Miljö, jordbruk och sjukdomar

Avregleringar och resursbrist bakom tågkaoset i norr

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Under december och början av januari har Norrtågs trafik gått från strulig till kaotisk. Under den senaste veckan har alla tåg ställts in på vissa sträckor, när fem av tolv tågsätt varit ur bruk.

Färdplan 2050 utan färdriktningar

Publicerad av Per Olsson (författare)

Att ta fram en färdplan för hur klimatutsläppen i Sverige helt ska upphöra fram till år 2050 är en oerhört viktig uppgift. Därför är det desto mer allvarligt att det dokument som Naturvårdsverket presenterade i mitten av december är så oerhört defensivt och så genomgående blundar för att regeringens politik på punkt efter punkt går i en riktning som försvårar en minskning av utsläppen.

Ännu en vinter med inställda tåg

Publicerad av Stefan Lundqvist (författare)

Som vanligt fick SJ och Trafikverket stora problem när kung Bore kom till vårt nordpolsland även detta år. Trots de anställdas övertidsslit i snömassorna blev det stopp i tågtrafiken när tågen kördes sönder av för dåligt plogade banvallar. Tågen fick gå med ett ispansar på uppåt 20 ton eller mer som barlast när avisningshallarna inte räckte till.

2012 – ett dramatiskt år färgat av kamp och kris

Publicerad av

 (photo: )

På fyra sidor skildrar Offensiv i ord och bild året som gått. År 2012 var ett orosfyllt och omtumlande år präglat av tilltagande motsättningar och konflikter, mot bakgrund av en global utdragen process av revolution och kontrarevolution. 2012 var ett år av masskamp i Sydafrika, Grekland o s v, och allvarliga bakslag och katastrofer i form av inbördeskriget i Syrien, svältkatastrofen i Västafrika och en snabbt förvärrad klimat- och miljökris.

Klimatfiaskot i Doha

Publicerad av

Årets klimatförhandlingar COP 18 i Doha, Qatar, slutade trots färska varningar för att planeten är på väg mot en katastrofal uppvärmning på 3-5 grader detta sekel i ännu en deklaration, The Doha Gateway, som är kemiskt fri från nya, meningsfulla åtaganden. Visserligen undveks en total kollaps för den globala klimatcirkus som pågått sedan 1997 genom att det så kallade Kyotoavtalet som annars skulle ha löpt ut i år förlängs med ytterligare åtta år till 2020, då man hoppas att ett nytt och bredare avtal som omfattar alla länder ska träda i kraft, enligt det så kallade Durbanprotokollet. Men det förlängda Kyotoavtalet, som endast omfattat länder med 15 procent av utsläppen och som nu Kanada, Japan, Ryssland och Nya Zeeland har dragit sig ur, innebär inga nya åtaganden om utsläppsminskningar.

Kan klimatet chocka världen till aktion?

Publicerad av Arne Johansson (författare)

 (photo: )

Förväntningarna på de nya, globala klimatförhandlingar, COP 18, som inleddes på måndagen den 26 november i Qatars huvudstad Doha är lågt ställda, trots 17 000 deltagare från nästan 200 stater på och runt konferensen och en hel svärm av nya larmrapporter.

Rekordhög koldioxidhalt och extrema väder

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Halten av växthusgasen koldioxid i atmosfären har fortsatt att öka i stadig takt varje år och uppgick år 2011 efter en fortsatt ökning med 2,6 procent året innan till 390,9 miljondelar.
Det är enligt FN-organet World Meteorological Organization 40 procent över nivån innan den industriella revolutionens genombrott 1750, när fossila bränslen började användas i stor skala.
Men det är inte bara halten av koldioxid, som svarar för 85 ­procent av den uppvärmande effekten av ­alla växthusgaser, som slår rekord varje år.

Världsbanken varnar för 4 °C

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Världsbanken släppte strax innan starten av årets klimatförhandlingar COP 18 i Doha en minst sagt alarmerande rapport om katastrofala konsekvenser vid en global uppvärmning med 4 °C eller mer. Vad vi då kan räkna med är oemotsvarade värmeböljor, tork- och översvämningskatastrofer, sammanbrott för ekologiska system, svält och dramatiska folkförflyttningar.

Miljökatastrof vid gruva i Finland – Sverige nästa?

Publicerad av Raymond Ohlson (författare)

Talvivaaragruvan i östra Finland har de senaste veckorna stått för en av Finlands största miljökatastrofer. Miljontals liter tungmetallförgiftat vatten, som dödar liv och förstör färskvattentäkter, har läckt ut i sjöar och vattendrag.

”Vår mark, vårt vatten, vår framtid”

Publicerad av Josephine Landström (författare)

Nätverket Budkaveln anordnade den 17 november en temadag i Stockholm under parollen ”Vår mark, vårt vatten, vår framtid”. Syftet var att uppmärksamma och protestera mot regeringens gruv- och mineralpolitik.