Rättvisepartiet Socialisternas politik

senast uppdaterad 17 november 2014

RS står för att det behövs ett nytt demokratiskt och socialistiskt alternativ.

De globala orättvisorna ökar. Kapitalister, rika och regeringar attackerar arbetare och fattiga. Den offentliga sektorn plundras och demokratiska rättigheter urholkas. Resultaten blir massarbetslöshet och miljöförstöring.
De arbetare och ungdomar som revolterar, strejkar och tar kamp visar vägen framåt. Rättvisepartiet Socialisterna och våra systerpartier runt om i världen står för att det behövs masskamp mot högerpolitik och kapitalism.

 • Riv upp alliansens försämringar – stoppa högerpolitiken.
 • Internationell solidaritet med arbetare och fattigas uppror: från revolutionerna i Nordafrika till generalstrejkerna i Sydeuropa

Valanalys 2014: Exit Reinfeldt och Löfvens utsträckta hand
Nej till Trojkans åtstramingspolitik
EU:s högerpolitik har gjort Europa konkursmässigt

Nej till vinster i välfärden

Välfärden rivs och plundras. Privata företag som ägs av riskkapitalister gör miljardvinster av de skattepengar de får för att driva skolor, vårdcentraler, hemtjänst och bussbolag.
De ständiga nedskärningarna i offentlig sektor är en del av samma systemskifte.
Bakom privatiseringar och nedskärning ligger en medveten politik för att öka storföretagens vinster och makt. Och tränga tillbaka offentlig service och fackliga rättigheter samt öka klassklyftorna.
Nedskärningarna beror inte på brist på resurser. Sveriges ekonomi är dubbelt så stor som för 20 år sedan. Samtidigt har över 100 000 jobb försvunnit i vård och omsorg.

En stor majoritet är mot vinster i välfärden.  LO och Kommunal har på sina kongresser sagt nej till vinster i välfärden, mot de byråkratiska ledningarnas vilja - nu gäller att omsätta vinstmotståndet i kamp.
Rättvisepartiet Socialisterna är med i kampanjerna Välfärd utan Vinst och Folkkampanj för Gemensam Välfärd, som organiserar demonstrationer, aktioner och konferenser.

 • Kasta ut riskkapitalisterna från skolan, vården, omsorgen och kollektivtrafiken.
 • Stoppa nedskärningarna – riv upp privatiseringarna. 200 000 nya offentliga välfärdsjobb. Vård, skola och omsorg ska styras demokratiskt av anställda, brukare, anhöriga och föräldrar.

Folkkampanj för gemensam välfärd vinner ny mark
Så raserades äldreomsorgen
Socialister påverkade LO:s nej till vinster

En skola för alla

Dagens skola är i en djup kris. Elevernas resultat blir sämre, arbetsmiljön är i botten, lärarna går på knäna och har inte tid med vare sig för- eller efterarbete. Nedskärningar på lärare, elevhälsovårdande personal och annan skolpersonal pågår ständigt.  
Utvecklingen till en allt mer ojämlik skola har pågått i snart 25 år och är en viktig del av högerns politik mot arbetarklassen.
Lärare, elever och föräldrar tar också strid mot försämringarna, med skolstrejker, demonstrationer och opinionsmöten.
Rättvisepartiet Socialisterna står för upprustning av skolan och är motståndare till den klasskola som nu införs. RS har tagit initiativ till en rad stora protester mot skolnedskärningar, ofta tillsammans med Elevkampanjen.

 • Skrota det segregerade skolsystemet. Bra enhetlig utbildning till alla. 
 • Mindre klasser och ökad lärartäthet. En betygsfri skola. Rätt att komma in på förstahandsval.
 • Gratis högskolor och universitet. Studielön istället för studielån.
 • Kasta ut vinstintresset. Höj lärarnas löner. Återförstatliga skolan.

Schillerska: Elevernas skolstrejk visar vägen
Vad gick snett i skolan?

Rädda Vården!

