Böcker

Dansk Folkeparti – ett varnande exempel

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

När Lotta Gröning och Aftonbladet försvarade publiceringen av Sverigedemokraternas annons i SVT Debatt fick de svar på tal av författaren Lena Sundström. Med exempel från Danmark visade hon hur ”öppenhet” mot rasister inte bromsar deras tillväxt. Vi är säkert många som nu läser Lena Sundströms bok, Världens lyckligaste folk – En bok om Danmark, för att få veta mer.

Ett band man kan lita på

Publicerad av

Under 1970-talets första år var Hoola Bandoola landets kanske mest kända band. Tredje LP:n På väg toppade försäljningslistorna och såldes i 73 000 ex. Hoola Bandoola var ett uttalat socialistiskt band och spelade på solidaritetsgalor mot USA:s krig i Vietnam, mot militärkuppen i Chile och för yttrandefrihet.

En arbetarkvinnas historia – nyutgåva på Droppar i folkhavet

Publicerad av Lina Westerlund (författare)

Starka livsöden i Stockholms arbetarklasskvarter på 1920-talet speglas på ett opretentiöst sätt av Maria Sandel i boken Droppar i folkhavet. Vi får följa unga Gerda och kvinnor runt henne, medan föraktet för våldsamma och försupna ”ka-a-rarrr” är något genomgående i boken.

Mästerlig roman om mäster Palm

Publicerad av Per Olsson (författare)

Alexandra Coelho Ahndorils bok Mäster är en av de bättre romaner jag läst på länge. Den handlar om den socialistiske pionjären August Palm, mäster Palm, som med sina agitationsresor runt om i Sverige från 1881 lade grunden till det som skulle bli Europas kanske mest välorganiserade arbetarrörelse i början av 1900-talet.

Jan Guillou i ny bok om ”mitt skrivande liv”

Publicerad av Erland Gadde (författare)

Jan Guillou har i höst kommit ut med sin självbiografi Ord­ets makt och vanmakt. Det är en intressant läsning han bjuder på.

Global nedräkning

Publicerad av Per Olsson (författare)

Global nedräkning är en bok som vill fungera som en väckarklocka. Klimathotet och den ekonomiska krisen kastar mörka skuggor över mänsklighetens framtid. Utan ett avgörande trendbrott är inte framtiden möjlig.

Afrikas och Asiens kolonisering

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

På 20 år, mellan 1880 och 1900, koloniserade Europas stormakter i genomsnitt en miljon kvadratkilometer i Afrika årligen, det vill säga 2-3 gånger Frankrikes yta. Bak­om denna extrema imperia­listiska expansion låg jakten på råvaror, marknader, makt och prestige.

Vägen till folkmord: Rwanda 1994

Publicerad av Ulrika Waaranperä (författare)

­­”Man kan inte räkna med det internationella samfundet om man inte är rik. Och vi är inte rika.” Så sa Rwandas blivande handelsminister åren efter folkmordet 1994. Han syftade på Västs ovilja att skjuta till investeringspengar för Rwandas återuppbyggnad, men citatet är också giltigt för Västs ovil­ja att lyfta så mycket som ett finger för att avstyra folkmordet i Rwanda. Den blivande handelsministern talade med Paul Gourevitch, författaren till boken Vi vill upplysa er om att vi kommer att dödas imorgon tillsammans med våra familjer.

”Imperiet” – en stridsskrift mot EU

Publicerad av Per Olsson (författare)

Boken Imperiet – en studiebok om EU kom ut strax in­nan högerregeringen tog över EU:s ordförandeklubba. Och kan EU-ordförandeskapet stimulera fler till att läsa denna kortfattade och slagkraftiga skrift är det bara bra.

Inte alla, bara några får följa med

Publicerad av Bilbo Göransson (författare)

Snart går vi utan er är inte ett hot om att lämna socialdemokraterna, titeln till trots. Men i den brokiga samlingen artiklar, e-post, dikter, tillbakablickar, anekdoter, dagboksinlägg och seriestrippar som går under beteckningen ”brev till Socialdemokraterna” och utgör bokens olika kapitel, finns en del guldkorn att hämta för den som vill få en inblick i vad en del medlemmar tycker om Socialdemokraternas och dess ungdomsförbund SSU:s högerkurs de senaste decennierna.