Miljö, jordbruk och sjukdomar

Kraftig ökning av svenska utsläpp

Publicerad av

Koldioxidutsläppen i Sverige har ökat kraftigt under 2010.

2011: Från Tahrirtorget till Occupy Wall Street

Publicerad av

2011 har varit ett dramatiskt och omtumlande år. Ett år präglat av global kamp och kapitalismens kris. Året inleddes med de historiska massrörelserna i Tunisien och Egypten, som fick de båda ländernas diktaturer att gå i landsflykt.

Durban: ”Färdplan mot 4 grader”

Publicerad av

Klimatförhandlingarna mellan 190 länder i Sydafrikanska Durban lyckades efter stor dramatik undvika ett totalt sammanbrott för FN:s klimatcirkus. Ändå saknar reaktionerna över denna framgång för COP 17 i form av utrop som ”historiskt” från EU och ordförandelandet Sydafrika och ”helt underbart” från Sveriges nya miljöminister Lena Ek verklighetsförankring. I själva verket enades man bara om att förhandla vidare om ett globalt avtal som i bästa fall kan träda i kraft 2020.

Högerpolitik ger fler långtradare på vägarna

Publicerad av Max Håkansson (författare)

Regeringens höjning av banavgiften på järnvägarna har resulterat i att ett av de största banföretagen, Cargonet, har valt att lägga ner för att kunna maximera vinsten. Resultatet: en ökning med minst 300 lastbilar varje dag. I Luleå kan det innebära att Kombiterminalen läggs ned.

Hundratusentals protesterade mot kärnavfallståget

Publicerad av Jonas Skutta (författare)

I årets Castortransport från kärnkraftverket i franska Valognes till slutförvaringen i tyska Gorleben, slogs det åter flera rekord när det gäller demonstrationer och protester mot kärnkraft. För sträckan på cirka 125 mil behövde transporten hela 126 timmar.

Global socialism för grön omställning

Publicerad av Hans Larsson (författare)

 (photo: )

Under två veckor med start i slutet av november ska världens ledare diskutera om minskningar av klimatutsläppen i Durban i Sydafrika. Trots de allt allvarligare larmen om tecken på klimatförändringar och fortsatt ökande utsläpp finns det ingenting som tyder på att det kommer att bli en överenskommelse i Durban. Storföretagens motstånd mot kraftfulla åtgärder och de olika regeringarnas försvar av sina egna industrier lägger på nytt hinder i vägen för de åtgärder som blir allt mer akut nödvändiga.

Marknadsfiasko – utsläppen ökar

Publicerad av Hans Larsson (författare)

Utsläppen fortsätter att öka. De senaste beräkningarna visar inga tecken på att koldioxidutsläppen börjar minska. Tvärtom var utsläppsökningen under 2010 den ­största någonsin, enligt amerikanska forskare.

Förbifart – för vem?

Publicerad av Sebastian Olsson (författare)

 (photo: )

Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna och Klimataktion arrangerade tillsammans med bl a Färnebo Folkhögskola en konferens i Tensta Träff lördagen den 12 november, inför klimattoppmötet i Durban om två veckor. I samband med detta genomfördes också en demonstration mot Förbifart Stockholm.

Vem ska betala Norrbotniabanan?

Publicerad av Josephine Landström (författare)

Under flera års tid har byggandet av Norrbotniabanan skjutits fram. Men nyligen presenterade EU-kommissionen ett stort infrastrukturpaket. Totalt handlar det om investeringar för 50 miljarder euro (500 miljarder kronor).

Ny översvämningskatastrof drabbar Pakistan

Publicerad av Louise Strömbäck (författare)

Den 10 augusti började monsunregnet falla. Regnet har orsakat översvämningar som täckt hela Sindhprovinsen, och också orsakat enorma problem i Mirpurkhas- och Badindistrikten.