Inrikespolitik

I marginalen: Miljardvinst på elever till börsen

Publicerad av Per Olsson (författare)

Pilotprojekt med gratis simskola införs i Göteborg

Publicerad av Tobias Svensson (författare)

– På nytt har RS kunnat visa att kamp lönar sig, kommenterar Kristofer Lundberg, RS. (photo: Elias Theodorsson)

– På nytt har RS kunnat visa att kamp lönar sig, kommenterar Kristofer Lundberg, RS.

Barns och ungas bristande simkunnighet har uppmärksammats i flera år av Rättvisepartiet Socialisterna (RS). Efter lång kamp påbörjas nu ett pilotprojekt på ett år med gratis simskola på fyra bad i Göteborg.

Kommer Hyresgästföreningen åter bli en kamporganisation?

Publicerad av Offensiv (författare)

Hyresgästföreningen måste åter bli till en kamporganisation, vilket flera yrkade för under årsstämman. (photo: Kristofer Lundberg)

Hyresgästföreningen måste åter bli till en kamporganisation, vilket flera yrkade för under årsstämman.

Till tonerna av Internationalen öppnade Ronny Bengtsson från Västra Sverige Hyresgästföreningens årsstämma i Trollhättan den 17 juni.

Stor dramatik i Haninge fullmäktige

Publicerad av RS Haninge (författare)

M, KD och L i panik över att RS budget vann över deras. (photo: Mattias Bernhardsson)

M, KD och L i panik över att RS budget vann över deras.

Rättvisepartiet Socialisternas (RS) budgetförslag slog ut M-KD-L-budgeten med röstsiffrorna 31-30 i Haninge kommunfullmäktige den 20 juni. Kommunledningens (S-MP-C) budget vann dock mot RS i sista omgången. Rättvisepartiet Socialisternas (RS) budgetförslag för Haninge är unikt: Alla nedskärningar skulle ha stoppats, 188 miljoner kronor ha gått till välfärden, vinster i välfärden ha avskaffats och privatiserade verksamheter återkommunaliserats.

Låt hbtq-flyktingar stanna!

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

De nya förödande asyllagarna, som riksdagen ska fatta beslut om den 22 juni, kommer att slå extra hårt mot hbtq-flyktingar. (photo: Natalia Medina)

De nya förödande asyllagarna, som riksdagen ska fatta beslut om den 22 juni, kommer att slå extra hårt mot hbtq-flyktingar.

Massakern i Orlando är ytterligare ett exempel på de hot som hbtq-personer fortfarande lever under och även om framsteg görs i vissa länder ökar också förtrycket i andra. Att den svenska regeringen tillsammans med högerpartierna i det läget allvarligt inskränker asylrätten är inget annat än ett svek mot hbtq-flyktingar och hela hbtq-rörelsen.

För en kämpande Hyresgästförening

Publicerad av Kristofer Lundberg (författare), Elin Gauffin (författare)

Det är genom att mobilisera folket som en verklig förändring kan nås. (photo: Kristofer Lundberg)

Det är genom att mobilisera folket som en verklig förändring kan nås.

Hyresgästföreningens förbundsstämma är föreningens högsta beslutande organ och hålls vartannat år. Den 17-19 juni samlas 150 delegater från hela landet i Trollhättans Folkets hus för att besluta om Hyresgästföreningens inriktning, dess program, stadgar och organisation. Kristofer Lundberg från Rättvisepartiet Socialisterna är vald som en av 20 delegater från Västsverige och skriver här inför stämman.

Inhuman behandling av ensamkommande

Publicerad av Lina Rigney Thörnblom (författare)

Den 11 juni anordnade Folkkampanj för Asylrätt ytterligare en demonstration mot Sveriges inhumana flyktingpolitik. (photo: Natalia Medina)

Den 11 juni anordnade Folkkampanj för Asylrätt ytterligare en demonstration mot Sveriges inhumana flyktingpolitik.

Human Rights Watch (HRW) kritiserar Sverige för det bristfälliga omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn. Deras nyss utgivna rapport Att söka skydd nämner bland annat utebliven vård och gode män utan kunskap.

”Kinberg Batras värderingar inte våra”

Publicerad av Arne Johansson (författare)

Anna Kingberg Batras står för fler poliser, strängare straff och rasistisk retorik. (photo: Per Pettersson / Flickr CC)

Anna Kingberg Batras står för fler poliser, strängare straff och rasistisk retorik.

Både Moderatledaren Anna Kinberg Batra och statsministern Stefan Löfven använde nationaldagen den 6 juni till högstämda tal om ”svenska värderingar”.

Varning för ny högersväng

Publicerad av Offensiv (författare)

På fortsatt högerkurs med Löfven & co. (photo: Anders Löwdin / Flickr CC)

På fortsatt högerkurs med Löfven & co.

Vart går regeringen efter regeringsombildningen och efter att Miljöpartiet har fått ett nytt språkrör?

Strejk mot ”Framtidens skola”

Publicerad av Liv Shange Moyo (författare)

Skolstrejken på Svartösstadskolan fylldes av aktiviteter och diskussioner. (photo: Jonas Brännberg)

Skolstrejken på Svartösstadskolan fylldes av aktiviteter och diskussioner.

Torsdagen den 26 maj stod Svartöstadsskolan tom på barn. Eleverna slöt upp i en endags-varningsstrejk i protest mot ”Framtidens skola” som innebär att skolan ska stängas för gott den 17 juni. Efter en kort samling på skolgården tågade barn, föräldrar, mor- och farföräldrar, grannar och andra till Svartöstadens Folkets Hus, Blackis, där en dag fylld av aktiviteter och diskussioner följde.