Politiska frågor

Utvisningarna av irakier står fast

Publicerad av Johannes Lundberg (författare)

Migrationsverket utvisar flyktingar till Irak med motiveringen att det inte finns någon väpnad konflikt där. Samtidigt avråder UD svenskar att åka till Irak och sänder heller inte diplomater dit.

Apoteken till utförsäljning

Publicerad av Stefan Lundqvist (författare)

Vi köper varje år mediciner för 31 miljarder kronor. Nu vill högeralliansen göra privat business av den stora och säkra marknaden kring våra behov av läkemedel. Apoteksmarknadsutredningens ensamutredare Lars Reje lade i förra veckan fram sitt förslag om hur privata kapitalintressen ska ta över apoteken och radera ut statens ensamrätt att sälja mediciner.

Kampen för nya arbetarpartier globalt

Publicerad av Peter Taaffe (författare)

En central fråga för den internationella arbetarrörelsen – kanske den i dag viktigaste – är frånvaron i de flesta länder av en oberoende politisk röst i form av ett eller flera masspartier för arbetare. Berlinmurens fall och kollapsen för de förhatliga stalinistregimerna innebar också att planekonomierna tillintetgjordes. Det var en viktig historisk vändpunkt, med stora konsekvenser för arbetarklassen och i synnerhet för dess medvetenhet.

Apokalyps om miljön

Publicerad av Joel Eriksson (författare)

Andreas Malms bok Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent är en megafon för de forskare som befinner sig i frontlinjen, de som borrar iskärnor på Antarktis, de som studerar orkaner i Atlanten och de som vandrar på den sibiriska tundran.

Antirasistlektioner i Luleå

Publicerad av Anna Lövgren (författare)

Högerns många kvinnofällor

Publicerad av Johanna Evans (författare)

Under 2007 genomförde högerregeringen en rad försämringar på arbetsmarknaden, som betyder minskad trygghet för deltids- och visstidsanställda. De lägst avlönade, arbetarkvinnorna, är de som drabbas värst. I årets första nummer sammanfattar Dagens Arbete försämringarna.

Vad hände på klimatmötet på Bali?

Publicerad av

FN:s klimatmöte i Bali, som samlade representanter från 190 länder, har i två veckors tid diskuterat en färdplan inför ett avtal för att minska utsläppen av växthusgaser. Efter en segdragen förhandling där det mesta av betydelse tagits bort, kunde de närvarande skriva under en vag kompromiss som ska utgöra grund för fortsatta förhandlingar fram till nästa möte i Köpenhamn 2009. Kompromissen var möjlig efter att USA i elfte timmen sagt ja till förhandlingar.

RS överklagar miljöbeslut i Umeå

Publicerad av Jan Hägglund (författare)

Det finns två skäl till att Rättvisepartiet Socialisterna tänker överklaga beslutet om att anta planen för Botniabanans ”Östra Station” nedanför sjukhuset i Umeå: dels risken för att utsläppen blir så stora att miljökonsekvensnormerna överskrids, dels att det skapas ett prejudikat som säger att kommuner kan strunta i miljölagstiftningen.

Inga nazister välkomna på Piteås gator!

Publicerad av Therese Hammarsten (författare)

Haninge: 2007 ett år av kamp

Publicerad av Mattias Bernhardsson (författare)

För haningeborna blev 2007 ett nödens år med högeralliansen vid rodret. Med en dåres envishet har högern attackerat skolor, omsorg och kommunanställda, trots ett budgetöverskott uppemot 100 miljoner kronor. Men 2007 blev tillika turbulent när de stötte på hårt motstånd.

Underteman

Valet 2018 (2 artiklar)

Arbetsmiljö (3 artiklar)

Repression (14 artiklar)

Klassklyftor (4 artiklar)

Arbetarkamp (17 artiklar)

Infrastruktur (1 artikel)

Kultur (1 artikel)

Inrikespolitik (13 artiklar)

Bostäder (2 artiklar)

EU och EMU (14 artiklar)

USA:s krig mot Irak (1 artikel)

Kamp mot kvinnoförtryck (15 artiklar)

Världsekonomin (8 artiklar)

Vård och omsorg (15 artiklar)

Muren mot flyktingar (55 artiklar)

Hbtq+ (3 artiklar)

Valet 2006 (2 artiklar)

Nya arbetarpartier (4 artiklar)

EU-valet 2009 (1 artikel)

Sveriges ekonomi (5 artiklar)

Valet 2014 (1 artikel)

Skola och barnomsorg (2 artiklar)

Djurrätt (1 artikel)