I marginalen

I marginalen

Publicerad av

Nobelpriset i ekonomi gick till ekonomer som säger att en hög ersättning till arbetslösa gör att arbetslösheten ökar. Tänk vad vetenskapen kan! Så det rätta för att minska arbetslösheten är att sänka a-kassan.

I marginalen

Publicerad av

Det är inga fattiga som tar plats i Sveriges riksdag, utan det handlar i huvudsak om män med höga inkomster. Och när den nya riksdagen möttes för första gången, den 4 oktober, blev det en ny lönehöjning. Från november i år höjs riksdagsarvodet med 1 000 kronor i månaden.

I marginalen

Publicerad av

En fråga som samtliga riksdagspartier undvek i valrörelsen var att bankerna och storbolagen åter redovisar rekordvinster – på lönernas och den offentliga sektorns bekostnad. Det var en talande tystnad. I år beräknas börsbolagens vinster sluta på dryga 300 miljarder kronor, ett totalresultat som slår 2007 års vinstrekord.

I marginalen

Publicerad av

Veckan innan valet aviserade moderatstyret i Täby att man ämnade skicka en delegation till USA för att få tips om vad man skulle göra med kommunens hemlösa. Det var naturligtvis inte en omsorg om hemlösa som fått socialtjänsten att vilja åka till USA, utan det var mer den egna omsorgen man tänkte på. Om hjärtat klappade för de hemlösa skulle man kunna börja med att ge kommunens tio hemlösa mat och bostad.

I marginalen

Publicerad av

I slutet av augusti var det exakt fem år sedan monsterstormen Katrina slog till mot New Orleans och fortfarande ligger de fattigas områden i ruiner. New Orleans har 100 000 färre invånare än innan Katrina och antalet afroamerikaner har halverats, men antalet hemlösa är fler än någonsin – 12 000.
– Återuppbyggnaden är egentligen en historia om två olika återhämtningar. De människor som var välbeställda före stormen har ofta kunnat återvända till sina hem, de har jobb och sjukförsäkringar. Men för dem som var fattiga eller som hade det svårt innan stormen kom, är verkligheten den motsatta, berätta­de James Perry från Greater New Orleans Fair Housing Action Center för Washington Post den 27 augusti.

I marginalen

Publicerad av

Det som många trodde var ett skämt kanske är dagens sanning; flygbolaget Ryanair inför avgift på sina toaletter ombord. Detta efter att ha infört avgifter på allting an­nat. Det är bara i annonserna man kan åka för 1 krona med Ryanair.

I marginalen

Publicerad av

När Centern sålde sin tidningskoncern, Centertidningar, 2005 fick man in 1,8 miljarder kronor till partikassan. Plötsligt och mindre lustigt blev Centern ett av Europas rikaste partier. Kanske till och med det rikaste.

I marginalen

Publicerad av

Att skriva en bok är en populär sysselsättning bland politikerna. Det ger lite publicitet för stunden och kanske lite extra inkomster. Det är mindre viktigt om böckerna läses eller inte.

I marginalen

Publicerad av

De etablerade partierna är numera skattefinansierade valapparater som tävlar om utspel och påkostade reklamkampanjer. Riksdagspartierna satsar sammanlagt närmare 300 miljoner kronor på valet, drygt 30 procent mer än i förra valet. Sedan tillkommer en massa gratisreklam som partierna får i media.

I marginalen

Publicerad av

Den första juli avreglerades bilprovningen. Avregleringen skulle betyda fler besiktningsstationer, längre öppettider och ett bätt­re serviceutbud. Det hade en utredning, som regeringen själv beställt, räknat ut.