Kamp mot kvinnoförtryck

Ökade sexuella trakasserier mot kvinnor

Publicerad av Lina Rigney Thörnblom (författare)

Unga kvinnor inom LO-yrken är värst drabbade av de ökade sexuella trakasserierna. (photo: )

Unga kvinnor inom LO-yrken är värst drabbade av de ökade sexuella trakasserierna.

Allt fler kvinnor utsätts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport. Vanligast är det inom vård och omsorg.

Den sexuella revolutionen

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

 (photo: )

De oanständiga av Ulrika Nandra är en viktig bok om en levande pågående kamp. Som undertiteln säger: Det moderna Indiens sexuella revolution.

Irlands regering struntar i abortfrågan

Publicerad av Lina Rigney Thörnblom (författare)

Den intensiva kampen för rätten till abort har tvingat regeringen att nämna frågan, men trycket underifrån måste upprätthållas för att nå en verklig förändring. (photo: Sandra / Flickr CC)

Den intensiva kampen för rätten till abort har tvingat regeringen att nämna frågan, men trycket underifrån måste upprätthållas för att nå en verklig förändring.

Den nya irländska regeringen tar inte frågan om att upphäva abortförbudet på allvar. Istället vill man införa en nationell medborgardialog för att slippa ta ansvar.

Abortförbud är ingen kompromiss

Publicerad av Malgorzata Danicka (författare)

Tiotusentals har i Polen tagit till gatorna mot de föreslagna ytterligare inskränkningarna mot aborträtten under de senaste veckorna. (photo: )

Tiotusentals har i Polen tagit till gatorna mot de föreslagna ytterligare inskränkningarna mot aborträtten under de senaste veckorna.

År 1993 införde det polska parlamentet en lag som förbjöd abort. Den massiva oppositionen mot detta, med 1,7 miljoner namnunderskrifter med krav på en folkomröstning, ignorerades. Lagen ses som en slags belöning till den polska katolska kyrkan för att de gav sitt stöd till det nya politiska systemet. Lagen framställdes som ”en kompromiss”, men inga kvinnor ingick i förhandlingarna.

Hundratusentals i protest mot våldet mot kvinnor i Mexiko

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

”Vi vill vara vid liv” var parollen för demonstrationerna. (photo: )

”Vi vill vara vid liv” var parollen för demonstrationerna.

Hundratusentals kvinnor i 40 städer i Mexiko tog till gatorna den 24 april mot mäns våld mot kvinnor, det dödliga våldet mot kvinnor samt mot att kvinnor och studenter har ”försvunnit”. Man samlades under parollen ”Vivas Nos Queremos” (Vi vill vara vid liv).

Vi vägrar tryckas ned!

Publicerad av Amanda Taavo Hellström (författare)

Stor ökning av antalet sjukskrivningar inom kvinnodominerande yrken

Publicerad av Louise Strömbäck (författare)

Sedan 2010 har antalet sjukskrivningar ökat med nästan 70 procent. Värst är det för kvinnor och inom kvinnodominerade yrken som vård och omsorg.

Tusentals i protest mot strängare abortlagar i Polen

Publicerad av Alternatywa Socjalistyczna (CWI Polen) (författare)

Tusentals för rätten till fri abort. (photo: Alternatywa Socjalistyczna)

Tusentals för rätten till fri abort.

Indien: 16-årig flicka våldtogs och brändes till döds

Publicerad av Louise Strömbäck (författare)

I slutet av år 2012 blev en 23-årig kvinna brutalt gruppvåldtagen och mördad på en buss i den indiska staden Delhi, vilket ledde till en enorm reaktion bland Indiens kvinnor och män om att ta kampen mot våldtäktskulturen. Nyligen har en 16-årig flicka dött efter att en man våldtog henne och sedan satte eld på henne, också i Delhi.

8 mars: Värme, kärlek och kamp

Publicerad av Elin Gauffin (författare), Noshen Shokor (författare), Amanda Taavo Hellström (författare), Kristofer Lundberg (författare)

Studenter mot Rasism tågar genom centrala Stockholm. (photo: Lina Rigney Thörnblom)

Studenter mot Rasism tågar genom centrala Stockholm.

Den 8 mars gick miljontals världen över ut på gator och torg för att visa sitt stöd för kampen mot sexism, patriarkat och könsmaktsordning. I Sverige fanns Rättvisepartiet Socialisterna på plats på en rad orter.