan tre- och fyrdubblats i flera länder.

Ljus som snabbt släcks

Publicerad av

Det finns ljus i mörkret. Så löd budskapet från Ben Bernanke, chefen för den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, för några veckor se­dan. Detta budskap har sedan upprepats av många beslutsfattare och ekonomiska kommentatorer världen över.

Kamp för socialism – sparka direktörerna

Publicerad av

 (photo: )

Kapitalismens bankrutt märks i en oemotsvarad global slakt på jobb och välfärd.

Stora siffror – lite innehåll

Publicerad av

Det korta G20-mötet i London slutade i en rad nya löften och ett uttalande om framtida regleringar av finanssektorn. Utöver detta lovade de kapitalistiska länderna att samordna sina kris­insatser och undvika protektionistiska åtgärder. Ett liknande löfte gavs ock­så vid det förra G20-mötet i november i fjol, men efter det mötet har 17 av G20-länderna infört protektionistis­ka åtgärder för att skydda sina ekonomier enligt Världsbanken.

Kan Keynes och ”New Deal” rädda kapitalismen?

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Den globala kapitalistiska krisen är den djupaste på 70 år. Världshandelsorganisationen WTO tror att världshandeln krymper med 13 procent i år. Massiv stimulanspolitik, keynesianism, förespråkas av många ekonomer. Efter toppmötet i London den 3-4 april skrev den svenska banken SEB att ”G20 ger förutsättningar för ekonomisk stabilitet”. Men finns det en kapitalistisk lösning på krisen? Hur har det kapitalistiska systemet tagit sig ur tidigare kriser?

G20-mötet: Stora siffror – lite innehåll

Publicerad av