Uppror bland sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, patienter - larmen om krisen i vården bara ökar. Massiva nedskärningar och privatiseringar sker i alla delar av landet - Norr- och Västerbotten, Västernorrland, Stockholm, Skǻne, Västra Götaland osv. Sommaren 2013 var den värsta någonsin för vården.
Precis som i skolan handlar det både om en omfördelning av resurser - de rika får skattesänkningar och vården får mindre - och om en klassuppdelning, där vården för fattiga räknas som mindre viktig.
Stora protester har genomförts mot vårdnedskärningar under 2013, särskilt i Skåne. Rättvisepartiet Socialisterna deltar i nätverket Rädda Vården med krav på massiv upprustning.

 • Massiv upprustning av vården – behoven ska styra. Fler anställda på bättre villkor. Kraftigt höjda vårdlöner. Bryt trenden – öka antalet vårdplatser. Låt bankvinster och de rika betala.
 • Riv upp privatiseringarna och köp- & säljsystemen. Kasta ut riskkapitalisterna. Bra vård i offentlig regi.
 • Facken måste ta strid. Mobilisera medlemmar och gräsrötter till aktionsdagar för vården.

Tusentals protesterade mot vårdslakten i Skåne
Sjukstugan ockuperad i 500 dagar
Patienterna var inte nog lönsamma

Trygga jobb

Det pågår en kontrarevolution på arbetsplatserna. Arbetsgivarna och regeringen driver en politik för att försämra villkoren och pressa tillbaka fackföreningarna. Allt fler har tidsbegränsade anställningar och arbetar för olika bemanningsföretag. Reinfeldts regering ledde med en attack på arbetslösa och a-kassan.  
Fackföreningarna tvingas ta strid. På Lagenas lager i Jordbro strejkade arbetarna i en vecka i juni 2009. Flera strejkvarsel under 2013 handlade om kampen mot sämre villkor för byggnadsarbetare, bussförare och inom Transport.
Rättvisepartiet Socialisterna gav fullt stöd till Lagenastrejken och tog initiativ till protester mot bemanningsföretagen. I kommunfullmäktige i Haninge och Luleå har RS ledamöter krävt att kommunerna agerar för fasta jobb.

 • Stoppa lönedumpning via privatiseringar, bemanningsföretag, ”ungdomsavtal”, papperslösa med mera. Nej till låglönemarknad!
 • Kollektivavtal till alla. Skrota Fas 3. Minst 22 000 kr i grundlön för ett heltidsjobb. Fasta jobb och rätt till heltid.
 • Återställ a-kassan och sjukförsäkringen. Stoppa jakten på arbetslösa och sjuka. Rätt till rehabilitering på den sjukes villkor.
 • Arbete åt alla! 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Transportavtal efter en timmes strejk
Lagena ett år efter strejken
De osäkra jobben en allt hetare fråga för facken

Jobben och krisen

Men den globala ekonomiska krisen försvann 60 000 industrijobb i Sverige under 2009 och ytterligare 30 000 år 2010. Kapitalisterna var snabba att varsla och lägga ner. Sverige är ett av de länder inom EU där det är lättast för en arbetsgivare att sparka anställda.
Den höga arbetslösheten har fortsatt även när ekonomin vände uppåt. En ny våg av nedläggningar kom 2012, då över 50 000 löntagare varslades om avsked.
Hårdast slår arbetslösheten mot de unga. Ungdomsarbetslösheten i Sverige ökade från 9,7 procent år 2008 till 17,7 procent år 2012.
Fackföreningarna har som regel inte tagit strid. Ett undantag är på Cloetta i Gävle, där det lokala facket kämpat för att behålla jobben.
Rättvisepartiet Socialisterna stöder kampen för jobben på Cloetta och andra arbetsplatser. RS kräver att reglerna för avsked ändras, att de lokala facken ges vetorätt mot nedläggningar och att företagen förstatligas under de anställdas kontroll.

 • Kamp för facklig vetorätt mot uppsägningar, nedläggningar och omorganisationer.
 • Facken måste ta strid fullt ut för att försvara jobben. Förhindra flytt och nedläggningar genom massprotester, inklusive de anställdas ockupation av arbetsplatsen om så krävs.
 • Ta kamp för förstatligande av nedläggningshotade företag, under de anställdas kontroll och styre.

