Muren mot flyktingar

Försvara asylrätten

Publicerad av Temesgen (författare)

Kampen för rätten till asyl fortsätter. (photo: Natalia Medina)

Kampen för rätten till asyl fortsätter.

Artikel 1 i FN:s flyktingkonvention definierar en flykting som en person som ”i en välgrundad rädsla för förföljelse på grund av sin etnicitet, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning, befinner sig utanför det land vari han är medborgare samt är ur stånd eller på grund av sådan fruktan som har nämnts […] icke önskar återvända dit.”

Asylseger efter två år av oro och stress

Publicerad av Natalia Medina (författare)

Den långa kampen gav resultat! (photo: Natalia Medina)

Den långa kampen gav resultat!

I juni 2014 flydde Dahua med sin fru Maye från Kina till Sverige. Efter två års kamp har de äntligen blivit beviljade permanent uppehållstillstånd.

Medelhavet – Fort Europas dödliga vallgrav

Publicerad av Per Olsson (författare)

EU:s skärpta flyktingpolitik skördar allt fler offer. Under sista veckan i maj drunknade 800 flyktingar i Medelhavet. Under årets första fem månader drunknade över 2 500 flyktingar i Medelhavet som har blivit Fort Europas dödliga vallgrav.

Island: Protesterna över – ilskan består

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Ett kokande missnöje råder mot den korrupta eliten på Island. (photo: Natalia Medina)

Ett kokande missnöje råder mot den korrupta eliten på Island.

Sedan de enorma protesterna mot den isländska regeringen och dess koppling till Panamaskandalen började har protesterna successivt minskat i storlek. De senaste veckorna har protestarrangörerna Jaeja ställt in två protester och därmed mer eller mindre helt demobiliserat rörelsen. Ilskan är dock fortfarande stor och det är mycket möjligt att protester snart bryter ut igen.

3 000 tågade i Prideparaden i Eskilstuna

Publicerad av Louise Strömbäck (författare)

RS politiserade än i övrigt ganska avpolitiserad Springpride. (photo: Per-Åke Westerlund)

RS politiserade än i övrigt ganska avpolitiserad Springpride.

Lördagen den 21 maj firades Springpride i Eskilstuna för tionde året i rad. I paraden deltog runt 3 000 personer. Minst lika många stod vid sidorna och tittade på.

Rött kort åt rasismen

Publicerad av Leo Nobel (författare)

Fler och större mobiliseringar mot rasism och högerpolitiken behöver genomföras även framöver. (photo: Natalia Medina)

Fler och större mobiliseringar mot rasism och högerpolitiken behöver genomföras även framöver.

Den 22 maj demonstrerade det rasistiska nätverket ”Folkets demonstration” på Raoul Wallenbergs Torg i Stockholm. De stod dock inte oemotsagda då antirasister slöt upp till motdemonstration.

S-MP-regeringens stora svek mot flyktingar

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Regeringens lagförslag innebär stora försämringar för och ett enormt svek mot flyktingar. (photo: Mehmet Bilgin / Flickr CC)

Regeringens lagförslag innebär stora försämringar för och ett enormt svek mot flyktingar.

Tre dagar före midsommarafton, den 21 juni, är det meningen att riksdagen ska ta beslut om Sveriges nya murar mot flyktingar. Den stora opinion som finns mot försämringarna ska köras över. Och en ännu större grupp känner inte ens till innehållet i denna attack på asylrätten.

Stoppa ”Folkets demonstration”

Publicerad av Leo Nobel (författare)

Kampen mot rasismen måste trappas upp och samla fler. (photo: Natalia Medina)

Kampen mot rasismen måste trappas upp och samla fler.

Den 22 maj kommer det rasistiska nätverket ”Folkets demonstration” att hålla en rasistisk manifestation mellan kl 13-15 på Raoul Wallenbergs Torg i Stockholm. Antirasister samlas för ett torgmöte med Rött Forum kl 12 innan vi gemensamt går för att stoppa rasisterna.

Krönika: ”Angående mina elever”

Publicerad av Sigbritt Herbert (författare)

Etiopisk säkerhetstjänst hotar Mulu

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Mulu Adebe hotas av utvisning. (photo: Natalia Medina)

Mulu Adebe hotas av utvisning.

Mulu Abebe är en av de mest kända etiopiska flyktingarna i Sverige. Hon har flera gånger hotats av ambassadpersonal som arbetar för regimens säkerhetstjänst. Men för Migrationsverket är en hon bara ett utvisningsärende.