Kamp mot kvinnoförtryck

8 mars: Kvinnokamp mot högern!

Publicerad av

Högerregeringen håller på att pressa samhället bakåt i tiden! Klyftorna mellan rika och fattiga och mellan män och kvinnor växer framför våra ögon. Nu måste vi ryta till.

Kvinnokamp mot högerpolitiken

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

I början av 2000-talet fanns ett starkt tryck underifrån, vilket tvingade ett stort antal politiker att börja kalla sig själva för ”feminister” – men i den här regeringen tar flera ministrar uttryckligen avstånd från feminismen, däribland jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Inför 8 mars: Därför måste vi organisera oss och kämpa!

Publicerad av Christine Thomas (författare)

Vi kvinnor har inget annat val än att kämpa. Den globala ekonomiska krisen och dess efterdyningar ho­tar nu att trycka tillbaka de framsteg som har gjorts. Krisen bekräftar vad CWI alltid har hävdat – att kapitalismen är oförenlig med verkliga rättigheter för kvinnor, oavsett vilken del av världen vi lever i. Explo­atering och förtryck är kärnan i det kapitalistiska sy­stemet, där vinst och konkurrens härskar. Endast genom kamp mot detta system och för ett socialistiskt alternativ kommer vi att kunna gå fram­åt.

Inspirerande studiedag för kvinnliga medlemmar

Publicerad av Klara Mäkitalo (författare)

Söndagen den 20 februari hade RS Väst en studiedag för kvinnliga medlemmar för politisk skolning. Åtta kamrater deltog och det blev en inspirerande dag som utgör starten för kampanjen inför 8 mars och ingripandet i HBTQ-festivalen.

Stockholm: Demonstrera 8 mars, samling på Mariatorget kl 17.00

Publicerad av

Medsystrar; nu ska vi spränga murar och bygga broar!

Publicerad av Caroline Holmgren (författare)

Storbritanniens suffragetter tog kampen och stred för kvinnors rättigheter och erkännande. Likaså gjorde socialisten Kata Dahlström och Judith Butler, som pionjär respektive forskare. Jag vill minnas att det var Hel­ga Henschen som en gång skrev: ”Tala, det är vår skyldighet mot dem som talade medan de ännu hade läppar”.

8 mars: Kvinnokamp mot högern!

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

Inför årets 8 mars – internationella kvinnodagen – har ett nytt nätverk bildats: Kvinnokamp mot högern, med första uppgift att organisera en demonstration från Mariatorget i Stockholm.

”Vems liv offrar man?”

Publicerad av Lina Thörnblom (författare)

Vi matas ofta med information om hur kvinnor från så kallade hederskulturer tving­as till giftermål eller tvingas följa familjens önskningar och krav för att inte bli utstötta – men mannens del glöms bort, eller nämns bara som den förtryckande faderns eller broderns del.

Ny sexualbrottslag räcker inte ensamt

Publicerad av Lina Thörnblom (författare)

Regeringens utredare föreslår flera ändringar i sexual­brottslagstiftningen. Den största förändringen kan dock vara förslaget om att samtycke ska krävas för att sex inte ska vara brottsligt.

Island: Kvinnor i strejk för jämställda löner

Publicerad av Kristofer Lundberg (författare)

Måndagen den 25 oktober lämnade Islands kvinnor sina arbetsplatser för att gemensamt inta gatorna i en manifestation för jämställda löner.