Hård kamp för jobben på Cloetta
Ny jobbslakt i Europas bilindustr

Höj pensionerna, för en värdig ålderdom

Pensionärerna har drabbats särskilt hårt när välfärden slaktats. Det nya pensionssystemet som infördes av Socialdemokraterna och de fyra högerpartierna 1998 innebär kraftigt lägre pensioner, från cirka 60 procent av lönen till cirka 40 procent.
Utöver nivåsänkningen har pensionerna sänkts tre av de senaste fem åren. 2014 blir sänkningen 400 kronor i månaden. Samtidigt betalar pensionärer mer i skatt än löntagare - över 300 kronor i månaden om pensionen är 15 000 kronor.
Pensionärsorganisationerna har protesterat men inte aktivt mobiliserat pensionärerna med demonstrationer och möten. Rättvisepartiet Socialisterna kräver att det tidigare ATP-pensionerna återinförs.

 • För landsomfattande protester mot regeringens orättvisa högerpolitik med fackföreningar, nätverk, pensionärs- och gräsrotsorganisationer.
 • Omedelbar höjning av pensionerna – riv upp pensionsuppgörelsen. Samma skattenivå för pensionärer och löntagare.
 • Kraftig utbyggnad av äldreomsorg och hemtjänst, för ökad personaltäthet. Utbildad personal som har tid med de gamla.

Det stora pensionsrånet
Pensionärerna sviks på nytt

Likaberättigande, kvinno- och HBTQ-kamp

Könsmaktordningen, att mannen ska vara överordnad kvinnan, är inbyggd i det kapitalistiska systemet. Systemet vinner på skillnader i rättigheter, löner, makt och inflytande. Ända sedan klassamhällets uppkomst har män som grupp utövat kontroll över kvinnors kroppar. Idag sker detta i ett spektra från sexistisk reklam och klädtvång till våldtäkter, könsstympning och förbud mot abort. 
Kvinnors rättigheter och steg till ökad jämställdhet är ett resultat av kamp från kvinno- och arbetarrörelsen. Viktiga materiella förutsättningar har varit egen arbetsinkomst och välfärdssystemets utbyggnad. De rättigheter som vunnits är samtidigt ständigt hotade. Reaktionära idéer och system återkommer så länge systemet finns kvar, som pigjobb och vårdnadsbidrag.
Motsvarande gäller för HBT-personer, där förtryck och diskriminering går hand i hand med att demokratiska rättigheter inskränks eller avskaffas, som i dagens Ryssland.
Rättvisepartiet Socialisterna har lanserat flera uppmärksammade kampanjer, som Vägra Kallas Hora mot sexuella trakasserier i skolorna och HBT-Socialisterna som deltar i HBTQ-kamp i Sverige och internationellt. I Luleå och Haninge, där RS har mandat i kommunfullmäktige, driver vi kampanjer tillsammans med de anställda inom t ex äldreomsorgen mot delade turer och för kollektivavtal.

 • För en kämpande kvinnorörelse mot lönediskriminering, sexism, våld mot kvinnor och för utbyggd välfärd.
 • För ett socialistiskt samhälle utan klasser, könsmaktsordning, rasism, heteronorm, hederskultur och andra hierarkier.

Global kamp mot det sexuella våldet
Kvinnokamp mot högerpolitiken
För en kämpande hbt-rörelse

Antirasism & asyl

Rasism är att splittra arbetare och ungdomar efter etnicitet eller religion, vilket försvagar kampen underifrån och gynnar makthavarna. Rasistiskt och nazistiskt våld riktas mot invandrare, hbt-personer, socialister, fackligt aktiva och alla som är mot rasismen.
Grogrunden för Sverigedemokraterna och andra rasister är missnöjet med dagens orättvisa högerpolitik, inklusive den omänskliga flyktingpolitiken och dess massutvisningar.
Det finns också en stark opinion mot rasism och de omänskliga utvisningarna. Tusentals har demonstrerat mot nazistiskt våld och för flyktingamnesti. På många skolor reagerar elever mot utvisningar av klasskamrater.
Rättvisepartiet Socialisterna är drivande nätverk mot rasism och i asylrörelsen. RS har organiserat flera stora demonstrationer, t ex när 1 000 personer stoppade ett nazistiskt torgmöte i Kortedala i Göteborg på våren 2012.

