SVT:s Uppdrag granskning om de otrygga jobben

2014-10-30 12:37:44
Den gångna veckans avsnitt av SVT:s Uppdrag granskning handlade om hur anställda, oftast unga, utnyttjas på arbetsmarknaden i jobb med slavliknande avtal.

Unga personer som söker arbete hittar ofta korta anställningar på mindre företag. Det är den grupp som enligt Uppdrag gransknings program drabbas hårdast av den uppluckrade svenska modellen. Under hashtagen #minavillkor har programmet fått in en uppsjö av historier om underliga anställningar och kontrakt, varav ett fåtal presenterades i veckans program.
Vi fick se hur anställda tvingas till deltidsarbete och -lön när de skickas hem utan lön från caféer och butiker efter att chefen ansett att de har haft för få kunder.
Fall på fall radas upp i programmet och trots att yrkena är helt olika är den gemensamma nämnaren brutala anställningskontrakt, att de flesta är unga och att anställningarna är korta.
Vissa har tvingats gå med på att kameraövervakas och berättar hur chefen har övervakat de anställdas arbetsinsatser trots att detta är olagligt. Andra får inte ta ett liknande jobb inom 6-12 månader efter att deras anställning är avslutad, vilket ger en rädsla för att säga upp sig oavsett arbetsvillkor.
En annan person berättade om hur anställda tvingats att säga upp sig under ett helt år då företagets lokaler renoverades.
• Facken måste ta strid för fasta jobb till en lön som det går att leva på. ■