Miljö, jordbruk och sjukdomar

Dramatiskt ökade utsläpp av växthusgaser

Publicerad av Marie Bergqvist (författare)

En ny rapport visar att koldioxidutsläppen ökar mer än väntat, med tre procent om året under 2000-talet. Man kan jämföra det med att utsläppen ökade med i snitt en procent om året under 1990-talet.

Inga pengar till Norrbotniabanan

Publicerad av Karin Wallmark (författare)

Bygget av Norrbotniabanan har än en gång skjutits på framtiden.

Den globala uppvärmningen och vår hälsa

Publicerad av Ulrika Waaranperä (författare)

I ett av förra veckans nummer av Financial Times berättas om hur den globala uppvärmningen kan påverka människors hälsa – och de globala läkemedelsbolagen.

Klimatförändringar slår hårdast mot fattiga

Publicerad av Joel Eriksson (författare)

FN:s klimatpanel (IPCC) presenterade den 6 april den andra delen av tre i sin fjärde klimatrapport. Andra delen slår fast att under det kommande århundrandet kommer klimatförändringarna att förstöra livet för hundratals miljoner människor på samtliga kontinenter.

FN:s nya klimatrapport varnar för ”katastrofal utveckling”

Publicerad av Per Olsson (författare)

”Klimatförändringarna kommer att öka klyftan mellan fattiga och rika”, sa John Stone, vice ordförande i en av de arbetsgrupper som utarbetat FN:s senaste klimatrapport.

Gruvbolagen hotar fjällen

Publicerad av Mattias Bernhardsson (författare)

Fjällen har tidigare varit fredad mark för exploatörer och kapitalister. Men på bara ett par månader har två utländska bolag fått tillstånd att prospektera efter mineraler i Europas två största naturreservat: Sjaunja i Norrbotten och Vindelfjällens i Västerbotten.

Vem vann på utsläppsrätten?

Publicerad av Joel Eriksson (författare)

Larmraporterna forsätter att hagla; totalt jobbar tusentals forskare jorden runt med klimatfrågan. Efter FN:s senaste klimatforskarsammanställning står det bortom alla rimliga tvivel att människans utsläpp av växthusgaser förorsakat den globala uppvärmningen.

Miljardvinster på el betalas av människor och miljö

Publicerad av

Elpriserna har stigit till rekordnivåer. 100 000-tals hushåll har drabbats av långvariga strömavbrott. Nya avslöjanden visar att det tummats på säkerheten vid Forsmarks kärnkraftverk och nätbolagen misstänks för att ha tagit ut överpriser av kunderna.

Umeå: Badhusfrågan avgjord

Publicerad av

Tisdagen den 23 januari beslutade ett antal gruppledare i Umeå kommunfullmäktige om det nya badhusets slutgiltiga placering. Det blir i centrala stan som tidigare befarat, närmare bestämt på grusplanen bakom Mimerskolan, samtidigt som alltså kajområdet klarar sig undan exploatering denna gång. Sossarna och borgaralliansen var efter överläggningar överens om kompromissförslaget – inget parti hade tidigare förordat Mimeralternativet – medan v och mp var emot.

En socialistisk värld är nödvändig

Publicerad av

IPCC:s, FN:s miljöpanel, senaste rapport bekräftar vad många klimatforskare tidigare varnat för: Utsläppen av koldixoid (en växthusgas) fortsätter i oförminskad takt. Klimathotet förmörkar framtiden i en alarmerande fart. ”Trots Kyotoprotokollet har människans utsläpp av växthusgaser inte minskat. Halterna i atmosfären är högre nu än under de senaste 650 000 åren. Och de fortsätter att öka – utsläppen under de senaste två åren är exempellösa”, sammanfattade Svenska Dagbladet IPCC:s rapport.