Böcker

Kärt sjuttiotal

Publicerad av Karin Wallmark (författare)

Ebba Witt-Brattströms bok Å alla kära systrar är en inspirerande berättelse om 1970-talets kvinnorörelse i Sverige. På ett levande sätt beskrivs livet som Grupp 8-aktivist och kampen för såväl ekonomisk som sexuell jämlikhet.

Varat och varan krossar myter

Publicerad av Ulrika Waaranperä (författare)

Ibland ges prostitutionen ett existensberättigande bara genom att påstås vara världens äldsta yrke. Med samma slags logiska kullerbyttor kan man – och det görs faktiskt – rättfärdiga surrogatmödraskap: Bibelns Hagar var världens första surrogatmoder då hon bar och födde sitt barn åt Isak och hans hustru Sara. Boken Varat och varan tar död på alla liknande myter och ställer dem mot verklighetens skoningslösa utnyttjande av kvinnors kroppar.

Högerns svarta arv

Publicerad av Ulrika Waaranperä (författare)

”Aldrig att jag sätter mig i samma regering som en kommunist!”, trumpetade Maud Olofsson i partiledarutfrågningen häromveckan. ”Kommunist” används synonymt med ”stalinist” och det är alltså Lars Ohly som åsyftas. Vänsterpartiet har visserligen aldrig gjort upp med sitt gamla Stalin­stöd, men det är symptomatiskt att Maud Olofsson oemotsagd får slänga ur sig sådana anklagelser med tanke på att hon – och nu talar vi om aktiv politik av idag och inte om vad hennes parti tyckte för femtio år sedan – odlar handelsförbindelser med Kinas kommunistiska regim.

De superrika har fått allt och lite till

Publicerad av Per Olsson (författare)

Skandalbanken HQ kollapsade in i en annan skandalbank, Carnegie, som räddades av staten (skattepengar) i november 2008 och som sedan slumpades bort till ett riskkapitalbolag året därpå. Både HQ Bank och Carnegie kan stå symbol för den moderna parasitära kapitalismen, präglad av kortsiktig spekulation och en uppsjö av mer eller mindre ljusskygga affärer.

Riktig mat eller döden i grytan

Publicerad av Per Olsson (författare)

Döden i grytan är varken titeln på en ny deckare eller ännu en kokbok, inte heller är det en bok om den kvarterskrog i Stockholm som lystrar till det namnet. I Döden i grytan granskas dagens fabriksmat. Det är en angelägen och skrämmande läsning. Den globala kapitalismen har fött en gigantisk matindustri. Det som till sist hamnar på tallriken är produkter som är sprängfyllda med tillsatser och smakämnen. Men som bokens författare, journalisterna Mats-Eric Nilsson och Henrik Ennart, skriver: ”Det största problemet är ändå inte det som finns i industrimaten utan det som saknas” (DN Debatt den 8 augusti).

Den förrådda revolutionen

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

”Den rasande fascisthunden Trotskij, låt honom få en hunds död!”, utropade Prav­da från Moskva den 24 augusti 1936, när Stalin inlett Moskarättegångarnas fruktansvärda terror. Fyra dagar senare internerades Leo Trot­skij av den socialdemokratis­ka regeringen i Norge, där han levde i exil.

Båten – lastad med storslagna noveller

Publicerad av Ulrika Waaranperä (författare)

Båten av Nam Le är en novellsamling och en debut. Det är två egenskaper som en bästsäljande bok vanligen saknar, men säljer stort gör Båten, som nu finns i svensk översättning.

Palestina tömdes – by för by

Publicerad av Christer Bergström (författare)

”Vi kan inte fira ett jubileum för en stat som är grundad på terrorism, massakrer och annekteringen av ett annat folks mark.” Så skrev sexton svenska judar, bland dem Dror Feiler, i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 14 maj 2008, i samband med 60-årsdagen av staten Israels grundande. Märkvärdigt nog kan ett sådant uttalande fortfarande uppfattas som kontroversiellt. Trots att det är ett historiskt faktum att staten Israel är ett kolonialt projekt som bildades genom just terrorism, massakrer och etnisk rensning, är detta helt okänt i breda kretsar.

Lögn, mygel och dataintrång för en plats vid köttgrytorna

Publicerad av Per Olsson (författare)

De omänskliga – berättelser om politik är journalisten Torbjörn Nilssons första bok. Boken handlar om karriäristers desperata jakt efter en plats vid de politiska köttgrytorna. I den jakten skyr man inga medel. Det är en bok om mygel, lögner och dataintrång inom de etablerade partier­na, men också om hets mot och utfrysning av de som vågar hysa en självständig uppfattning. Boken är att rekommendera.

Den röda grevinnan – onekligen ett spännande liv

Publicerad av Ulrika Waaranperä (författare)

Den röda grevinnan handlar om Charlotte, född Scheltz 1906 i Rumänien, död Hirdman 1966 i Sverige, däremellan gift med en baltisk greve – därav titeln – och sammanlevande med en tysk kommunist. Bosatt i Tyskland vid Hitlers maktövertagande 1933, på flykt till Zürich, via Prag till Moskva undan kommunistförföljelsen, sedan på flykt undan Stalins interna utrensningar till Köpenhamn, Paris. Slutligen Hökarängen, ingift i en socialdemokratisk familj. Onekligen ett spännande liv.