Inrikespolitik

Vårbudgeten: Myrsteg som inte rubbar systemskiftet

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Löfven & co presenterade vårbudgeten den 7 april som dock inte innebär en varaktig förbättring för de av klassamhället förtryckta grupperna. (photo: Socialdemokraterna / Flickr CC)

Löfven & co presenterade vårbudgeten den 7 april som dock inte innebär en varaktig förbättring för de av klassamhället förtryckta grupperna.

Decemberöverenskommelsen mellan regeringen och Allianspartierna gör att några av de små men välkomna justeringarna av Alliansens politik, som tyvärr röstades ned i höstas, nu kan genomföras.

MP lika med miljösvek

Publicerad av Offensivs redaktion (författare)

 (photo: Miljöpartiet de gröna / Flickr CC)

I valet hade Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin ofta med sig en liten kolbit för att illustrera partiets motstånd mot bland annat Vattenfalls brunkolssatsning. Men det var då det.

Svenska skolan för ojämlik larmar OECD

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Svenska skolan är alldeles för ojämlik slår OECD återigen fast. (photo: Anders Löwdin / Flickr CC)

Svenska skolan är alldeles för ojämlik slår OECD återigen fast.

I OECD:s nya Sverigerapport konstaterar man att Sverige hittills har klarat sig bättre än de flesta andra länder i Europa genom den finansiella och ekonomiska kris som skakat världen sedan år 2008. Men varningarna är flera och i fokus står skolans kris.

Slopa otrygga anställningar

Publicerad av Ammar Khorshed (författare)

En av tre anställda inom Handels avtalsområde har en otrygg anställning. (photo: Udo Schröter / Flickr CC)

En av tre anställda inom Handels avtalsområde har en otrygg anställning.

Under de senaste decennierna har arbetsgivare, uppbackade av högerpolitiker, bedrivit ett framgångsrikt korståg mot arbetsvillkoren och anställningstryggheten.

Inga fler privatiseringar av våra sjukhus

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

Alliansstyrda landstinget i Stockholms län vill privatisera akutsjukhuset i Danderyd. (photo: Holger.Ellgaard /  Wikimedia Commons)

Alliansstyrda landstinget i Stockholms län vill privatisera akutsjukhuset i Danderyd.

Privatiseringar av sjukhus har återigen blivit en stridsfråga. Alliansen, som styr Stockholms läns landsting, vill återigen privatisera ett helt akutsjukhus och även de facto-privatisera sjukvård genom fler vårdval. Regeringen förbereder för en ny stopplag.

Splittringar högerut?

Publicerad av

”Jag blir mycket besviken på Moderaterna för att de lämnar det allianssamarbete som varit så framgångsrikt.” Det sa en bitter folkpartistisk ledare i Borås, Morgan Hjalmarsson, när Moderaterna nyligen gjorde upp med Socialdemokraterna.

Svart vecka: 4000 varslade

Publicerad av

Aleris vinstjakt fick läkarna att säga upp sig

Publicerad av Ammar Khorshed (författare)

Tio av elva läkare har sagt upp sig från Aleris vårdcentral i Björkhagen i södra Stockholm. Orsaken är bolagets vinstjakt som förhindrar personalen att spendera tid efter behov på patienterna. Vårdkoncernens vinster görs på personalens och patienternas bekostnad.

Regeringen i högerburen

Publicerad av

Regeringen vill överge det godtyckliga så kallade överskottsmålet, som säger att den offentliga sektorns finansiella sparande ska vara 1 procent av BNP över en konjunkturcykel.

Inkomstklyftan växer mellan män och kvinnor

Publicerad av Louise Strömbäck (författare)

Skillnaden i månadslön mellan en arbetarkvinna och en tjänsteman är 20 000 kronor. (photo: Natalia Medina)

Skillnaden i månadslön mellan en arbetarkvinna och en tjänsteman är 20 000 kronor.

LO har nyligen kommit ut med sin årliga jämställdhetsbarometer, vilken bland annat visar skillnaden mellan kvinnors och mäns löner. Nytt för i år är att den visar faktiska löner i kronor.