 • Kamp på skolor, arbetsplatser och i bostadsområden mot rasism och nazism.
 • Stoppa jakten på flyktingar. Återinför rätten till asyl.
 • Amnesti till gömda flyktingar och papperslösa. Gemensam kamp för avtalsenliga löner, fasta jobb, bostäder, vård och utbildning för alla.

Sverigedemokraterna - en 25-årig historia av rasism
Stoppa REVA - flyktingamnesti
Hur bekämpa nazismen?

Förortskamp och bostadskrisen

Bostadspolitiken har de senaste 20 åren helt vänts upp och ner. Majoriteten av alla unga i storstäderna saknar egen bostad. Regeringen har infört skattediskrimineringar som innebär att den som bor i en nybyggd hyresrätt i genomsnitt betalar 2000 kronor mer i skatt per månad än den som äger sin bostad.

Miljonprogrammets bostäder säljs ut och hotas av renoveringar som ger stora hyreshöjningar. Dessa förorter och stadsdelar har drabbats av ständiga nedskärningar som lagt grunden för utanförskap och desperata aktioner som kravaller och bilbränder.
Hyresgäster landet runt protesterar mot utförsäljningar och lyxrenovering. Dessa protester behöver länkas ihop till en landsomfattande rörelse.
Rättvisepartiet Socialisterna finns i arbetarförorterna och samlar boende till kamp, t ex i maj 2013 i manifestationer mot polisvåld och vandalisering i Husby samt mot skottlossning i Hammarkullen.

 • Nej till utförsäljning av allmännyttan, ombildningar och marknadshyror. Stoppa skattediskrimineringen av hyresrätten. Bostad är en rättighet – ingen handelsvara.
 • Rusta upp förorten. Kamp för jobb, bostäder och upprustning av vård, skola, fritid med mera.
 • Förstatliga byggbolag och banker för att möjliggöra klimatsmarta renoveringar utan hyreshöjningar och bygga 50 000 hyresrätter per år med låga hyror.

Varför brinner förorterna?
Ilska och kampglöd mot Bovista
Hyrskatten: 2000 kr mer för en hyresrätt

Klimat- och miljöhot

Klimatförändringarna är en enorm utmaning. Utan en total omläggning av transporter, industri och boende kommer temperaturen att fortsätta stiga, med ödesdigra konsekvenser för människor, djur och miljö.
Dagens styrande - politiker och storföretag - sätter sina vinster framför miljö och klimat. Det visas inte minst i satsningen på kärnkraft och den nya gruvboomen i Sverige de senaste åren. Rättvisepartiet Socialisterna ger stöd och deltar i miljökampen. RS står för en massiv satsning på klimatåtgärder som också innebär nya jobb och en högre livskvalitet.

 • Massiva offentliga klimatinvesteringar med avgiftsfri lokaltrafik, utbyggd tågtrafik, energieffektiviseringar samt förnyelsebar energi.
 • Avveckla kärnkraften.
 • Stoppa gruvbolagens och storföretagens rovdrift på miljön. Offentligt ägande av naturresurserna.
 • Ekologiskt jord- och skogsbruk för djurens och miljöns bästa. Försvara djurens rättigheter.
 • Kapitalismens vinstjakt förstör miljön – för en global planerad ekonomi för hållbar utveckling. 

Naturvårdsverkets färdplan saknar riktning
En vinter med stormar och regn
Smutsiga miljarder - gruvboomens baksida

Nej till militarism

Världens militärutgifter har ökat kraftigt de senaste tio åren. USA-imperialismens krig i Afghanistan och Irak har orsakat mänskliga katastrofer. Sverige har ställt upp med soldater i Afghanistan och deltar i Natos övningar. Svensk vapenexport har också slagit rekord.
Det finns en stark opinion mot krig. En av landets största demonstrationer någonsin var den 15 februari 2003, då 80 000 demonstrerade i Stockholm och 30 miljoner i hela världen mot USA:s kommande krig mot Irak. Rättvisepartiet Socialisterna deltog då i Nätverket mot krig och gav som enda parti stöd till Elever mot krig, som organiserade skolstrejker.

 • Nej till EU- & Natomilitarism och svenskt deltagande i imperialismens krig. Stoppa vapenexporten.
 • Enad, global kamp mot imperialismens krigsrustning, plundring & krig.

Svenska vapen i krig och diktaturer
Våldsamt sänderfall hotar Irak
Nytt steg mot Natomedlemskap

Demokratiska och kämpande fackföreningar

Fackföreningarna är kollektiva försvarsorganisationer som ska föra fram arbetarnas och tjänstemännens krav. I diktaturer är fackföreningarna ofta de första som förbjuds. Och när arbetarnas villkor drastiskt försämras är det facket som måste svara, som i generalstrejkerna i södra Europa.
I Sverige och andra länder har facket under lång tid byråkratiserats och följt med Socialdemokraterna högerut politiskt. De fackliga ledningarna lever inte heller på samma villkor som medlemmarna. Följden har blivit att fackföreningarna har tappat både makt och medlemmar och pressats tillbaka.
Facklig förnyelse måste måste komma underifrån. Bra exempel är  när både LO:s och Kommunals kongresser, 2012 och 2013, kört över ledningarna och sagt nej till vinster i välfärden. Nästa steg är att mobilisera medlemmarna till målmedveten kamp.
Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar alla att vara fackligt aktiva och bygga ett motstånd mot både högern och mot pampar i fackets ledning. RS förespråkar att facken ska vara demokratiska och kämpande. RS deltar i flera nätverk tillsammans med fackligt aktiva och lokala fack, mot nedskärningar och nedläggningar.

 • Kämpande och demokratiska fackföreningar. Nej till pampstyre; valda representanter på arbetarlön.
 • Avtalen ut på omröstning – för lokal strejkrätt.

Non-profit segrade på Kommunals kongress
“LO måste följa kongressbeslutet”
Socialister påverkade LO:s nej till vinster

Nytt arbetarparti

Socialdemokraterna var länge ett arbetarparti, trots att ledningen aldrig utmanade kapitalisternas makt. S-partiets regerings- och reformperiod varade från 1930-talet till 70-talet.
Men sedan 1980-talet har Socialdemokraterna blivit borgerliga och själva raserat de tidigare reformerna, t ex pensionerna, samt genomfört privatiseringar. I kommuner och landsting är det liten eller ingen skillnad om det är S eller Moderaterna som styr. Även Vänsterpartiet har hängt med S högerut och är oftast stödparti.
Det finns ett utbrett missnöje med orättvisor och växande klyftor. RS tar initiativ för att samla socialister och kämpande arbetare i kampanjer och nätverk. Även om ett nytt parti just nu inte är nära är det ur kamp och protester en ny kraft kommer att växa fram.
Rättvisepartiet Socialisterna står för att det behövs ett nytt arbetarparti med ett demokratiskt socialistiskt program.

 • För ett nytt socialistiskt arbetarparti som kan ge de lågavlönade en röst.

S+MP+Alliansen = Fortsatt vilda västern i Friskolesverige
Socialdemokratins uppgång och fall
“Vi tar kampen in i fullmäktige”

Demokratisk socialism

Kapitalismen som system sätter storföretagens vinster framför allt annat. Det leder till extrem utsugning av arbetare, miljökatastrofer, krig - och ständigt återkommande ekonomiska kriser. Demokratisk socialistisk politik betyder att majoriteten styr istället för kapitalets fåtalsvälde. Produktion och fördelning av resurser sker enligt behov. Rättvisepartiet Socialisterna står för att samhällets viktigaste resurser, storföretag och banker, ska förstatligas och ställas under demokratisk kontroll och planering.

EU är ett verktyg för storföretagen, riktat mot löntagare i alla medlemsländer. Den första gemensamma generalstrejken mot krisen, i framför allt Spanien och Portugal den 14 november 2012, är ett exempel på den internationalism som socialister står för.
Rättvisepartiet Socialisterna är den svenska sektionen i CWI (Committee for a Workerś International) som är en internationell socialistisk organisation med sektioner och grupper i närmare 50 länder.

 • Rättvis fördelning av samhällets resurser. Förstatliga storföretag och banker under arbetarnas demokratiska styre och kontroll.
 • Skrota kapitalets krisande EU & EMU. För en demokratiskt planerad ekonomi.
 • För en demokratisk och socialistisk värld.

Revolutionära idéer är åter på modet
Marx liv och gärning
För jämlikhet och socialism